Index leków

Tarka

Tarka, BGP Products Poland
Wskazania:
Nadciśnienie samoistne u pacjentów, u których uzyskano prawidłowe wartości ciśnienia stosując oddzielnie leki zawierające chlorowodorek werapamilu i trandolapryl w takich samych dawkach jak w preparacie.
Skład:
1 tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 180 mg chlorowodorku werapamilu w postaci o przedłużonym uwalnianiu i 2 mg trandolaprylu. Preparat zawiera 1,12 mmola sodu.
Działanie:
Preparat złożony zawierający antagonistę kanału wapniowego - werapamil i inhibitor konwertazy angiotensyny - trandolapryl. Hamuje napływ jonów wapnia do komórek mięśnia sercowego oraz komórek mięśni gładkich naczyń. Werapamil powoduje rozszerzenie naczyń tętniczych, przez co zmniejsza całkowity opór obwodowy oraz zmniejsza zapotrzebowanie mięśnia serca na tlen i zużycie energii oraz działa inotropowo ujemnie. Werapamil wchłania się z przewodu pokarmowego w ok. 90%. Biodostępność wynosi ok. 22%. Pokarm, szczególnie o dużej zawartości tłuszczu, może opóźniać wchłanianie, zwiększając Tmax i Cmax. Wiąże się za białkami w 90%. Około 70% dawki wydalane jest z moczem w postaci metabolitów, około 3-4% w postaci niezmienionej, około 16% w postaci metabolitów z kałem. T0,5 wynosi 8 h. Trandolapryl jest prolekiem - w wątrobie hydrolizowanym do aktywnego metabolitu - trandolaprylatu, który jest właściwym inhibitorem ACE. Podawanie trandolaprylu powoduje zmniejszenie stężenia angiotensyny II, co prowadzi do zmniejszenia jej aktywności wazopresyjnej i zmniejszenia wydzielania aldosteronu. Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, biodostępność wynosi około 40-60%. Wiąże się z białkami osocza w 80%. Wydalany jest w ok. 33% z moczem (10-15% podanej dawki jako trandolaprylat) i 66% z kałem.
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na trandolapryl, inne inhibitory ACE, werapamil oraz na pozostałe składniki preparatu. Obrzęk naczynioruchowy po inhibitorach ACE w wywiadzie. Dziedziczny lub samoistny obrzęk naczynioruchowy. Wstrząs kardiogenny. Świeży powikłany zawał serca. Blok przedsionkowo-komorowy IIst. lub IIIst. u pacjentów bez wszczepionego stymulatora serca. Blok zatokowo-przedsionkowy. Zespół chorego węzła zatokowego u pacjentów bez wszczepionego stymulatora serca. Zastoinowa niewydolność serca. Trzepotanie/migotanie przedsionków w związku z istnieniem dodatkowej, nieprawidłowej drogi przewodzenia (np. zespół WPW). Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny <10 ml/min). Dializa. Marskość wątroby z wodobrzuszem. Zwężenie zastawki aortalnej lub mitralnej, kardiomiopatia przerostowa ze zwężeniem drogi odpływu lewej komory. Pierwotny hiperaldosteronizm. Ciąża i okres karmienia piersią. Dzieci poniżej 18 lat.
Środki ostrożności:
Nie stosować u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby oraz u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym wtórnym, ponieważ w przypadku obustronnego zwężenia tętnic nerkowych lub zwężenia tętnicy jedynej czynnej nerki (np. przeszczepionej) istnieje niebezpieczeństwo ostrej niewydolności nerek. Ze względu na ryzyko objawowego niedociśnienia tętniczego szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów z pobudzonym układem renina-angiotensyna-aldosteron (np. pacjenci z hipowolemią, niedoborem sodu w wyniku stosowania leków moczopędnych, diety niskosodowej, dializ, odwodnienia po biegunkach i wymiotach, z niewydolnością lewokomorową, nadciśnieniem tętniczym naczyniowo-nerkowym) - przed rozpoczęciem leczenia należy wyrównać hipowolemię i niedobór sodu, a leczenie rozpoczynać w szpitalu. Pacjenci, u których podczas dostosowywania dawki wystąpi niedociśnienie powinni leżeć, leczenie preparatem można zazwyczaj kontynuować po wyrównaniu objętości krwi krążącej i ustąpieniu niedociśnienia tętniczego. W okresie rozpoczynania leczenia i dobierania dawki, konieczne jest dokładne monitorowanie pacjentów z chorobą niedokrwienną serca lub zaburzeniami mózgowo-naczyniowymi. Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością nerek, zwłaszcza w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej (układowy toczeń rumieniowaty, twardzina układowa), podczas leczenia immunospuresyjnego oraz u pacjentów z ryzykiem hiperkaliemii (pacjenci z niewydolnością nerek lub niewydolnością serca). Ostrożnie stosować u pacjentów w podeszłym wieku, z blokiem przedsionkowo-komorowym Ist., bradykardią, zaburzeniami przewodzenia nerwowo-mięśniowego (miastenia, zespół Lamberta i Eatona, późne stadia dystrofii mięśniowej Duchenn'a). U pacjentów rasy czarnej obrzęk naczynioruchowy występuje częściej niż u pacjentów innych ras. Ze względu na ryzyko reakcji rzekomoanafilaktycznych, u pacjentów dializowanych nie wolno stosować błon dializacyjnych z metylosiarczanu poliakrylonitrylu o większym współczynniku ultrafiltracji. U pacjentów uczulonych na jady owadów będących w trakcie terapii odczulającej oraz u pacjentów, u których zastosowano aferezę LDL, podczas jednoczesnego stosowania inhibitorów ACE mogą wystąpić reakcje rzekomoanafilaktyczne. Należy zachować ostrożność w przypadku pacjentów stosujących dietę ubogosodową. Ze względu na zawartość laktozy, preparatu nie należy stosować u pacjentów z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
Ciąża i laktacja:
Preparat jest przeciwwskazany w ciąży i okresie karmienia piersią. Po stosowaniu inhibitorów ACE u kobiet w ciąży, może wystąpić hipoplazja płuc u noworodka, przetrwały przewód tętniczy, hipoplazja czaszki oraz opóźnienie wewnątrzmacicznego rozwoju płodu. Ponadto istnieje ryzyko wystąpienia hipotonii u płodu, która może być związana z oligurią lub anurią u płodu/noworodka oraz małowodziem. Możliwe jest działanie teratogenne inhibitorów ACE w II i III trymestrze ciąży. Nie zostało ustalone, czy stosowanie inhibitorów ACE wyłącznie w I trymestrze ciąży ma działanie teratogenne lub toksyczne na płód.
