Index leków

Plendil

Plendil, AstraZeneca
Wskazania:
Nadciśnienie tętnicze. Dusznica bolesna stabilna.
Skład:
1 tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu zawiera 5 mg lub 10 mg felodypiny.
Działanie:
Preparat blokujący kanały wapniowe o selektywnym działaniu naczyniowym. Obniża ciśnienie tętnicze przez obniżenie oporu naczyń obwodowych. Zmniejsza aktywność elektryczną i kurczliwość mięśniówki gładkiej naczyń przez działanie na kanały wapniowe w błonie komórkowej. Działa rozkurczająco na gładkie mięśnie oddechowe i działa diuretycznie i natriuretycznie, natomiast nie wpływa na wydalanie potasu. Zmniejsza się kanalikowa reabsorpcja sodu, co przeciwdziała zatrzymywaniu sodu i wody, które obserwuje się podczas stosowania innych leków rozszerzających naczynia. Mechanizm działania felodypiny w chorobie niedokrwiennej serca polega na poprawie bilansu tlenowego w sercu. U pacjentów z chorobą niedokrwienna serca wywołaną skurczem naczyń lek zmniejsza objawowe i bezobjawowe niedokrwienie mięśnia sercowego. Biodostępność leku wynosi ok. 15% i nie zależy od przyjmowania wraz z pokarmem. Maksymalne stężenie leku w osoczu występuje w ciągu ok. 3-5 h po podaniu. Lek wiąże się z białkami osocza w 99%. T0,5 wynosi ok. 25 h. Lek jest metabolizowany w wątrobie. Około 70% dawki jest wydalane w postaci metabolitów z moczem, pozostała część wydalana jest z kałem.
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na felodypinę lub którykolwiek ze składników leku. Niewyrównana niewydolność serca. Ostry zawał mięśnia sercowego (miesiąc od zawału). Niestabilna choroba niedokrwienna serca. Ciąża. Istotne klinicznie zwężenie zastawek serca. Dynamiczne zwężenie drogi odpływu krwi z serca. Wstrząs kardiogenny.
Środki ostrożności:
Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z wyraźnymi zaburzeniami czynności wątroby. Lek ten może spowodować niedociśnienie tętnicze - u pacjentów wrażliwych może to spowodować wystąpienie niedokrwienia mięśnia sercowego. Stosować ostrożnie u pacjentów z tendencją do występowania tachykardii. Leku nie należy stosować u pacjentów z dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Brak danych dotyczących stosowania leku u dzieci.
Ciąża i laktacja:
Lek przeciwwskazany jest w ciąży. W przypadkach stosowania leku w dawkach leczniczych jedynie niewielka ilość leku przenika do mleka. Brak jest wystarczających danych klinicznych dotyczących stosowania leku u kobiet karmiących piersią. Jeśli jest konieczne kontynuowanie leczenia, to należy rozważyć zaprzestanie karmienia piersią.
Efekty uboczne:
Bardzo często: obrzęki obwodowe. Często: zaczerwienienie twarzy z uczuciem gorąca, ból głowy. Niezbyt często: zawroty głowy, parestezje, uczucie zmęczenia, kołatanie serca, tachykardia, nudności, bóle brzucha, świąd skóry, wysypka, Rzadko: omdlenia, wymioty, pokrzywka, bóle mięśni i stawów, impotencja i/lub zaburzenia czynności seksualnych. Bardzo rzadko: leukocytoklastyczne zapalenie naczyń, reakcje nadwrażliwości w miejscu podania np. obrzęk naczynioruchowy; gorączka, zapalenie i przerost dziąseł, nadwrażliwość na światło, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, częstomocz.
Dawkowanie:
Doustnie. Dorośli. Nadciśnienie tętnicze: dawka powinna być ustalana indywidualnie. Leczenie należy rozpoczynać od dawki 5 mg raz na dobę. W zależności od reakcji pacjenta, dawkę w razie potrzeby można zmniejszyć do 2,5 mg lub zwiększyć do 10 mg. Jeśli jest to konieczne, można dołączyć inny lek przeciwnadciśnieniowy. Zazwyczaj stosowana dawka podtrzymująca to 5 mg raz na dobę.  Stabilna choroba niedokrwienna serca: dawka powinna być ustalana indywidualnie. Leczenie należy rozpoczynać od dawki 5 mg raz na dobę. W razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 10 mg raz na dobę. U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby oraz u pacjentów w podeszłym wieku należy rozważyć zmniejszenie dawki.
Tabletki należy podawać raz na dobę, najlepiej rano. Działanie utrzymuje się przez 24 h. Tabletki należy popijać wodą, nie wolno ich żuć ani kruszyć. Tabletki można zażywać na czczo lub w trakcie niewielkiego posiłku o małej zawartości tłuszczów i węglowodanów.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.