Index leków

Lacydyna

Lacydyna, Rivopharm UK
Wskazania:
Leczenie pierwotnego nadciśnienia tętniczego w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi, w tym z β-adrenolitykami, lekami moczopędnymi i inhibitorami ACE.
Skład:
1 tabl. powl. zawiera 4 mg lub 6 mg lacydypiny; tabletki zawierają laktozę.
Działanie:
Silnie działający antagonista kanału wapniowego. Działa prawie wyłącznie na mięśnie gładkie naczyń krwionośnych. Rozszerzając tętniczki obwodowe powoduje zmniejszenie oporu obwodowego i w rezultacie obniżenie ciśnienia tętniczego. Lacydypina po podaniu doustnym jest szybko, lecz w małym stopniu wchłaniana z przewodu pokarmowego i podlega znacznemu metabolizmowi podczas pierwszego przejścia przez wątrobę (biodostępność ok. 10%). Cmax jest osiągane 30-150 min po podaniu. Silnie wiąże się z białkami (>95%). Jest metabolizowana w wątrobie z udziałem izoenzymu CYP3A4. Główne metabolity mają bardzo małą aktywność farmakodynamiczną. Około 70% dawki jest wydalane w postaci metabolitów z kałem, pozostała część w postaci metabolitów z moczem. T0,5 w stanie stacjonarnym wynosi 13-19 h.
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na składniki preparatu. Zwężenie zastawki aorty (pochodne dihydropirydyny zmniejszają przepływ krwi w tętnicach wieńcowych). Zawał mięśnia sercowego oraz okres miesiąca od wystąpienia zawału serca. Ciężka niewydolności lewej komory serca. Wstrząs kardiogenny lub niestabilna dławica piersiowa.
Środki ostrożności:
Bardzo ostrożnie stosować u pacjentów, u których wystąpiła wcześniej reakcja alergiczna na inną pochodną dihydropirydyny (ryzyko reakcji krzyżowej). Ostrożnie stosować u pacjentów: z zaburzeniami czynności wątroby (zwiększona biodostępność lacydypiny i możliwość nasilenia działania hipotensyjnego); z zaburzeniami automatyzmu i przewodzenia w wywiadzie (istnieje teoretyczna możliwość wpływu lacydypiny na czynność węzła zatokowego i węzła przedsionkowo-komorowego); z wrodzonym lub udokumentowanym nabytym wydłużeniem odstępu QT lub leczonych jednocześnie lekami, które wydłużają odstęp QT, w tym lekami przeciwarytmicznymi klasy I i III, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, niektórymi lekami przeciwpsychotycznymi, antybiotykami (np. erytromycyna) i niektórymi lekami przeciwhistaminowymi (np. terfenadyną); z małą rezerwą czynnościową serca. Brak jest dowodów skuteczności lacydypiny we wtórnej prewencji zawału serca. Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania lacydypiny w leczeniu nadciśnienia złośliwego. U pacjentów, u których rozwija się niestabilna dławica piersiowa lub wstrząs kardiogenny należy przerwać stosowanie lacydypiny, pod nadzorem lekarza. Brak doświadczeń dotyczących stosowania lacydypiny u dzieci <18 lat - nie stosować. Ze względu na zawartość laktozy, leku nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
Ciąża i laktacja:
W ciąży stosować tylko w przypadku, gdy oczekiwane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu lub noworodka. Lacydypina może powodować osłabienie czynności skurczowej mięśnia macicy w czasie porodu. Lacydypina i jej metabolity prawdopodobnie przenikają do mleka matki - unikać stosowania w okresie laktacji (można stosować podczas karmienia piersią tylko, jeśli korzyści dla matki są większe niż potencjalne ryzyko wystąpienia działań niepożądanych u niemowlęcia). U niektórych pacjentów leczonych antagonistami wapnia odnotowano występowanie odwracalnych zmian biochemicznych w główce plemników, które mogą utrudniać zapłodnienie.
Efekty uboczne:
Często: zawroty głowy i ból głowy (zwykle ustępujące w czasie dalszego leczenia), kołatanie serca (zwykle ustępujące w czasie dalszego leczenia), tachykardia, nagłe zaczerwienienie, zwłaszcza twarzy (zwykle ustępujące w czasie dalszego leczenia), dyskomfort w jamie brzusznej, nudności, wysypka, rumień, świąd, wielomocz, osłabienie, obrzęk (zwykle ustępujący w czasie dalszego leczenia), przemijające zwiększenie aktywności fosfatazy alkalicznej (czasami istotne klinicznie). Niezbyt często: omdlenie, dławica piersiowa, niedociśnienie tętnicze, rozrost dziąseł. Rzadko: obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, kurcze mięśni. Bardzo rzadko: depresja, drżenie.
Dawkowanie:
Doustnie. Dorośli: początkowo 2 mg raz na dobę. Dawkę można zwiększyć do 4 mg na dobę, a następnie (w razie konieczności) do 6 mg na dobę, każdorazowo w odstępach co najmniej 3-4 tygodniowych. Nie stwierdzono, aby dawki >6 mg/dobę były znacząco bardziej skuteczne. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby może być konieczne zmniejszenie dawki. Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów w podeszłym wieku ani u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Sposób podania. Przyjmować codziennie o tej samej porze, najlepiej rano. Tabl. 4 mg można podzielić na równe dawki.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.