Baza chorób - Klinika leczenia bólu

pokaż wszystkie

„Ulga w bólu” – Ogólnopolski program skutecznej kontroli bólu


Aż 75% Polaków odczuwa ból, który uniemożliwia im normalne funkcjonowanie i wykonywanie codziennych obowiązków – wynika z badań przeprowadzonych w ramach inauguracji Ogólnopolskiego programu skutecznej kontroli bólu – „Ulga w bólu”.

Codzienny dotkliwy ból poważnym problemem społecznym


W zbyt wielu przypadkach u osób cierpiących z powodu różnego rodzaju bólu - nie jest on skutecznie kontrolowany! Świadczy o tym fakt, że aż 3 na 4 Polaków w ciągu ostatniego roku odczuwało ból uniemożliwiający im normalne funkcjonowanie, w tym blisko co czwarty badany (23%).

W dużej mierze jest to wynikiem tendencji społeczeństwa do samoleczenia.

" Polacy przyjmują duże ilości leków przeciwbólowych dostępnych bez recepty, często wcześniej nie zapoznając się nawet z ulotką informacyjną, a tylko niewielki odsetek ma kontakt z lekarzami specjalistami, których zalecenia pomagają skutecznie uśmierzyć ból”  – twierdzi dr hab. n. med. Jan Dobrogowski, Kierownik Zakładu Badania i Leczenia Bólu Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu.

Problem odczuwania bólu w większym stopniu dotyczy kobiet niż mężczyzn.

 Z przeprowadzonego badania wynika, że łącznie 48% kobiet bardzo często, często lub czasem odczuwało bóle uniemożliwiające im normalne funkcjonowanie, podczas gdy problem silnego bólu pojawiającego się z podobną częstotliwością dotyczył łącznie 34% mężczyzn. Z badania wynika również, że istnieje istotna korelacja między częstotliwością odczuwania bólu a wiekiem respondentów. Bardzo częste i częste bóle uniemożliwiające codzienne funkcjonowanie odczuwało 7% ankietowanych w wieku 15-19 lat oraz 11% respondentów w wieku 20-29 lat, podczas gdy wśród osób starszych liczba wskazań była w tym przypadku zdecydowanie wyższa. Bardzo częste lub częste dolegliwości bólowe, które wpływają na codzienny tryb życia, odczuwało łącznie 35% ankietowanych w wieku 50-59 lat oraz 43% osób w wieku co najmniej 60 lat.

Przewlekłe bóle o średnim i dużym natężeniu znacznie obniżają jakość życia Polaków

Bóle tego typu utrudniają codzienne funkcjonowanie, a także są przyczyną wielu różnorodnych zaburzeń. Jednocześnie niska świadomość dotycząca możliwości skutecznego leczenia bólu powoduje negatywne implikacje społeczne. Niewielu Polaków wie, że istnieją metody skutecznej kontroli bólu, a dolegliwości bólowe uniemożliwiające normalne funkcjonowanie mogą być z powodzeniem leczone.

Zgodnie ze światowymi standardami leczenia bólu każda osoba odczuwająca ból ma prawo do jego pełnej kontroli, co jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich strategii terapeutycznych.

W 1986 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opracowała standardy farmakologicznego leczenia bólu zwane drabiną analgetyczną. Jej trzy „stopnie” tworzą kompleksową strategię bezpiecznego, umiejętnego i efektywnego stosowania leków przeciwbólowych. Przeprowadzone badania kliniczne wykazały, że farmakoterapia zgodna z trójstopniową drabiną analgetyczną WHO pozwala na pełną kontrolę bólu u około 70-90% pacjentów. Ustanowienie światowych standardów w tym zakresie stało się podstawą dobrych praktyk w leczeniu bólu stosowanych przez lekarzy różnych specjalności. Upowszechnianie tych standardów w Polsce może przynieść ulgę milionom pacjentów z różnych grup terapeutycznych.

„Ulga w bólu” – to Ogólnopolski Program Skutecznej Kontroli Bólu, który ma na celu zwiększenie świadomości Polaków nt. standardów skutecznego leczenia przewlekłego bólu o średnim i dużym natężeniu.

Ideą kampanii jest popularyzowanie nowoczesnych i bezpiecznych strategii kontroli bólu z wykorzystaniem pełnej drabiny analgetycznej WHO, a także likwidacja mitów i stereotypów związanych z farmakologicznym leczeniem bólu. Do najważniejszych działań, które zostaną podjęte w ramach programu, należą badania opinii publicznej na temat postaw Polaków związanych z bólem i jego kontrolą, dni otwarte w poradniach leczenia bólu, warsztaty dla lekarzy oraz warsztaty edukacyjne dla mediów. W trakcie kampanii uruchomiona zostanie specjalna infolinia, a pacjentom i ich rodzinom udostępniane będą materiały edukacyjne stworzone we współpracy z Radą Ekspertów kampanii.
Program trwać będzie od początku lipca do grudnia 2008 r. Jego inicjatorem jest firma farmaceutyczna Grünenthal. Patronat honorowy i merytoryczny nad projektem objęło Polskie Towarzystwo Badania Bólu (PTBB).

Przypisy:
1. Grünenthal to międzynarodowa firma farmaceutyczna – znany na świecie ekspert w leczeniu bólu oraz działaniach R&D. Firma specjalizuje się w produkcji leków przeciwbólowych. W Polsce jest obecna od 2002 roku. Grünenthal jest wiarygodnym i rzetelnym partnerem w leczeniu bólu, a podstawą jego obecności na rynku farmaceutycznym są inwestycje w sektorze badań i rozwoju oraz dbałość o wysoką jakość oferowanych leków. Obecnie firma prowadzi w Polsce badania kliniczne w oparciu o standardy Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP). Grünenthal wspiera również liczne przedsięwzięcia edukacyjne związane z terapią bólu oraz uczestniczy w propagowaniu wiedzy medycznej. W 2004 roku, w uznaniu wybitnych zasług dla Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, polski oddział firmy uhonorowany został Dyplomem i Medalem PTBB.

2. Badanie, którego wyniki prezentujemy zostało przeprowadzone przez TNS OBOP w dniach 19-23 czerwca 2008 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej grupie 1005 mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej, i zostało wykonane na zlecenie organizatorów programu „Ulga w bólu” – Ogólnopolski program skutecznej kontroli bólu.

Warszawa, 14 lipca 2008 r.
Dodatkowych informacji udzielają:

Katarzyna Szczypek
On Board Public Relations
Tel: +48 (22) 321 51 00
e-mail: kszczypek@onboard.pl

Katarzyna Chojnowska
On Board Public Relations
Tel: +48 (22) 321 51 00
e-mail: kchojnowska@onboard.pl
Tematy powiązane
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.