Index leków

Amloratio

Amloratio, ratiopharm
produkt w bazie ma status nieaktywny
Wskazania:
Pierwotne nadciśnienie tętnicze. Przewlekła stabilna i naczynioskurczowa dławica piersiowa.
Skład:
1 tabl. zawiera 5 mg lub 10 mg amlodypiny (w postaci bezylanu).
Działanie:
Antagonista wapnia z grupy pochodnych dihydropirydyny. Amlodypina hamuje napływ jonów wapniowych przez błonę komórkową do komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych i komórek mięśnia sercowego. Działa przeciwnadciśnieniowo poprzez bezpośredni wpływ rozkurczający na mięśnie gładkie naczyń. W dławicy piersiowej wykazuje dwukierunkowe działanie: rozszerza tętniczki obwodowe i tym samym zmniejsza całkowity opór obwodowy (obciążenie następcze) oraz rozszerza główne tętnice i tętniczki wieńcowe. Powoduje to zwiększenie podaży tlenu w mięśniu sercowym u pacjentów z napadami dławicy typu Prinzmetala. Po podaniu doustnym amlodypina powoli wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając Cmax w ciągu 6-12 h. Biodostępność wynosi 64-80% (pokarm nie wpływa na biodostępność). Wiąże się z białkami osocza w około 98%. W dużym stopniu jest metabolizowana w wątrobie do nieaktywnych metabolitów. Około 60% podanej dawki jest wydalane z moczem, z czego 10% w postaci niezmienionej. Nie jest usuwana przez dializę. T0,5 wynosi 35-50 h. Stan stacjonarny jest osiągany po 7-8 dniach stosowania leku. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i u pacjentów w podeszłym wieku okres półtrwania jest wydłużony.
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na amlodypinę, pochodne dihydropirydyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężkie niedociśnienie. Wstrząs, w tym wstrząs kardiogenny. Niewydolność serca po przebytym ostrym zawale mięśnia sercowego (w ciągu pierwszych 28 dni). Zwężenie zastawki aortalnej znacznego stopnia. Niestabilna dławica piersiowa.
Środki ostrożności:
Brak danych uzasadniających stosowanie amlodypiny w monoterapii, podczas lub w ciągu pierwszego miesiąca po zawale mięśnia sercowego. Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania amlodypiny w przełomie nadciśnieniowym. Ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością serca (zaobserwowano zwiększone ryzyko wystąpienia obrzęku płuc u pacjentów z niewydolnością serca III i IVst. wg NYHA); u pacjentów poddawanych dializie (amlodypina nie jest usuwana podczas dializy); u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby oraz podczas zwiększania dawki u pacjentów z podeszłym wieku (w tych grupach pacjentów T0,5 amlodypiny w fazie eliminacji ulega wydłużeniu).
Ciąża i laktacja:
Nie stosować w ciąży, chyba że korzyść z leczenia wyraźnie przeważa nad potencjalnym ryzykiem. Należy zaprzestać karmienia piersią podczas leczenia amlodypiną.
Efekty uboczne:
Bardzo często: obrzęk w okolicy kostek. Często: ból głowy (zwłaszcza na początku leczenia), senność, zawroty głowy, osłabienie, kołatanie serca, nudności, niestrawność, ból brzucha, zaczerwienienie twarzy z odczuciem gorąca (zwłaszcza na początku leczenia). Niezbyt często: ginekomastia, zaburzenia snu, drażliwość, depresja, złe samopoczucie, suchość błony śluzowej jamy ustnej, drżenie, parestezje, zwiększona potliwość, zaburzenia widzenia, szum uszny, omdlenie, tachykardia, ból w klatce piersiowej, nasilenie dławicy piersiowej (może wystąpić na początku leczenia), niedociśnienie, zapalenie naczyń, duszność, nieżyt błony śluzowej nosa, wymioty, biegunka, zaparcie, rozrost dziąseł, wysypka, świąd, pokrzywka, łysienie, odbarwienie skóry, plamica, kurcze mięśni, ból pleców, ból mięśni, ból stawów, zwiększona częstość oddawania moczu, impotencja, zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała. Rzadko: splątanie, zmiany nastroju (w tym lęk), zaburzenia smaku, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, żółtaczka, zapalenie wątroby. Bardzo rzadko: leukopenia, małopłytkowość, hiperglikemia, neuropatia obwodowa, kaszel, zapalenie żołądka, zapalenie trzustki, obrzęk naczynioruchowy. U pacjentów z chorobą niedokrwienną serca opisywano pojedyncze przypadki zawału mięśnia sercowego i zaburzeń rytmu (w tym skurcze dodatkowe, częstoskurcz komorowy, bradykradię i arytmie przedsionkowe) oraz dławicy piersiowej. Jednak nie ustalono jednoznacznego związku ze stosowaniem amlodypiny. Opisywano pojedyncze przypadki reakcji alergicznych, w tym rumień wysiękowy wielopostaciowy, złuszczające zapalenie skóry i zespół Stevensa-Johnsona.
Dawkowanie:
Doustnie. Dorośli - nadciśnienie tętnicze i dławica piersiowa: dawka początkowa wynosi 5 mg raz na dobę; jeżeli pożądane działanie nie zostanie osiągnięte w ciągu 2-4 tyg., dawkę można zwiększyć do maksymalnej - 10 mg raz na dobę. U pacjentów z dławicą piersiową amlodypina może być stosowana w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwdławicowymi. Dzieci w wieku 6-17 lat - nadciśnienie tętnicze: dawka początkowa wynosi 2,5 mg raz na dobę; dawkę można zwiększyć do 5 mg raz na dobę, jeśli w ciągu 4 tyg. nie uzyskano pożądanych wartości ciśnienia tętniczego. Nie badano u dzieci i młodzieży dawek >5 mg/dobę. Wpływ amlodypiny na ciśnienie tętnicze u dzieci w wieku <6 lat nie jest znany.
Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz u osób w podeszłym wieku. Schemat dawkowania dla pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby nie został ustalony.
Tabletki należy przyjmować popijając szklanką płynu (np. wody), niezależnie od posiłków. Tabl. można dzielić na pół.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.