Baza chorób - Choroby układu pokarmowego

pokaż wszystkie

VIII. Choroby wątroby i dróg żółciowych o ostrym przebiegu

Oprócz przypadków schorzeń przewlekłych wątroby i dróg żółciowych istnieją zespoły schorzeń o przebiegu ostrym. Przypadki takie powinny być leczone według zasad (standardów) medycyny oficjalnej, a chorzy powinni być hospitalizowani i poddani stałej opiece lekarzy specjalistów. Przypadki krańcowo ciężkie wymagają zabiegów chirurgicznych, niekiedy przeszczepów.

 
  1. Wirusowe zapalenie wątroby (hepatitis viralis)   

Hepatitis A  

Wirusowe zapalenie wątroby typu A należy do przypadków najmniej groźnych z trzech najczęściej spotykanych typów zapaleń wątroby. Okazuje się bowiem że atakujący wirus HAV jest dostatecznie wrażliwy na preparaty i zabiegi medycyny naturalnej. Znane i opisane są przypadki wyzdrowień, gdy spowoduje się wzmocnienie aktywności układu immunologicznego osoby chorej przez zmianę sposobu odżywiania i poddanie odpowiednich leków, w tym również roślinnych.  

Hepatitis B  

Wirusowe zapalenie wątroby typu B jest to infekcja wątroby uporczywym wirusem HBV mającym wewnętrzny rdzeń białkowy oznaczony symbolem HBcAg oraz zewnętrzną warstwę oznaczoną symbolem HBsAg. Są to dwa antygeny służące jako markery. Jeśli badanie laboratoryjne wykaże obecność drugiego markera we krwi, oznacza to że nastąpiła infekcje i że wirus jest aktywnie reprodukowany w wątrobie. Konieczne jest wówczas natychmiastowe intensywne leczenie prowadzone przez lekarza specjalistę. Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization = WHO) ogłosiła, że na świecie jest obecnie około 350 milionów osób przewlekle zakażonych wirusem hepatitis B oraz, że znaczna część tych osób może umrzeć, jeśli nie będzie efektywnie leczona.  

Hepatitis C   

Wirusowe zapalenie wątroby typu C jest wywołane przez wirusa HCV, który najpierw atakuje wątrobę i rozmnaża się szybko niszcząc jej komórki, a następnie może przenieść się na inne narządy wewnętrzne. Zawartość obumarłych komórek wątroby przenika do krwi i wówczas w moczu pojawia się enzym transaminaza alaninowa, której ilość oznaczona analitycznie jest miernikiem stopnia zakażenia i służy jako marker. Jeżeli infekcja wirusowa trwa dłużej, dochodzi do bliznowacenia wątroby i w 25% przypadków powoduje to jej marskość, co zwiększa ryzyko wystąpienia zmian nowotworowych. Wirus hepatitis C może również wywołać zwyrodnienie tłuszczowe wątroby (steatosis).    

2. Współczesne poglądy na przebieg zapalenia wątroby   

Gdy często pobolewa wątroba... Poważne piśmiennictwo medyczne informuje, że hepatitis A, B i C są infekcjami wirusowymi wątroby, które nie zawsze, lecz tylko niekiedy zagrażającymi wątrobie niebezpiecznymi uszkodzeniami, np. marskością i nowotworem. Badania naukowe wykazały, że istnieją przypadki w których pomimo wykrycia wirusa w wątrobie brak jest charakterystycznych objawów chorobowych. Przypadki takie uznano za „przewlekłe”. Z drugiej strony powszechnie dokumentuje się przypadki zakażeń objawiające się wyraźnymi objawami chorobowymi i dlatego uznano je za „ostre”.   

Nie tylko wirusy  

Badacze amerykańscy głoszą, że wirusy nie są wyłączną przyczyną objawów towarzyszących hepatitis i pomimo stwierdzenia ich obecności w wątrobie nie ma pewności, że to tylko one wywołują stan chorobowy. Znane są bowiem przypadki zapalenia wątroby spowodowane przez nadmiar alkoholu lub przez leki sterydowe przyjmowane przez dłuższy czas, także przez niektóre chemiczne środki ochrony roślin i przez inne liczne substancje hepatotoksyczne, jak również hepatitis może być chorobą autoimmunologiczną.   

