Index leków

Dilocard

Dilocard, ICN Polfa Rzeszów
produkt w bazie ma status nieaktywny
Wskazania:
Nadciśnienie tętnicze. Stabilna dusznica bolesna oraz dusznica bolesna wywołana skurczem naczyń krwionośnych (postać Prinzmetala).
Skład:
1 kaps. o przedłużonym uwalnianiu zawiera 90 mg lub 120 mg chlorowodorku diltiazemu. Preparat zawiera sacharozę.
Działanie:
Selektywny antagonista kanału wapniowego działający bezpośrednio na mięsień sercowy. Mechanizm działania polega na blokowaniu napływu jonów wapnia do wnętrza komórek, głównie w obrębie mięśnia sercowego i mięśni gładkich naczyń krwionośnych. Diltiazem obniża napięcie mięśni gładkich naczyń obwodowych i wieńcowych oraz spowalnia częstość skurczów serca, co powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, zmniejszenie zużycia tlenu przez mięsień sercowy i poprawę zaopatrzenia serca w tlen. Zwalnia przewodnictwo przede wszystkim w węźle przedsionkowo-komorowym, wywierając bardzo niewielki wpływ na węzeł zatokowy. Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie we krwi po 3-5 h od podania. Z białkami osocza wiąże się w 80%. Diltiazem intensywnie metabolizowany jest w wątrobie przy udziale cytochromu P450 (co jest przyczyną występowania wyraźnego efektu pierwszego przejścia). Wydalany jest z organizmu z żółcią i moczem, przy czym tylko do 4% wydalane jest w postaci niezmienionej.
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na diltiazem lub pozostałe składniki preparatu. Zespół chorej zatoki u pacjentów ze stymulatorem serca. Blok przedsionkowo-komorowy (AV) IIst. i IIIst., z wyjątkiem pacjentów ze stymulatorem serca. Objawowa niewydolność serca. Rzadkoskurcz (bradykardia) < 50 uderzeń/min. Niedociśnienie tętnicze (ciśnienie skurczowe krwi < 90 mmHg). Jednoczesne stosowanie dantrolenu w postaci wlewu dożylnego. Wstrząs. Ostry zawał mięśnia sercowego z powikłaniami (bradykardia, znaczne niedociśnienie, niewydolność lewokomorowa). Stosowanie u kobiet w wieku rozrodczym nie stosujących antykoncepcji. Migotanie/trzepotanie przedsionków i współistniejący zespół Wolffa-Parkinsona-White'a (zwiększone ryzyko następczego migotania komór). Niewydolność lewokomorowa z zastojem.
Środki ostrożności:
Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek, u osób w podeszłym wieku, u pacjentów z blokiem przedsionkowo-komorowym Ist. lub wydłużeniem odstępu PR (lek wydłuża okres refrakcji węzła przedsionkowo-komorowego nie wydłużając w sposób istotny czasu powrotu rytmu zatokowego, o ile u pacjenta nie występuje zespół chorej zatoki; może to w rzadkich przypadkach powodować rzadkoskurcz, szczególnie u pacjentów z zespołem chorej zatoki, oraz blok przedsionkowo-komorowy II lub IIIst.), z łagodnym rzadkoskurczem lub zaburzeniami czynności lewej komory. U pacjentów stosujących diltiazem konieczne może być wprowadzenie zmian do dawkowania leków przeciwcukrzycowych. Ze względu na zawartość sacharozy lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy. Lek nie jest zalecany do stosowania u dzieci.
Ciąża i laktacja:
Preparat jest przeciwwskazany w ciąży (może wywołać ciężkie wady wrodzone). Diltiazem jest wydzielany z mlekiem kobiecym, dlatego nie należy go stosować u karmiących matek; jeżeli zastosowanie leku jest konieczne należy zaprzestać karmienia piersią.
Efekty uboczne:
Często: ból i zawroty głowy, obrzęki, blok przedsionkowo-komorowy Ist., rzadkoskurcz zatokowy (objaw zależny od dawki), nudności, wysypka, nagłe uderzenia krwi do twarzy. Częstość nie znana: zaburzenia pamięci, zaburzenia chodu, parestezje, senność, drżenia, omdlenia; zaburzenia rytmu serca blok przedsionkowo komorowy II lub IIIst., zastoinowa niewydolność serca, bóle wieńcowe, kołatanie serca; zaparcia, biegunka, niestrawność, wymioty, zapalenie dziąseł, przerost dziąseł; wybroczyny, pokrzywka, świąd, nadwrażliwość na światło, zespół Stevensa-Johnsona, skórne reakcje alergiczne (w tym rumień wielopostaciowy); niedociśnienie, zapalenie naczyń; depresja, zaburzenia osobowości, omamy, zwiększona pobudliwość nerwowa, bezsenność; dzwonienie i szum w uszach; zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej w surowice krwi, zwiększenie stężenia glukozy we krwi, nieznaczne zwiększenie aktywności aminotransferazy asparginowej (Asp AT), aminotransferazy alaninowej (AlAT), dehydrogenazy mleczanowej (LDH) lub fosfatazy alkalicznej, zwieszenie masy ciała; niedowidzenie, porażenie gałek ocznych; duszność, krwawienie z nosa, zmniejszenie drożności nosa spowodowane przez obrzęk błony śluzowej nosa; oddawanie moczu w nocy, wielomocz; bóle mięśni i bóle kostno-stawowe; trudności w sferze seksualnej, ginekomastia; limfadenopatia, eozynofilia, trombocytopenia; utrata apetytu. Takie reakcje, jak nadwrażliwość na światło, wybroczyny, pokrzywka, świąd oraz reakcje alergiczne skórne (w tym rumień wielopostaciowy) mogą mieć charakter przemijający i ustępować pomimo kontynuowania przyjmowania leku; jeśli nie ustąpią, preparat należy odstawić.
Dawkowanie:
Doustnie. Dorośli: dawka początkowa wynosi 90 mg 2 razy na dobę; w zależności od efektu terapeutycznego i tolerancji preparatu dawkę można stopniowo zwiększać do dawki 360 mg na dobę, podawanej w 2 równych dawkach.
Pacjenci w podeszłym wieku lub z zaburzeniami czynności wątroby i nerek: dawka początkowa wynosi 60 mg chlorowodorku diltiazemu 2 razy na dobę, następnie dawkę należy stopniowo zwiększać aż do uzyskania pożądanego efektu terapeutycznego. Nie należy zwiększać dawki jeśli częstość akcji serca spadnie poniżej 50 uderzeń na minutę.
Kapsułek nie należy ssać ani żuć.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.