Baza chorób - Choroby układu pokarmowego

pokaż wszystkie

Wirusowe zapalenie wątroby typu CWirusowe zapalenie wątroby typu C - zwane jest także WZW C lub potocznie żółtaczką C wywołane jest zakażeniem przez wirus zapalenia wątroby typu C (HCV: Hepatitis C Virus).


Wirus HCV wywołujący zapalenie wątroby typu C jest małym organizmem, który ulega szybkim mutacjom.

Istnieje w sześciu najważniejszych odmianach zwanych genotypami, oznaczanych numerami od 1 do 6. Identyfikacja genotypu u chorego jest bardzo ważna, ponieważ niektóre odmiany poddają się leczeniu łatwiej niż inne. Oznacza to, że czas leczenia będzie się różnić w zależności od stwierdzonego u danego pacjenta genotypu. Za źródło zakażenia uznawana jest zakażona wirusem krew.


Wątroba znajduje się w okolicy podżebrowej prawej

W tej części ciała zajmuje znaczną część nadbrzusza i część lewego podżebrza. Od góry przykrywa wątrobę przepona, sąsiadem z dołu jest żołądek, a poniżej niego są jelita.

Więcej o chorobach wątroby i jej nowoczesnym ziołolecznictwie - pod linkiem:

http://www.pfm.pl/u235/navi/200596Czym zagraża WZW typu C?

Ta postać zapalenie wątroby wyróżnia się tym, ze około 30 – 50 proc. zakażeń przebiega przewlekle, tli się przez dłuższy czas i po kilkudziesięciu latach może doprowadzić do marskości wątroby.


Jak się zarażamy?

Zakażenie WZW typu C ma miejsce głównie:
1. W czasie leczenia szpitalnego, gdy przetaczana jest krew, dokonywana iniekcja, itp.
2. Endoskopia i dializa uznane są obecnie za główne drogi zakażeń w służbie zdrowia.
3. U kobiet, w sytuacji okołoporodowej, z matki na dziecko  ( ryzyko takie kształtuje się w granicach 3-6%)
4. W trakcie zabiegu stomatologicznego, gdy nie zachowane są niezbędne warunki higieny
5. Możliwe jest też zakażenie u fryzjera i kosmetyczki ; zakażenia te są mało prawdopodobne, ale nie wykluczone.
6. Możliwe jest zakażenie na drodze seksualnej – chociaż ryzyko zakażenia tą drogą uważa się za znikome. (Rośnie - jeśli stosunek seksualny odbywa się w warunkach uszkodzeń ciągłości powłok skórnych i śluzówek u partnerów, to do zakażenia dochodzi prawdopodniej na drodze "krew zakażona-krwioobieg drugiej osoby)


 Osoby z grup wysokiego ryzyka

 - osoby po transfuzjach krwi przed 92 rokiem,
- narkomani
- osoby często hospitalizowane, dializowane, hemofilitycy,
- osoby po zabiegach i badaniach endoskopowych,
- dzieci po leczeniu nowotworów.


Nie można zarazić się poprzez:

Pocałunki z osobą nosicielem wirusa typu C; powietrzną „drogą kropelkową” poprzez kichanie i kaszel,  używanie tych samych sztućców i talerzy, korzystanie z tej samej łazienki lub toalety czy podczas innych, zwykłych codziennych czynności. Osoba zakażona przestrzegająca podstawowych zasad higieny nie jest źródłem infekcji wirusem typu C w domu i w pracy.  
Rozpoznanie objawów zakażenia WZW typu C


WZW typu C przebiega początkowo  bezobjawowo

Infekcja wirusem WZW typu C maskuje się początkowo w sposób praktycznie bezobjawowy. Wiele osób zakażonych tym wirusem nie ma objawów i nie czuje się źle. Jedynie co 3 osoba zakażona odczuwa jakiekolwiek dolegliwości, które na dodatek nie wskazują na związek z wątrobą. Są to najczęściej: bóle mięśniowo-stawowe, osłabienie, nudności, trudności z koncentracją, zmiana zabarwienia moczu, świąd skóry, niepokój. Jeśli mamy podejrzenie zachorowania to potwierdzą to specyficzne przeciwciała w surowicy krwi (anty-HCV). Obecność materiału genetycznego wirusa (HCV RNA) w surowicy krwi dowodzi aktywnego zakażenia oraz możliwości przenoszenia zakażenia i rozwinięcia się przewlekłej choroby wątroby.


