Index leków

Novo-Veramil

Novo-Veramil, Novopharm
produkt w bazie ma status nieaktywny
Wskazania:
Stabilna dławica piersiowa, dławica piersiowa będąca wynikiem skurczu naczyń wieńcowych, nieoperacyjna kardiomiopatia przerostowa, migotanie lub trzepotanie przedsionków (gdy glikozydy naparstnicy są nieskuteczne), łagodne i umiarkowane nadciśnienie tętnicze.
Skład:
1 tabl. powl. zawiera 80 mg lub 120 mg chlorowodorku werapamilu.
Działanie:
Antagonista wapnia z grupy pochodnych fenylalkiloamin o działaniu rozszerzającym naczynia (blokowanie kanałów Ca i α-receptorów) i przeciwarytmicznym - hamuje napływ jonów Ca (i prawdopodobnie Na) przez wolne kanały wapniowe w komórkach mięśnia sercowego i mięśni gładkich naczyń; wpływa na wolne kanały wapniowe w komórkach układu bodźcoprzewodzącego: działa depresyjnie na włókna o wolnej odpowiedzi: węzeł zatokowo-przedsionkowy i przedsionkowo-komorowy, zwłaszcza w jego części przedsionkowo-węzłowej; zwalnia narastanie wolnej fazy repolaryzacji komórek rozrusznikowych; zwalnia przewodzenie przez węzeł P-K w kierunku zstępującym i wstępującym, wydłuża okres refrakcji węzła. W zespole niewydolności węzła powoduje znaczne zwolnienie przewodnictwa, aż do wystąpienia bloku P-K; nie wpływa depresyjnie na elektrofizjologię włókien o szybkiej odpowiedzi, nie wydłuża okresu refrakcji struktur fizjologicznych (mięśnia przedsionków, komór, włókien Purkinjego) jak i szlaków dodatkowych. Zmniejsza obciążenie następcze, kurczliwość mięśnia sercowego, opór naczyniowy; może powodować obniżenie ciśnienia tętniczego i podwyższenie ciśnienia napełniania lewej komory. U pacjentów ze średnio ciężką i ciężką niewydolnościa serca ujemne działanie inotropowe może nasilić niewydolność serca. Początek działania występuje po około 1 h, maksymalne - po kilku godzinach i utrzymuje się około 24 h. W wysokim stopniu wiąże się z białkami osocza, jest metabolizowany w wątrobie do N- i O-dealkilowych pochodnych. Około 70% dawki wydalane jest z moczem w postaci metabolitów, około 3-4 % - w postaci nie zmienionej, około 16% - z kałem. Przenika przez barierę łożyska i do mleka matki. Nie jest eliminowany drogą hemodializy.
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na lek, powikłany zawał mięśnia sercowego z niewydolnością komorową i obrzękiem płuc, ciężka lewokomorowa niewydolność serca, wstrząs kardiogenny, ciężkie niedociśnienie, blok A-V II lub IIIst., zespół chorego węzła zatokowego, znaczny rzadkoskurcz, trzepotanie lub migotanie przedsionków u chorych z dodatkową drogą przewodzenia omijającą węzeł przedsionkowo-komorowy (np. zespół WPW, LGL); ciąża (z wyłączeniem przypadków, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przewyższa ryzyko dla płodu); karmienie piersią; dzieci.
Środki ostrożności:
Ciąża i laktacja:
Efekty uboczne:
Mogą wystąpić: hipotensja, całkowity blok AV (I, II i IIIst.), bradykardia, zastoinowa niewydolność serca, obrzęk płuc, asystolia, zaburzenia rytmu serca (w tym zaburzenia czynnośći komór), dławica piersiowa, uderzenia krwi do głowy, rozkojarzenie AV, ból w klatce piersiowej, chromanie, zawał mięśnia sercowego, kołatanie serca, plamica, omdlenie, ciężki częstoskurcz, nasilenie niewydolności serca, nadwrażliwość na zimno, drętwienie kończyn, zawroty głowy, uczucie zmęczenia, udar mózgu, splątanie, zaburzenia równowagi, bezsenność, skurcze mięśni, parestezje, objawy psychotyczne, senność, depresja, pobudzenie, oczopląs rotacyjny, drżenia, zaburzenia pozapiramidowe, nużliwość mięśni, hiperkinezy, zaparcia, nudności, wymioty, biegunka, suchość w ustach, rozrost dziąseł, pogorszenie czynności wątroby (ze wzrostem aktywności enzymów AspAT, ALAT i fosfatazy zasadowej), żółtaczka, objawy cholestazy wątrobowej, skurcz oskrzeli, duszność, ginekomastia, zwiększona częstość oddawania moczu, zaburzenia miesiączkowania, impotencja, wybroczyny, skłonność do siniaków, bóle stawów, wysypka, utrata włosów, zwiększone rogowacenie naskórka, pocenie, pokrzywka, zespół Stevens-Johnsona, rumień wielopostaciowy, świąd, zaburzenia widzenia.
Dawkowanie:
Doustnie. Dorośli: w dławicy piersiowej początkowo 80 mg 3-4 razy/dobę; zwiększane w razie potrzeby do 120 mg 3-4 razy/dobę. Nie przekraczać 480 mg/dobę. W migotaniu lub trzepotaniu przedsionków z szybką czynnością komór dawkowanie jak w dławicy piersiowej ze zmodyfikowaną dawką glikozydu nasercowego. W zaciskającej kardiomiopatii przerostowej 80-120 mg 3-4 razy/dobę; wyjątkowo 600-720 mg/dobę.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.