Objawy hepatitis są następujące: ciemna barwa moczu, stolce jasne jak glina, żółtaczka z widocznym zabarwieniem skóry i oczu, gromadzenie sie płynu w jamie brzusznej, rozwój piersi u mężczyzn oraz objawy nietypowe (nieswoiste): nudności, biegunka, gorączka.  

Dodatni wynik testu i brak objawów?   

Znaczna część pacjentów zgłaszających się na badanie, u których stwierdzono uprzednio dodatni wynik testu na obecność jednego z wirusów hepatitis nie ma żadnego z podanych objawów chorobowych. Są to tzw. przypadki „przewlekłe”, które nie powodują wystąpienia objawów chorobowych, nawet w ciągu 45 lat życia. Doniesiono o tym niedawno w czasopismach medycznych Annals of Internal Medicine oraz w Hepatology, USA.    

Przypadki „ostre” są domeną lekarza specjalisty   

W ostrym zapaleniu watroby leki ziołowe i sposoby naturalne mogą być przyjmowane za jego zgodą i traktowane jako uzupełniające, np. dla zmniejszenia niepożądanych skutków zaleconych preparatów syntetycznych, a także jako środki przyśpieszające powrót do zdrowia oraz w okresie rekonwalescencji.    Rokowanie w przewlekym zapaleniu   Jeśli osoba zakażona wirusem hepatitis rozpozna u siebie „przewlekły” przebieg choroby to może być względnie spokojna o swoje zdrowie, pod warunkiem podjęcia leczenia preparatami ziołowymi oraz zastosowania odpowiedniej diety i prozdrowotnego stylu życia wymagającego niektórych wyrzeczeń (zrezygnowania z picia alkoholu, napojów koleinowych, z palenia papierosów). Ponadto wskazane jest unikanie stresogennego otoczenia oraz preferowanie ruchu (spacery, umiarkowany sport) w miarę posiadanych sił i sprawności fizycznej.      

3. Witamina E – skuteczne wspomaganie leczenia  hepatitis   

Witamina E jest pomocna we wspomaganiu leczenia hepatitis. Badacze z University of Bologna z Włoch przeprowadzili badania kliniczne na grupach osób z diagnozą przewlekłego hepatitis B, dla stwierdzenia czy witamina E ma dodatni wpływ na przebieg choroby. Uczestniczące w tym teście osoby miały wysoki poziom markera zapalenia wątroby - aminotransferazy alaninowej (ALT). Grupa 12 chorych nie otrzymywała dawek witaminy E, natomiast taka sama grupa otrzymywała 300 mg tej witaminy dwa razy dziennie przez 3 miesiące. Po upływie dziewięciu miesięcy – analizy zdrowia chorych wykazały, że siedem osób z grupy przyjmującej witaminę E (58%) miało już normalny poziom markera ALT i negatywny wynik testu na obecność HBV DNA, a pięć dalszych osób zostało całkowicie wyleczonych. Odwrotna sytuacja została stwierdzona w grupie kontrolnej – żaden chory nie został wyleczony. W toku tych badań nie stwierdzono u testowanych żadnych objawów szkodliwych przyjmowania dużej dawki witamin. W konkluzji tych badań badacze stwierdzili, że witamina E jest w pełni użyteczna i bezpieczna w leczeniu przewlekłego hepatitis B.  


 4. Kwas askorbowy - witamina C – przeciw hepatitis viralis  

Witamina C ochrania również wątrobę  

W roku 1930 dr Szent-Gyorgyi wykrył w świecie roślin obecność kwasu askorbowego, chroniącego w małych codziennych dawkach przed szkorbutem, znanego dziś jako witamina C. Wieloletnia fala badań kwasu askorbowego wykazała, że witamina C ma bardzo duże spektrum aktywności biologicznej, bowiem działa przeciwszkorbutowo, przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo, ochrania przed zaćmą, miażdżycą, chorobą niedokrwienną serca i mózgu oraz przed wolnymi rodnikami tlenowymi, ochrania wątrobę przed truciznami, objawami niepożądanymi niektórych leków syntetycznych oraz wzmacnia układ immunologiczny.  