Efekty uboczne:
Często: ból i zawroty głowy, zaczerwienienie skóry z uczuciem gorąca, kaszel, zaparcia. Niezbyt często: reakcje nadwrażliwości, hiperlipidemia, senność, drżenie, blok przedsionkowo-komorowy Ist., kołatanie serca, bóle brzucha, biegunka, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, nudności, obrzęk twarzy, świąd, wysypka, zwiększona potliwość, wielomocz, ból w klatce piersiowej. Rzadko: brak łaknienia, zapaść, łysienie, opryszczka, choroby skóry, hiperbilirubinemia. Bardzo rzadko: zwiększenie stężenia γ-globuliny, leukopenia, pancytopenia, trombocytopenia, agresja, niepokój, depresja, nerwowość, zaburzenia równowagi, bezsenność, parestezje, przeczulica dotykowa, omdlenie lub ostra niewydolność krążenia z utrata przytomności, zaburzenia smaku, osłabienie, zburzenia widzenia, dławica piersiowa, migotanie przedsionków, blok przedsionkowo-komorowy, bradykardia, zatrzymanie akcji serca, krwotok mózgowy, obrzęki, niewydolność serca, niedociśnienie (w tym niedociśnienie ortostatyczne), tachykardia, astma, zapalenie oskrzeli, duszność, przekrwienie i obrzęk błony śluzowej zatok, suchość błony śluzowej jamy ustnej/gardła, zapalenie trzustki, wymioty, cholestaza, zapalenie wątroby, zwiększenie stężenia GTP, LDH i lipazy, żółtaczka, obrzęk naczynioruchowy, rumień wielopostaciowy, wykwity lub zapalenie skóry, łuszczyca, pokrzywka, bóle stawów i mięśni, miastenia, ostra niewydolność nerek, ginekomastia, impotencja, zmęczenie, zwiększenie stężenia fosfatazy zasadowej i aminotransferaz we krwi, hiperkaliemia. Ponadto podczas stosowania inhibitorów ACE mogą wystąpić: zmniejszenie stężeni hemoglobiny i wartości hematokrytu, agranulocytoza, zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi, objawowe lub ciężkie niedociśnienie po rozpoczęciu leczenia (szczególnie u pacjentów z pobudzonym układem renina-angiotensyna-aldosteron), białkomocz. Rzadko: zaburzenia snu, zaburzenia równowagi, szumy uszne, zapalenie zatok, nieżyt nosa, zapalenie języka, skurcz oskrzeli. Bardzo rzadko: stany oszołomienia, reakcje nadwrażliwości, takie jak zespół Stevens-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielania naskórka (reakcjom tym może towarzyszyć gorączka, bóle mięsni i stawów, eozynofilia i (lub) zwiększone miano przeciwciał przeciwjądrowych ANA). W pojedynczych przypadkach: niedokrwistość hemolityczna (u pacjentów z rodzonym niedoborem G-6-PD), zaburzenia rytmu serca, zawał serca, przejściowe ataki niedokrwienne związane z hipotonią, niedrożność jelit, żółtaczka cholestatyczna. Podczas stosowania pochodnych fenyloalkiloaminy mogą wystąpić: objawy pozapiramidowe (choroba Parkinsona, choreoatetoza, zespół dystoniczny), zepół Stevensa i Johnsona, erytromegalia, hiperprolaktynemia, mlekotok. Bardzo rzadko: nasilenie miastenii, zespołu Lamberta i Eatona oraz późnych stadiów dystrofii mięśniowej Duchenne'a, rozrost dziąseł, odczyny skórne.
Dawkowanie:
Doustnie. Dorośli: 1 tabl. raz na dobę. Tabletki połykać w całości, rano po śniadaniu.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.