Baza chorób - Klinika leczenia bólu

pokaż wszystkie

Paracetamol - bezpieczny dla dzieciPARACETAMOL - BEZPIECZNY ŚRODEK PRZECIWBÓLOWY


Paracetamol dobrze uśmierza ból


Lekiem wyspecjalizowanym w uśmierzaniu bólu jest paracetamol. Jego dobroczynny wpływ odczuwa się po 30–60 minutach od podania. Efekt przeciwbólowy utrzymuje się około 4-5 godzin na zrównoważonym, optymalnym dla organizmu poziomie. Działanie przeciwbólowe zawdzięczamy hamowaniu wytwarzania syntezy prostaglandyn w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN) poprzez zablokowanie syntetyzującego hormony bólu enzymu - cyklooksygenazy kwasu arachidonowego. Lek zmniejsza też wrażliwość receptorów bólowych na działanie mediatorów zapalenia takich, jak: serotonina i kininy, co powoduje podwyższenie progu bólowego. Lek ma działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, bez komponenty przeciwzapalnej. Dodatek kodeiny i kofeiny do preparatu z paracetamolem wzmaga jego działanie przeciwbólowe i poprawia samopoczucie chorego.Ogólne wskazania lecznicze paracetamolu

♦ Gorączka
♦ Bolesne miesiączki
♦Nerwobóle
♦ Bóle mięśniowo-powięziowe, kostne i inne.
♦ Bóle różnego pochodzenia o słabym lub umiarkowanym nasileniu, bóle migrenowe, bóle zębów, itp.


Bezpieczny dla dzieci

Ze względu na efektywność i bezpieczeństwo paracetamol jest podstawowym lekiem przeznaczonym do walki z bólem dla małych dzieci. Przez małe dzieci jest prawie nie metabolizowany - toteż nie stanowi zagrożenia dla ich nerek i wątroby w takim stopniu jak dla młodzieży i dla dorosłych. Generalnie nie wolno jednak przekroczyć dobowej dawki 4 gramów, gdyż metabolity paracetamolu są toksyczne i zagrażają wątrobie i nerkom. Niewydolność tych narządów stanowi przeciwwskazanie do przyjmowania paracetamolu.


Bezpieczny dla żołądka
 

Paracetamol jest bezpieczny dla wrzodowców i leczących się lekami przeciwkrzepliwymi. Nie uszkadza błony śluzowej żołądka, nie hamuje agregacji płytek krwi i układu krzepnięcia.


Działanie niepożądane

Działania niepożądane występują rzadko. Należą do nich skórne reakcje uczuleniowe (pokrzywka, rumień, wysypka, świąd, zapalenie skóry, plamica barwnikowa); zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego: nudności, wymioty, biegunka. Jednak stosowany w dużych dawkach lub długotrwale może upośledzić czynność wątroby lub nerek!


Jak szybko zaczyna działać?

Po podaniu doustnym dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie we krwi po około 30-60 min. Działanie maksymalne występuje po ok. 1 h i utrzymuje się przez 4-6 h. Paracetamol metabolizowany jest w wątrobie. Metabolity są nieaktywne i wydalane w postaci glukuronianów i siarczanów z moczem.


Przeciwwskazania dla stosowania paracetamolu

Nie wolno podawać paracetamolu niemowlętom poniżej 3 m.ż. Ponadto przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na paracetamol, ciężka niewydolność wątroby, wirusowe zapalenie wątroby, ciężka niewydolność nerek, choroba alkoholowa. Przy niewydolności nerek paracetamol zalega we krwi i łącząc się z białkami staje się toksyczny i uszkadza nerki i wątrobę. Nie wolno go podawać w przypadku chorób pęcherzyka żółciowego i krwi. Bardzo rzadkim, ale ważnym przeciwwskazaniem wrodzony niedobór enzymów krwinek - G-6-PD i reduktazy methemoglobinowej.


Interakcje z innymi lekami

Nasila działanie leków przeciwbólowych o działaniu ośrodkowym. Zabronione jest stosowanie z lekami hamującymi rozkład paracetamolu w wątrobie – takimi jak rifampicyna, karbamazepina, fenobarbital, glutetymid, fenytoina, itp. - gdyż zwiększa się ryzyko uszkodzenia wątroby. Nie łączyć z lekami z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, gdyż zwiększa się ryzyko uszkodzenia nerek. Stosowany: z inhibitorami MAO może wywołać stany pobudzenia i wysoką gorączkę. Nasila toksyczność chloramfenikolu. Szereg leków takich jak: cymetydyna, metyrapon, probenecid, antypiryna, salicylamid, izoniazyd, ranitydyna, propranolol – wydłuża znacznie czas przebywania paracetamolu w organizmie, co może spowodować przedawkowanie. Uwaga działanie toksyczne leku ulega nasileniu pod wpływem alkoholu.


Zachować ostrożność!

Maksymalna dawka dobowa paracetamolu dla dorosłego człowieka nie powinna przekraczać w leczeniu krótkotrwałym 4 g, a w terapii przewlekłej 2,5 g. Toksyczne efekty paracetamolu mogą pojawić się już przy 2-krotnym przekroczeniu dobowej dawki maksymalnej – dlatego należy dokładnie sprawdzać, zażywając różne złożone preparaty przeciwbólowe - czy zawierają również paracetamol i w jakiej ilości. Zwłaszcza jeśli się cierpi się na niewydolność wątroby lub nerek. Paracetamol należy ostrożnie stosować w ciąży i okresie karmienia piersią, a także u osób głodzonych, chorych z astmą oskrzelową uczulonych na kwas acetylosalicylowy. Nie wolno łączyć paracetamolu z izoniazydem, ryfampicyną i barbituranami. Wykazuje poważne interakcje z większością leków przeciwwirusowych.


Wspomaganie leczenia bólu

Dla wspomagania środków przeciwbólowych stosuje się ponadto:
- leki uspokajające,
- betamimetyki, spazmolityki bezpośrednie oraz blokery kanału wapniowego.
- do rzadziej stosowanych, alternatywnych sposobów leczenia bolów głowy oraz innych typów bólu należą akupunktura, akupresura, hipnoza i psychoterapia.oprac. mgr Edward Ozga Michalski
konsultacja internistyczna lek med. Ewa Pakuła internista
konsultacja neurologiczna lek med. Tomasz Rosochowicz  

Piśmiennictwo
1. "Ból menstruacyjny i sposoby jego zwalczania"; Dr Marek Marcyniak ginekolog-położnik; II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej w Warszawie, publik. internetowa http://www.mediweb.pl/womens.
2. 30 lat po odkryciu Johna Vane`a: co wiemy o mechanizmach działania niesteroidowych leków przeciwzapalnych
3. Leki stosowane w reumatologii a układ krążenia-Dr n. biol., lek. med. Ryszard Międzybrodzki1, dr med. Jerzy Świerkot, prof. dr hab. ed. Jacek Szechiński - Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu; REUMATOLOGIA - Trapia - MARZEC 2005
4. „Onkologia” – podręcznik dla studentów i lekarzy pod red. Radzisława Kordka, Jacka Jassema, Macieja Krzakowskiego i Arkadiusz Jeziorskiego, Medical Press, Gdańsk, 2003
5. Encyklopedia Medycyny Praktycznej ONLINE, PHARMINDEX


 

 
 
Tematy powiązane
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.