Zabija wirusy  

Ale ujmując problem historycznie, to już w roku 1935 dr C.W. Jungablut ogłosił w amerykańskim czasopiśmie medycznym, że kwas askorbowy, podany prawidłowo dożylnie i doustnie w odpowiednich dawkach zabija wirusy porażenia dziecięcego (poliomyelitis) oraz szereg innych chorobotwórczych wirusów. Doniesienie to zostało zignorowane, lecz nie zapomniane, gdyż dr Linus Pauling, dwukrotny laureat nagrody Nobla i współpracująca z nim dr Rath ogłosili w 1985 roku, że człowiek nie może wytwarzać witaminy C, gdyż nie ma w wątrobie specyficznego enzymu. Natomiast tysiące zwierząt żyjących na wszystkich kontynentach wytwarzają dziennie bardzo duże ilości witaminy C w stosunku do masy swego ciała. Przykładowo koza wytwarza 4-5 g na dobę; zebra ok. 10 g, szczur do 2 g, natomiast człowiek o ciężarze 70 kg powinien wytwarzać przynajmniej 7 g dziennie. Badania wykazały, że witamina C w dawkach 5-10 g dziennie jest potężnym związkiem antywirusowym i antybakteryjnym. Jeśli chodzi o wirusowe zapalenie wątroby to znane są przypadki wyleczeń tego typu megadawkami w bardzo krótkim czasie.  

5. Inne choroby wątroby o ostrym przebiegu       

Ostre stany zapalne wątroby powodują również: - marskość wątroby (cirrhosis hepatis) - zanik wątroby ostry żółty (hepatis auta perynhymatosa) - pierwotny nowotwór wątroby (carcinoma hepatis primaria) - torbiel (cystis) - guzowatość (tuberositas)  

Leczenie ostrych stanów zapalnych wątroby  

Choroby te mogą być leczone wyłączne przez lekarza specjalistę, także w warunkach szpitalnych, ale i w tych przypadkach, jak wspomniałem uprzednio istnieje możliwość włączenia odpowiednich preparatów naturalnych jako pomocniczych, poprawiających niektóre subiektywne odczucia chorych lub osłabiających działania niepożądane leków syntetycznych.   

Polski wkład w leczenie przewlekych zapaleń wątroby   

Kończąc niniejszy wywód o wątrobie i lekach naturalnych pragnę przywołać ku pamięci i przypomnieć postać wspaniałego lekarza – prof. dr hab. med. dr.h.c. Jana Hasika. Był on założycielem i wieloletnim kierownikiem Kliniki Gasteroenterologii Akademii Medycznej w Poznaniu, w której przeprowadzał liczne badania kliniczne roślin i preparatów hepatotropowych pochodzenia krajowego i porównywał ich działanie lecznicze z analogicznymi preparatami zagranicznymi oraz ze specyfikami syntetycznymi. Oto fragment dwóch jego wypowiedzi na ten temat: „Chorzy z przewlekłymi chorobami wątroby zawdzięczają swoją kondycję zdrowotną i znaczną poprawę samopoczucia stosowaniu leków ziołowych łącznie z dietą. Jest to poparte odpowiednimi badaniami, głównie tzw. próbami wątrobowymi” „Leki syntetyczne, czyli tzw. leczenie farmakologiczne daje wątpliwe wyniki a często przy zbyt długim ich stosowaniu doprowadza do uszkodzenia narządów miąższowych, w tym również wątroby. Najlepsze wyniki leczenia osiąga się stosując preparaty ziołowe. Ich przewaga nad środkami pochodzenia chemicznego polega na tym, że mogą być stosowane bez porównanie dłużej, nie doprowadzając do poważniejszych uszkodzeń miąższu wątroby. Natomiast lepiej od innych preparatów hamują procesy chorobowe w komórkach wątrobowych i prowadzą do znacznej poprawy”    

Doc. dr hab. farm. Aleksander Ożarowski     

Tematy powiązane
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.