Index leków

Staveran

Staveran, Polpharma
Wskazania:
Profilaktyka i leczenie dławicy piersiowej: przewlekła stabilna dławica piersiowa, niestabilna dławica piersiowa, dławica Prinzmetala. Tachykardie nadkomorowe: napadowy częstoskurcz nadkomorowy, migotanie lub trzepotanie przedsionków z szybką czynnością komór (z wyłączeniem zespołu WPW). Łagodne i umiarkowane nadciśnienie tętnicze samoistne.
Skład:
1 tabl. powl. zawiera 40 mg, 80 mg lub 120 mg chlorowodorku werapamilu.
Działanie:
Antagonista wapnia. Hamuje napływ jonów wapnia do komórek mięśnia sercowego oraz komórek mięśni gładkich naczyń. Zmniejsza zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen przez bezpośrednią ingerencję w procesy przemiany materii decydujące o zużyciu energii, jak również pośrednio - przez zmniejszenie obciążenia następczego. W wynika zablokowania działania wapnia na mięśnie gładkie naczyń wieńcowych dochodzi do zwiększenia przepływu krwi w ich obrębie (również w obszarach poza zwężeniem) oraz do zniesienia ich skurczu. Werapamil zapobiega niedokrwieniu i bólom wieńcowym oraz zmniejsza je we wszystkich postaciach choroby niedokrwiennej serca. Przeciwnadciśnieniowe działanie leku polega na zmniejszeniu naczyniowego oporu obwodowego, bez odruchowego przyspieszenia czynności serca. Działanie antyarytmiczne werapamilu jest związane z wpływem na węzeł przedsionkowo-komorowy. Normalizuje rytm zatokowy i częstość rytmu komór. Prawidłowa częstość serca pozostaje niezmieniona lub nieznacznie zwalnia. Lek szybko i prawie całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego. Z powodu szybkiego metabolizmu w wątrobie, całkowita biodostępność werapamilu po podaniu doustnym wynosi tylko 20-35%. Cmax osiąga 1-2 h po podaniu. W 90% wiąże się z białkami osocza. Jest całkowicie metabolizowany, tylko jeden metabolit (norwerapamil) posiada istotne działanie farmakologiczne. Jest wydalany głównie przez nerki. T0,5 po jednorazowym podaniu wynosi 3-7 h i ulega wydłużeniu po podaniu wielokrotnym.
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na chlorowodorek werapamilu lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Wstrząs kardiogenny. Świeży zawał serca powikłany wolną częstością rytmu serca (<50/min), niedociśnieniem tętniczym lub niewydolnością lewej komory serca. Blok przedsionkowo-komorowy II i IIIst.. Zespół chorego węzła zatokowo-przedsionkowego. Niewyrównana niewydolność serca. Zespół Wolffa-Parkinsona-White'a (WPW). Istotny rzadkoskurcz zatokowy. Niedociśnienie tętnicze (ciśnienie skurczowe <90 mmHg). Równoczesne dożylne stosowanie leków blokujących receptory β-adrenergiczne. Preparatu nie należy przyjmować jednocześnie z sokiem grejpfrutowym.
Środki ostrożności:
Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności leku u pacjentów <18 lat. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku stosowania werapamilu jako leku przeciwarytmicznego u niemowląt (ryzyko wywołania niemiarowości). Przed zastosowaniem werapamilu należy całkowicie wyrównać istniejącą niewydolność serca. Ostrożnie stosować u pacjentów z blokiem przedsionkowo-komorowym Ist., bradykardią (<50 uderzeń/min), tachykardią komorową (QRS ≥0,12 s), zaburzeniami czynności wątroby lub nerek oraz u pacjentów z postępującą dystrofią mięśniową. Preparat zawiera laktozę - nie stosować u pacjentów z dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Tabl. 40 mg i 80 mg zawierają również żółcień pomarańczową, która może powodować reakcje alergiczne.
Ciąża i laktacja:
Werapamil przenika barierę łożyska, osiągając stężenie w krwi pępowinowej równe 20-92% stężenia we krwi matki. W ciąży, szczególnie w I trymestrze, stosować jedynie w przypadkach, gdy korzyści wynikające z zastosowania leku przewyższają potencjalne ryzyko uszkodzenia płodu. Lek jest wydzielany do mleka kobiecego, jednak po zastosowaniu dawek terapeutycznych, jego stężenie w mleku jest niewielkie. W okresie karmienia piersią werapamil może być stosowany jedynie w przypadkach, gdy korzyści dla matki przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla dziecka.
Efekty uboczne:
Niektóre efekty działania werapamilu na układ krążenia mogą niekiedy, zwłaszcza po podaniu większych dawek lub po wcześniejszym uszkodzeniu mięśnia sercowego, wykroczyć poza zakres działania terapeutycznego. Mogą wystąpić: zaburzenia rytmu serca (bradykardia zatokowa, zahamowanie czynności węzła zatokowego z asystolią, blok przedsionkowo-komorowy II i IIIst. lub migotanie przedsionków z wolną czynnością komór), niedociśnienie, ujawnienie się lub nasilenie niewydolności serca. Rozszerzenie naczyń może powodować zaczerwienienie twarzy, bóle głowy i obrzęki kostek. Często: zaparcia, objawy dyspeptyczne. Niezbyt często: biegunka. Rzadko: nudności, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, suchości błony śluzowej jamy ustnej. Bardzo rzadko: czerwienica bolesna kończyn (erythromelalgia), przerost dziąseł, bóle mięśni i stawów, u pacjentów w podeszłym wieku - ginekomastia. W pojedynczych przypadkach: objawy nadwrażliwości (wysypka, świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, zespół Stevensa-Johnsona, złuszczające zapalenie skóry), wypadanie włosów. Mogą także wystąpić: łagodne i przejściowe zwiększenie wskaźników czynnościowych wątroby (AspAT, AlAT, fosfatazy alkalicznej, bilirubiny) oraz alergiczne zapalenie wątroby, duszność, obrzęk płuc, zawroty głowy, uczucie oszołomienia, zmęczenie, drażliwość, parestezje, zaburzenia widzenia (niewyraźne widzenie), częste oddawanie moczu, impotencja, zwiększenie stężenie prolaktyny we krwi.
Dawkowanie:
Doustnie. Dorośli. Dławica piersiowa: zwykle 120 mg 3-4 razy na dobę; u większości pacjentów z dławicą powysiłkową może być skuteczna dawka 80 mg 3 razy na dobę; u pacjentów z dławicą spoczynkową i dławicą Prinzmetala dawki mniejsze niż 120 mg 3 razy na dobę prawdopodobnie nie będą skuteczne. Tachykardie nadkomorowe: 40-120 mg 3-4 razy na dobę. Nadciśnienie tętnicze samoistne: zwykle 40-120 mg 3-4 razy na dobę. Podczas długotrwałego stosowania nie należy przekraczać dawki 480 mg/dobę. Istnieje możliwość stosowania większych dawek dobowych w przypadku krótkotrwałego stosowania.
U pacjentów z niewydolnością wątroby dawkę dobową zwykle należy zmniejszyć o 30% (u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby czas eliminacji werapamilu ulega wydłużeniu o 14-16 h). U pacjentów w podeszłym wieku lub o małej masie ciała zaleca się zmniejszenie dawki początkowej. Zwykle nie ma konieczności modyfikacji dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.
Tabletki należy przyjmować w czasie lub zaraz po posiłku, z niewielką ilością płynu.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.