Index leków

Amlodipine Teva Pharma

Amlodipine Teva Pharma, Teva Pharmaceuticals Polska
produkt w bazie ma status nieaktywny
Wskazania:
Nadciśnienie tętnicze. Stabilna dławica piersiowa. Naczynioskurczowa postać dławicy piersiowej (dławica Prinzmetala). Amlodypinę można stosować w monoterapii lub w terapii skojarzonej z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi i/lub przeciwdławicowymi.
Skład:
1 tabl. zawiera 10 mg amlodypiny w postaci bezylanu.
Działanie:
Amlodypina jest pochodną dihydropirydyny, hamuje napływ jonów wapnia do komórki, należy do III genaracji blokerów wolnych kanałów wapniowych (antagonistów wapnia), charakteryzujących się długotrwałym, nie krótszym niż 24 h działaniem. Hamuje przezbłonkowy napływ jonów wapnia do komórek mięśnia sercowego i komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych. Działanie przeciwnadciśnieniowe jest wynikiem bezpośredniego rozszerzenia naczyń krwionośnych, głównie obwodowych. Amlodypina zmniejsza stopień niedotlenienia przez: rozszerzenie tętniczek obwodowych (zmniejszając w ten sposób całkowity opór obwodowy i związane z nim obciążenie lewej komory) oraz rozszerzenie dużych naczyń i tętniczek wieńcowych zarówno w obszarze niedokrwienia, jak i w obszarach o prawidłowym ukrwieniu (rozszerzenie naczyń powoduję lepsze ukrwienie i dotlenienie mięśnia sercowego u pacjentów z chorobą niedokrwienną, będącą wynikiem skurczu naczyń wieńcowych w przebiegu dławicy Prinzmatala). Po podaniu doustnym amlodypina wchłania się dobrze z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie we krwi po 6-12 h. Biodostępność wynosi 64-80%. Pokarm nie wpływa na wchłanianie amlodypiny. Około 97% leku wiąże się z białkami osocza. Stężenia w osoczu w stanie stacjonarnym są osiągane po 7-8 dniach. Amlodypina jest w znacznym stopniu metabolizowana w wątrobie do nieaktywnych metabolitów. Około 60% amlodypiny jest wydalane z moczem (10% w postaci niezmienionej). T0,5 wynosi 35-50 h. U pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby i u pacjentów w podeszłym wieku okres półtrwania jest wydłużony.
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na amlodypinę, inne dihydropirydyny lub pozostałe składniki preparatu. Wstrząs kardiogenny. Istotne hemodynamicznie zwężenie aorty. Niestabilna dławica piersiowa z wyjątkiem postaci naczynioskurczowej (dławica Prinzmetala).
Środki ostrożności:
Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania amlodypiny u dzieci. Należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (ze względu na wydłużenie okresu półtrwania) oraz u pacjentów w podeszłym wieku (dochodzi do zmniejszenia wydalania amlodypiny i zwiększenie powierzchni pod krzywą stężeń - AUC). Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania amlodypiny w przełomie nadciśnieniowym. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania u pacjentów z zawałem serca w ciągu miesiąca od jego wystąpienia. Amlodypina, podobnie jak inne leki blokujące kanały wapniowe, mogą powodować hipotonię, jednak ryzyko jej wystąpienia jest mniejsze niż w przypadku leków należących do I i II generacji tej grupy farmakoterapeutycznej, ze względu na powolne narastanie działania przeciwnadciśnieniowego.
Ciąża i laktacja:
Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania amlodypiny u kobiet w ciąży. Nie należy podawać amlodypiny kobietom w ciąży. Przed rozpoczęciem leczenia amlodypiną potwierdzić, że kobieta nie jest w ciąży i zaproponować skuteczną antykoncepcję. W przypadku stwierdzenia ciąży należy odstawić amlodypinę i zmienić sposób leczenia. Nie wiadomo czy amlodypina przenika do mleka kobiecego; kobiety leczone amlodypiną nie powinny karmić piersią.
Efekty uboczne:
Najczęstszym działaniem niepożądanym zależnym od dawki jest niewielki do umiarkowanego obrzęk okolicy kostek. Często: obrzęki obwodowe, szczególnie okolicy kostek, stóp, podudzi; ból i zawroty głowy; uczucie nadmiernego zmęczenia, senność; nudności, ból brzucha, niestrawność; uczucie kołatania serca, uczucie duszności, kurcze mięśni. Niezbyt często: hipotonia, tachykardia, bóle w klatce piersiowej, zapalenie naczyń, omdlenia; ból pleców, stawów, mięśni, częstsze oddawanie moczu; zaburzenia nastroju, uczucie suchości w ustach, neuropatie nerwów obwodowych (parestezje, kurcze mięśni, niedowłady mięśni), zaburzenia widzenia; bezsenność, depresja, nadmierna pobudliwość, zaburzenia nastroju, zmniejszenie libido; zapalenie trzustki, osutka, świąd skóry, zaczerwienienie skóry, łysienie, ginekomastia, obrzęk i/lub przerost dziąseł; lekopenia, trombocytopenia. Rzadko: obrzęk naczynioruchowy, zaburzenia rytmu serca (skurcze przedwczesne), pokrzywka, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zapalenie wątroby, żółtaczka (zwykle cholestatyczna), hiperglikemia, dezorientacja. Donoszono także o pojedynczych przypadkach reakcji nadwrażliwości (m.in. rumień wielopostaciowy). W pojedynczych przypadkach u pacjentów ze zwężeniem tętnic wieńcowych może wystąpić nasilenie objawów związanych z niedokrwieniem mięśnia serca (zaburzenia rytmu serca, zawał serca), ale nie ustalono związku przyczynowo-skutkowego między wystąpieniem tego typu zaburzeń i stosowaniem amlodypiny.
Dawkowanie:
Doustnie. Dorośli: dawka początkowa wynosi 5 mg/dobę; jeżeli oczekiwane działanie leku (obniżenie ciśnienia tętniczego, zmniejszenie częstości występowania i nasilenia bólów dławicowych, zwiększenie tolerancji na wysiłek fizyczny) nie zostanie osiągnięte w ciągu 2-4 tyg., dawkę można zwiększyć maksymalnie do 10 mg/dobę (w dawce pojedynczej). U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy zachować ostrożność, gdyż nie ustalono dawkowania w tej grupie pacjentów. Tabletki należy przyjmować niezależnie od posiłków raz na dobę, najlepiej rano.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.