Baza chorób - Klinika leczenia bólu

pokaż wszystkie

Bolesne ostre zapalenie trzustkiROZPOZNANIE  OSTREGO ZAPALENIA TRZUSTKI


Ostre zapalenie trzustki ma często dramatyczny, ciężki przebieg. Od razu pojawia się silny ból w jamie brzusznej spowodowany dostaniem się enzymów trzustkowych do krwioobiegu. Mogą pojawić się rozległe uszkodzenia miąższu powstałe wskutek wylewu enzymów i enzymatycznego samostrawienia narządu. Choroba może spowodować ciężkie, ale początkowo odwracalne uszkodzenia trzustki i tkanek okołotrzustkowych w postaci obrzęku, martwicy. Ponadto u części chorych powikłania wielonarządowe. Gdy choroba często nawraca i epizody ostrego zapalenia się powtarzają – wówczas może dojść do trwałych uszkodzeń miąższu trzustki.


Objawy ostrego zapalenia trzustki

– silne bóle zlokalizowane w środkowej i górnej części brzucha

– bolesność uciskowa brzucha

– nudności i wymioty- skąpe, nie przynoszące ulgi

– wzdęcie brzucha, często zatrzymanie gazów i stolca

– gorączka, czasem dreszcze, bóle mięśniowe

Początek objawów jest zazwyczaj nagły. Uwaga: Każdy przypadek wystąpienia objawów ostrego lub przewlekłego zapalenia trzustki wymaga kontaktu z lekarzem a najczęściej przyjęcia do szpitala.Kiedy wzywamy pogotowie ratunkowe? W razie występowania nasilonych dolegliwości, gdy występują:

– silne bóle brzucha, wymioty, dreszcze i postępujące osłabienie

– przyspieszenie tętna, obniżenie ciśnienia krwi, zaburzenia świadomości, omdlenie

– zatrzymanie moczu i ostra niewydolność nerek

Uwaga! W takich skrajnych przypadkach ostre zapalenie trzustki może nawet kończyć się śmiercią.


Rozpoznanie ostrego zapalenia trzustki

Oprócz wystąpienia powyższych objawów potwierdzenie rozpoznania ostrego zapalenia trzustki wymaga stwierdzenia znacznego podwyższenia aktywności enzymów trzustkowych w surowicy krwi i/lub moczu. Pomocne jest również przeprowadzenie badań obrazujących.


Diagnoza obrazowa ostrego zapalenia trzustki:

a/ badanie ultrasonograficzne (USG) jest pomocne w monitorowaniu postępu leczenia i wczesnego stwierdzenia niektórych powikłan choroby.
b/ tomografia komputerowa (TK) - najlepiej pozwala ocenić zmiany w trzustce i jej otoczeniu fizjologicznym
c/ niekiedy wskazane jest wykonanie endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej (ECPW)
d/ radiologiczne badanie klatki piersiowej (RTG) pomaga ujawnić obecność płynu w jamach opłucnej, co stwierdza się u co ósmego chorego na ostre zapalenie trzustki.


 

 

LECZENIE OSTREGO ZAPALENIA TRZUSTKI

Przewidywany przebieg choroby


Ostre zapalenie trzustki wymaga zwykle intensywnego leczenia w warunkach szpitalnych. Regułą jest całkowita głodówka i włączenie żywienia dożylnego, podanie leków przeciwbólowych, dokładna kontrola wszystkich funkcji życiowych, w tym czynności nerek i wydolności układu oddechowego. Niektóre postacie ostrego zapalenia trzustki mogą wymagać leczenia operacyjnego. W około 5 % przypadków, a w ciężkich postaciach w ok.10-40%, mimo prawidłowego leczenia nie udaje się opanować choroby i kończy się ona śmiercią.


Leczenie zachowawcze ostrego zapalenia trzustki

Pacjenci, u których rozpoznano ostre zapalenie trzustki i wykluczono przedziurawienie jelita, wrzód żołądka lub dwunastnicy, ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego, niedrożność jelit - mogą być leczeni zachowawczo. Leczenie polega na postępowaniu przeciwwstrząsowym, nawadnianiu dożylnym i uzupełnianiu elektrolitów, czasem założeniu sondy do żołądka w celu złagodzenia wymiotów, W niektórych przypadkach w celu lepszego odżywienia chorych stosuje się żywienie pozajelitowe (poprzez wkłucie do żyły) lub dojelitowe (podawane przez sondę wprost do jelita cienkiego). W cięższych przypadkach próbuje się zapobiegania zakażeniu poprzez stosowanie antybiotyków.
Leczenie operacyjne i endoskopowe ostrego zapalenia trzustki

Leczenie operacyjne zależy od wymienionych wyżej zmian w narządach. Wskazaniem do operacji może być:
a/ wycięcie tkanek martwiczych zakażonych tkanek lub ropni
b/ wycięcie pęcherzyka żółciowego (najczęściej ten zabieg wykonuje się po kilku tygodniach, po opanowaniu choroby.
c/ nacięcie endoskopowe brodawki dwunastnicy, do której uchodzą wspólnie przewody żółciowy i trzustkowy, co pozwala na usunięcie złogów tkwiących w przewodach żółciowych, które często są przyczyną choroby. W wielu przypadkach przyczynia się to do szybszego powrotu do zdrowia.
d/ resekcja martwiczych pętli jelitowych.


Leczenie żywieniowe

W czasie pierwszych kilku dni chory otrzymuje wyłącznie płyny dożylnie i pozostaje na głodówce. Wraz ze zmniejszaniem się dolegliwości oraz poprawą wyników badań dodatkowych można rozpocząć żywienie doustne. Rozpoczyna się je zazwyczaj od stosowania tylko wody i kleiku a, w razie dobrej tolerancji żywienia, stopniowo rozszerza się zakres spożywanych produktów spożywczych. Posiłki powinny być przyjmowane często, w niewielkich ilościach. Dieta powinna być lekkostrawna i zawierać ograniczoną ilość tłuszczów. Przyjmuje się, że w większości przypadków można powrócić do w pełni normalnego sposobu żywienia po około 3 miesiącach.


Zapobieganie sprowadza się głównie do:

a/ unikania nadmiaru w piciu alkoholu
b/ leczenia kamicy żółciowej
c/ racjonalizacji diety i normalizacji wagi ciała


oprac. mgr Edward Ozga Michalski
konsultacja dr n med. Janusz Ciok
gastrolog

Piśmiennictwo
1 / Fizjologia układu trawiennego; prof. dr hab. med Stanisław Konturek, PZWL
2/ Podstawy patogenetyczne leczenia chorób przewodu pokarmowego; doc. dr hab. med Jan Stasiewicz; Wydawnictwa Lekarskie PZWL 1993
3/ Witryny: Zapalenie trzustki, lek. med. Robert Olewiński; @witryna Z:@© emedica.pl, 2001http://www.solvaypharma.pl/pacjenci/112zaptrzustki.html;
4/ Leczenie przewlekłego zapalenia trzustki; Dr med. Leszek Zalewski; Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii AM w Warszawie Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Waldemar Karnafel "TERAPIA" NR 6, z. 2 (139), 2003
Tematy powiązane
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.