Index leków

Zeppeliton

Zeppeliton, +Pharma Arzneimittel
Wskazania:
Nadciśnienie tętnicze w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi (tiazydowe leki moczopędne, leki α- i β-adrenolityczne, inhibitory ACE). Stabilna dławica piersiowa. Naczynioskurczowa dławica piersiowa (angina Prinzmetala).
Skład:
1 tabl. zawiera 5 mg lub 10 mg amlodypiny w postaci bezylanu.
Działanie:
Antagonista wapnia z grupy pochodnych dihydropirydyny. Amlodypina hamuje napływ jonów wapniowych przez błonę komórkową do komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych i komórek mięśnia sercowego. Działa przeciwnadciśnieniowo poprzez bezpośredni wpływ rozkurczający na mięśnie gładkie naczyń. W dławicy piersiowej wykazuje dwukierunkowe działanie: rozszerza tętniczki obwodowe, co powoduje zmniejszenie oporu obwodowego i obciążenia następczego serca oraz rozszerza główne tętnice i tętniczki wieńcowe. Po podaniu doustnym amlodypina dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie we krwi w ciągu 6-12 h po podaniu. Biodostępność wynosi 64-80%. Pokarm nie wpływa na biodostępność amlodypiny. Amlodypina wiąże się z białkami osocza w około 98%. Stan stacjonarny jest osiągany po 7-8 dniach stosowania leku. Amlodypina jest w dużym stopniu metabolizowana w wątrobie do nieaktywnych metabolitów. Jest wydalana z moczem w postaci metabolitów (60%) i postaci niezmienionej (10%). Amlodypina nie może być usunięta z organizmu drogą hemodializy. T0,5 amlodypiny wynosi 35-50 h. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i u pacjentów w podeszłym wieku okres półtrwania jest wydłużony.
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na amlodypinę, inne pochodne dihydropirydyny lub pozostałe składniki preparatu. Wstrząs kardiogenny. Klinicznie znaczące zwężenie aorty. Niestabilna dławica piersiowa. Ciężkie niedociśnienie tętnicze. Preparatu nie należy stosować u pacjentów z niewydolnością serca po ostrym zawale mięśnia sercowego w ciągu pierwszych 28 dni.
Środki ostrożności:
Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu u pacjentów z niewydolnością serca (u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca (NYHA III i IV) zaobserwowano zwiększone ryzyko wystąpienia obrzęku płuc). Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania amlodypiny u dzieci - preparatu nie należy podawać dzieciom.
Ciąża i laktacja:
Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku, gdy nie jest możliwe zastosowanie innego, bezpieczniejszego preparatu oraz gdy choroba jest związana z ryzykiem dla matki i płodu większym niż ewentualne działania niepożądane. Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.
Efekty uboczne:
Bardzo często: obrzęk w okolicy kostek. Często: ból i zawroty głowy, ból brzucha, niestrawność, nudności, zmęczenie, osłabienie, kołatanie serca, zaczerwienienie twarzy z uczuciem gorąca. Niezbyt często: zaburzenia snu, suchość błony śluzowej jamy ustnej, drżenie, parestezje, nadmierna potliwość, zaburzenia widzenia, szumy uszne, omdlenia, częstoskurcz, ból w klatce piersiowej, zawał serca, zaburzenia rytmu (w tym skurcze dodatkowe, częstoskurcz komorowy, bradykardia, migotanie przedsionków), niedociśnienie tętnicze, duszność, nieżyt błony śluzowej nosa, wymioty, biegunka, zaparcia, rozrost dziąseł, wysypka, świąd, pokrzywka, wypadanie włosów, przebarwienia skóry, ból stawów, ból mięśni, kurcze mięśni, ból pleców, zaburzenia mikcji, moczenie nocne, częstomocz, impotencja, ginekomastia, zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała. Rzadko: dezorientacja, zaburzenia nastroju (w tym niepokój), zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zapalenie wątroby. Bardzo rzadko: leukocytopenia, małopłytkowość, neuropatia obwodowa, hiperglikemia, zapalenie naczyń, kaszel, zapalenie błony śluzowej żołądka, zapalenie trzustki, reakcje nadwrażliwości (świąd, zmiany skórne, obrzęk naczynioruchowy, rumień wysiękowy wielopostaciowy, złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona).
Dawkowanie:
Doustnie. Zalecana dawka początkowa i podtrzymująca w leczeniu nadciśnienia tętniczego i dławicy piersiowej wynosi 5 mg raz na dobę. W razie konieczności należy zastosować maksymalną dawkę podtrzymującą wynoszącą 10 mg raz na dobę.
Dostosowanie dawki nie jest konieczne: w czasie jednoczesnego podawania tiazydowych leków moczopędnych, β-adrenolityków lub inhibitorów ACE, u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz u osób w podeszłym wieku. Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością wątroby nie zostało ustalone.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.