Baza chorób - Dermatologia praktyczna

pokaż wszystkie

Tkanka podskórna – amortyzator i ocieplacz

Skóra, dzięki obfitej tkance podskórnej osłania i stabilizuje ważne narządy wewnętrzne – serce, nerki, itp. Tkanka podskórna zbudowana jest głównie z luźnej tkanki łącznej, w której gromadzi się tłuszcz, chroniący organizm przed zbytnią utratą ciepła i będący zapasowym materiałem energetycznym. Pomiędzy zrazikami tłuszczowymi znajdują się naczynia krwionośne i limfatyczne, nerwy oraz niektóre ważne elementy gruczołów łojowych i potowych.

Funkcje tkanki podskórnej

- buforuje i stabilizuje wzajemnie położenie narządów wewnętrznych i struktur skóry
- chroni przed utratą ciepła
- magazynuje energię i inne substancje zapasowe 
 

Rys. 1
Główne warstwy skóry: A - naskórek; B - skóra właściwa; C - tkanka podskórna

 
1. Brodawki skórno - naczyniowe
2. Zaczep mieszka włosa
3. Gruczoł łojowy
4. Włos
5. Krwionośne naczynia włosowate
6. Komórki tłuszczowe
7. Tętnice i żyły skóry
8. Gruczoły potowe
9. Mieszek włosowy
10. Zakończenia receptorów nerwowych

 


Tkanka podskórna składa się z:- tkanki łącznej zbitej z przewagą struktur włóknistych
- tkanki łącznej luźnej z przewagą luźnych struktur - np. tkanki tłuszczowej
- tkanki tłuszczowej

Tkanka łączna zbita

Tkanka łączna zbita składa się głównie z tzw. włókien klejorodnych i sprężystych. Ułożenie włókien jest zgodne z wektorem tzw. siły pociągania. 

Tkanka łączna luźna

Jest nią rzadka sieć struktur włóknistych, wypełnionych najczęściej tkanka tłuszczową. Tkanka ta zajmuje i tym samym buforuje wolne przestrzenie między narządami. Dzięki temu umożliwia stabilne połączenia anatomiczne między nimi oraz ich elastyczne, ale i ograniczone przesuwanie się w stosunku do siebie. Ponadto stanowi magazyn energii i substancji zapasowych w postaci tłuszczu oraz pewnych ilości białka i węglowodanów oraz wody.

Tłuszcz pod skórą

Zasobność tkanki tłuszczowej jest zróżnicowana u obojga płci. U kobiet jest jej więcej - stanowi ok. 25 % ciała; a u mężczyzn zwykle jest mniej obfita – wynosi średnio ok. 15%. Najwięcej tkanki tłuszczowej spotykamy w tkance podskórnej. W tym miejscu stanowi ona bowiem ważną rezerwę energetyczną organizmu oraz amortyzuje wstrząsy i urazy. Wiąże również sporo wody, co jest korzystne dla funkcji i wyglądu skóry.

Wytwórca tkanki tłuszczowej

Wytwórcą tkanki są liczne komórki tłuszczowe - znane pod nazwą adipocyty (adypocyty, lipocyty). Wytwarzają one w swym wnętrzu kropelki tłuszczu - tzw. ciała tłuszczowe. Komórki tłuszczowe mają zdolność grupowania się w zespoły przestrzenne – w tzw. płaciki (zraziki). Płacik tłuszczowy otoczony jest siatką włókien tkanki łącznej właściwej, w której są utkane naczynia krwionośne i nerwy. Ta przestrzeń pomiędzy komórkami zwana jest również istotą międzykomórkową. Istota międzykomórkowa jest jednak skąpa wobec liczebności adipocytów i zgromadzonej w ich wnętrzu masy tłuszczowej.
 
Tkanka tłuszczowa jako izolator termiczny

Cechą człowieka jest stałocieplność. Własność tę osiąga dzięki fizjologicznym mechanizmom termoregulacji. Termoregulacja polega na utrzymaniu stanu równowagi pomiędzy ilością ciepła wytwarzanego w organizmie w procesach przemiany materii, a ilością ciepła oddawanego do otoczenia. Bardzo ważnym czynnikiem termoregulacji izolacja cieplna ciała od otoczenia, którą stanowi podskórna tkanka tłuszczowa. Tłuszcz jest bowiem złym przewodnikiem ciepła i chroni organizm przed niepożądaną utratą ciepłoty przy przebywaniu w chłodnym miejscu.

Tkanka tłuszczowa jako amortyzator

Jak już wiemy - płacik tłuszczowy otoczony jest siatką włókien tkanki łącznej właściwej, w której są utkane naczynia krwionośne i nerwy. Tego typu tkanka łączna jest zarazem miękka, elastyczna oraz stabilna. Dzięki swej wszędobylskości komórki tłuszczowe posiadają zdolność wypełnienia sobą wolnych przestrzeni między innymi tkankami i narządami. Dlatego szczególnie ważną rolę bufora i amortyzatora wstrząsowego wypełnia ta tkanka otaczając serce, nerki i inne ważne narządy miękkie ciała.


oprac. mgr Edward Ozga-Michalski


Piśmiennictwo
1. Anatomia człowieka – Adam Bochenek, Michał Reicher, PZWL, 1990
2. Dermatologia Praktyczna; lekarze dermatolodzy: Małgorzata Opalińska, Katarzyna Prystupa, Wadim Stąpór, Wyd.Lek. PZWL 1997
3. ORGANIZM CZŁOWIEKA, Wyd. Germini; 1989
4. Internet: http://pl.wikipedia.org/wiki/Skóra_(anatomia); http://luskiewnik.strefa.pl/biochemia/lipid.htm
5. Encyklopedia zdrowej skóry, wyd. WAB, 1996
6. Farmakoterapia chorób skóry - leki zewnętrzne; Dod dr hab. farm Zygmunt Gołucki, prof. dr hab. med Jan Łańcucki, PZWL, 1993
7. Biochemia Harpera, Wyd. Lek. PZWL 2000
8. Wątroba – zapobieganie chorobom i leczenie metodami naturalnymi; Aleksander Ożarowski wyd. PFM, 2006 r.
 
 .

Tematy powiązane
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.