Przebieg choroby
Zakażenie przebiega z różną dynamiką. Jedne z zakażeń przebiegają bardzo agresywnie, inne w sposób bardzo wolny, nie czyniąc większych szkód. Niestety, to zapalenie wątroby wyróżnia się również tym, ze ok. 4 na 10 zakażeń ma charakter przewlekły.


Powikłania WZW typu C


Jeśli WZW typu C tli się przez dłuższy czas -to po kilkudziesięciu latach może doprowadzić do marskości wątroby. Decyduje o tym stan zdrowia, odporność pacjenta i genotyp wirusa (podtyp), który zakaził organizm. Nie da się obecnie przewidzieć u którego pacjenta rozwinie się marskość wątroby.

red.Cel leczenie infekcji WZW typu C

Więcej o chorobach wątroby i jej nowoczesnym ziołolecznictwie - pod linkiem:

http://www.pfm.pl/u235/navi/200596
Celem leczenia infekcji WZW C jest eliminacja wirusa z organizmu, powrót do prawidłowych czynności wątroby ( prawidłowe wyniki odpowiednich testów wątroby) oraz do przeciwdziałania marskości i ryzyku raka wątroby.


Metody leczenia WZW typu C

Obecnie dostępne są w Polsce dwa leki wskazane do leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C – interferon i rybawiryna.


Interferon


Ten lek to naturalne białko wytwarzane w organizmie w celu zwalczania infekcji wirusowych. Niestety u części chorych organizm nie wytwarza interferonu w dostatecznej ilości do zwalczenia infekcji wirusowej wątroby. Stąd stosuje się podawanie interferonu w postaci zastrzyków, co wzmocnia naturalną obronę immunologiczną organizmu. Od pewnego czasu dostępne są pegylowane formy interferonu, które wykazują lepszą skuteczność i są podawane tylko raz w tygodniu. Niestety terapia interferonem jest droga.


Rybawiryna przeciw WZW C – terapia skojarzona.

Rybawiryna powinna być stosowana w leczeniu WZW C w skojarzeniu z interferonem, w tzw. terapii skojarzonej. Do 1997 roku leczono przewlekłe wirusowe zapalenie typu C samym interferonem alfa. Jednak  w monoterapii lek ten jest skuteczny tylko u ok. 17% chorych, a na dodatek stosowanie samej rybawiryny nie eliminuje wirusa z organizmu. Obecnie zaleca się skojarzone leczenie interferonem i rybawiryną. Pozwala uzyskać całkowite wyleczenie u znacznie większego odsetka chorych, zarówno dotychczas nieleczonych, jak i być może wśród osób z tzw. przejściową poprawą lub bez odpowiedzi na leczenie samym interferonem alfa. Rybawiryna wzmacnia działanie interferonu, zwiększając skuteczność leczenia i zmniejszając ryzyko nawrotu choroby.


Szczepienie przeciw WZW C

Niestety nie ma obecnie szczepionki, przeciw zakażeniu wirusem zapalenia wątroby typu C. Prognostycy zakładają, że taka szczepionka może zostać wynaleziona około 2015 roku. Ale jak zwykle praktyka weryfikuje dodatnio lub negatywnie tego typu prognozy.


Uwaga końcowa:

Wirusowe zapalenia wątroby (WZW)– potocznie zwane żółtaczką wywołuje kilka rodzajów wirusa. Oznacza się je kolejnymi literami alfabetu: A, B, C, itd. Corocznie z powodu powikłań tych zakażeń umiera na całym świecie blisko 300 000 osób.


Oprac. mgr Edward Ozga Michalski

 

Piśmiennictwo
1/ Wirusowe zapalenia wątroby: problemy postępowania; Prof. dr hab. med. Piotr Zaborowski,
prof. dr hab. med. Janusz Cianciara; Terapia NR 5, z. 2 (90), MAJ 2000
2/ Postępy w hepatologii w 2000 roku - wirusowe zapalenie wątroby- Prof. dr hab. med. Jacek Juszczyk; Medycyna Praktyczna 2001
3/ www.pfm.pl (aib)
 
Tematy powiązane
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.