Baza chorób - Otyłość i nadwaga

pokaż wszystkie

Jak rozpoznać otyłość?Zauważmy na wstępie, że tkanka tłuszczowa nie jest monolitem - składa się z około 65% z tłuszczu, w 30% z wody i w 5% z białek.


Otyłość to nadmierny, skutkujący powikłaniami chorobowymi rozrost tkanki tłuszczowej

Otyłość jest chorobliwym nadmiarem tkanki tłuszczowej, który zaburza czynności i strukturę wielu narządów.  Jest to więc choroba, która jeśli organizm chwilowo nie odczuwa jej skutków - to w dłuższej perspektwie czasu zagraża rozwojem wielu powikłań narządowych i ogólnych. W konsekwencji zwiększa ryzyko skrócenia średniego oczekiwanego okresu życia.Ile trzeba mieć tłuszczu w organizmie, aby lekarz rozpoznał chorobę otyłości?

W rozpoznaniu otyłości należy zawsze łączyć nadmiar tkanki tłuszczowej z tzw. normatywnie poprawną  (należną) masą ciała. Przyjmuje się, iż umowną granicą, od której rozpoczyna się otyłość, jest przekroczenie wartość 120% prawidłowej masy ciała. Obok otyłości używa się w praktyce pojęcia "nadwaga", przy czym uznaje się, iż w tej klasie mieszczą się osoby o rzeczywistej masie ciała między 100 a 120% prawidłowej masy ciała.


Jaki % tłuszczu organizm toleruje, a jaka wielkość oznacza już otyłość?

Tolerowana dla zdrowia ilość tłuszczu nie powinna przekraczać 15% masy ciała u dorosłych mężczyzn i 20% kobiet. Wartości te mogą być zmienne, gdyż zależą od, wzrostu, wieku, płci, warunków środowiska, itp. Umownie można stwierdzić, że z otyłością mamy do czynienia, gdy odsetek dopuszczalnego udziału tłuszczu w masie ciała zwiększył się o 50% lub więcej, niezależnie od masy innych elementów składowych ciała.  Otyłość stwierdzamy także, kiedy przyrost tłuszczu jest większy niż  50% wartości należnych oraz jednocześnie występuje ubytek masy mięśni lub wody, tak że ogólna masa ciała jest bliska należnej.


Kryterium otyłości u mężczyzn i kobiet


1. O otyłości mężczyzny mówimy gdy masa tłuszczu u  jest większa niż 22% należnej masy ciała
2. O otyłości kobiety mówimy gdy masa tłuszczu  większa niż 30% należnej masy ciała u kobiety.Przyczyny i objawy otyłości.


Proporcje tłuszczu do całkowitej masy ciała są zależne od wielu czynników i determinant.  Istotne znaczenie mają: tradycja i kultura osobista, brak wiedzy o zasadach zdrowego żywienia,  stresy cywilizacyjne, uwarunkowania genetyczne, zaburzenia zaburzenia w wydzielaniu i działaniu na tkanki niektórych hormonów oraz choroby, czy wreszcie niepożądane działania leków.


Można w związku z rodzajem przyczyny wyróżnić następujące postacie otyłości:

1. Otyłość uwarunkowana rodzinnie i kulturowo - wynikła z tradycji kulinarnej i braku wiedzy o zasadach zdrowego żywienia, niechęci do sportu, siedzącego trybu pracy, itp.

2. Otyłość wynikająca z braku umiejętności "radzenia sobie" ze stresem. Jest to tzw. otyłość psychoreaktywna, często nerwicowa.

3. Otyłość bezpośrednio uwarunkowana genetycznie

4. Otyłość podwzgórzowa: guzy mózgu, stany zapalne mózgu, urazy mózgu, zabiegi chirurgiczne na podwzgórzu.

5. Otyłość jako objaw endokrynopatii: choroba Cushinga, wyspiak wydzielający insulinę i hiperinsulinizm czynnościowy, zespół po kastracji, hipogonadyzm (także menopauza u kobiet i u mężczyzn), rzekoma niedoczynność przytarczyc, niedobór hormonu wzrostu, zespół Steina-Leventhala Zespoły: Laurence`a-Monna-Biedla, hyperostosis frontalis interna, Alströma, Pradera-Williego, otyłość sprzężona z chromosomami płciowymi, inne.

6. Otyłość polekowa - wynikła ze stosowania: pochodnych fenotiazyny, kortykosteroidów, pochodnych estrogenu, pochodnych progestagenu, środków uspokajających, cyproheptadyny, przedawkowanie insuliny w przewlekłej insulinoterapii

7. Otyłość z niemożności wysiłku fizycznego - wymuszona chorobą zmuszającą do długotrwałego leżenia w łóżku, niepełnosprawnością ruchową, starzeniem się.


oprac. Mgr Edward Ozga-Michalski

Piśmiennictwo:
1. Kliniczna definicja i ocena otyłości  Dr med. Małgorzata Bernas Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii AM w Warszawie- "TERAPIA" NR 5 (166), MAJ 2005
2. Tatoń J.: Otyłość - patofizjologia, diagnostyka, leczenie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1985.
3. Gumbiner B.: Obesity. American College of Physicians, Philadelphia 2001.

Tematy powiązane
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w toku rejestracji w zakresie dostępu i korzystania z Portalu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach edukacyjnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Wyrażam zgodę na używanie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827, 1198, z 2015 r. poz. 1069).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.