Index leków

Suplar

Suplar, Vedim
produkt w bazie ma status nieaktywny
Wskazania:
Nadciśnienie tętnicze. Stabilna dławica piersiowa. Dławica piersiowa naczynioskurczowa (typ Prinzmetala).
Skład:
1 tabl. powl. zawiera 10 mg amlodypiny w postaci bezylanu.
Działanie:
Antagonista wapnia z grupy pochodnych dihydropirydyny. Amlodypina hamuje napływ jonów wapniowych przez błonę komórkową do komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych i komórek mięśnia sercowego. Działa przeciwnadciśnieniowo poprzez bezpośredni wpływ rozkurczający na mięśnie gładkie naczyń. W dławicy piersiowej wykazuje dwukierunkowe działanie: rozszerza tętniczki obwodowe, co powoduje zmniejszenie oporu obwodowego i obciążenia następczego serca oraz rozszerza główne tętnice i tętniczki wieńcowe. Po podaniu doustnym amlodypina dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie we krwi w ciągu 6-12 h po podaniu. Biodostępność wynosi 64-80%. Pokarm nie wpływa na biodostępność amlodypiny. Amlodypina wiąże się z białkami osocza w około 98%. Stan stacjonarny jest osiągany po 7-8 dniach stosowania leku. Amlodypina jest w dużym stopniu metabolizowana w wątrobie do nieaktywnych metabolitów. Jest wydalana z moczem w postaci metabolitów (60%) i postaci nie zmienionej (10%). Amlodypina nie może być usunięta z organizmu drogą hemodializy. T0,5 amlodypiny wynosi 35-50 h. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i u pacjentów w podeszłym wieku okres półtrwania jest wydłużony.
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na amlodypinę, pozostałe składniki preparatu lub inne pochodne dihydropirydyny. Ciężkie niedociśnienie tętnicze. Wstrząs. Zwężenie drogi odpływu z lewej komory serca (np. klinicznie istotne zwężenie zastawki aortalnej). Niestabilna dławica piersiowa. Preparatu nie należy stosować u pacjentów z niewydolnością serca po świeżym zawale mięśnia sercowego w ciągu pierwszych 28 dni.
Środki ostrożności:
Ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością serca, zaburzeniami czynności wątroby, ciężkimi zaburzeniami czynności nerek poddawanych dializie, małą rezerwą sercową. Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu w przełomie nadciśnieniowym oraz u dzieci.
Ciąża i laktacja:
Lek jest przeciwwskazany w ciąży i okresie karmienia piersią. Kobiety w wieku rozrodczym leczone amlodypiną powinny stosować skuteczną antykoncepcję.
Efekty uboczne:
Bardzo często: obrzęk okolicy kostek. Często: senność, ból i (lub) zawroty głowy, zmęczenie, osłabienie, kołatanie serca, zaczerwienienie twarzy z uczuciem gorąca, duszność, ból brzucha, nudności, niestrawność. Niezbyt często: ginekomastia, zaburzenia snu, drażliwość, depresja, neuropatia obwodowa, złe samopoczucie, zaburzenia smaku, suchość błony śluzowej jamy ustnej, omdlenia, niedoczulica, parestezje, zwiększona potliwość, zaburzenia widzenia, szumy uszne, częstoskurcz, ból w klatce piersiowej, nasilenie objawów dławicy piersiowej (na początku leczenia), niedociśnienie tętnicze, zapalenie naczyń, kaszel, nieżyt błony śluzowej nosa, wymioty, biegunka, zaparcia, przerost dziąseł, łysienie, pokrzywka, odbarwienie skóry, świąd, wysypka, bóle mięśniowe i stawowe, kurcze mięśniowe, ból pleców, zaburzenia w oddawaniu moczu, impotencja, zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała. Rzadko: dezorientacja, zmiany nastroju (w tym lęk), zapalenie wątroby, żółtaczka, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych. Bardzo rzadko: leukopenia, trombocytopenia, hiperglikemia, drżenie, zapalenie trzustki, zapalenie błony śluzowej żołądka, obrzęk naczynioruchowy. W pojedynczych przypadkach: zawał serca lub arytmie (w tym skurcze dodatkowe, tachykardia, arytmie przedsionkowe) u pacjentów z chorobą wieńcową - nie ustalono związku przyczynowo-skutkowego tych działań niepożądanych ze stosowaniem amlodypiny, reakcje nadwrażliwości (m.in. rumień wielopostaciowy, złuszczające zapalenie skóry, obrzęk naczynioruchowy). U pacjentów z ciężką niewydolnością serca (III i IV stopień wg NYHA) może wystąpić obrzęk płuc.
Dawkowanie:
Doustnie. Dorośli: zwykle dawka początkowa w leczeniu nadciśnienia i dławicy piersiowej wynosi 5 mg raz na dobę (0,5 tabl.). Jeżeli pożądany efekt terapeutyczny nie wystąpi w ciągu 2-4 tyg., dawkę dobową można maksymalnie zwiększyć do 10 mg raz na dobę. U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym amlodypinę można stosować w monoterapii lub w skojarzeniu z tiazydowymi lekami moczopędnymi, lekami α-adrenolitycznymi, lekami β-adrenolitycznymi lub inhibitorami konwertazy angiotensyny - w przypadku leczenia skojarzonego może być konieczna modyfikacja dawki amlodypiny; w leczeniu dławicy piersiowej amlodypina może być podawana w monoterapii lub w skojarzeniu z azotanami i (lub) lekami β-adrenolitycznymi. Zwykle nie ma konieczności modyfikacji dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. U pacjentów w podeszłym wieku zwykle nie jest wymagana zmiana dawki początkowej, jednak należy zachować ostrożność podczas zwiększania dawki. Brak zaleceń dotyczących dawkowania amlodypiny u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.
Tabletki należy przyjmować niezależnie od posiłków, popijając szklanką płynu.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.