Baza chorób - Choroby układu pokarmowego

pokaż wszystkie

Rola wątroby dla zdrowia

    1. WĄTROBA METABOLIZUJE, MAGAZYNUJE I OCZYSZCZA  

Rola chemicznej przetwórni pokarmu  

Podstawowym zadaniem wątroby jest przetwarzanie pokarmu. Dlatego we wnętrzu  tego największego wewnętrznego narząduzachodzi tysiące reakcji metabolicznych niezbędnych dla naszego zdrowia i życia. Część tych procesów polega na rozkładaniu złożonych substancji chemicznych do związków prostych – czyli tzw. katabolizm. Inne procesy polegają na syntezie nowych związków niezbędnych dla ustroju – np. cząsteczek białka z pojedynczych aminokwasów. Ten rodzaj procesów metabolicznych zwie się anabolizmem. Wątroba odgrywa też rolę ważnego narządu oczyszczającego krew z toksyn i ze zbędnych związków metabolicznych, w tym z toksyn pokarmowych, hormonów, leków, itp. Większość z tych związków wątroba rozkłada na proste substancje, neutralne dla ustroju i łatwo dające się wydalić z moczem i kałem.  

Wątroba wytwarza z pokarmu substancje niezbędne dla organizmu  

We wnętrzu wątroby produkowane są liczne związki chemiczne niezbędne dla trawienia pokarmu - enzymy trawienne. Jednak podstawową rolą tego narządu jest przetworzenie pokarmu do prostych związków służących budowie i regeneracji ludzkich tkanek. A więc wytworzenie aminokwasów (i z nich później białek) oraz kwasów tłuszczowych niezbędnych do budowy i regeneracji komórek i tkanek ciała. Innym ważnym zadaniem jest wytworzenie zapasowych substancji energetycznych (glikogen, tłuszcze); czy związków umożliwiających reakcje na bodźce - hormonów rzutujących na funkcje fizjologiczne ustroju, jak też na aktywność i emocje. Ponadto wątroba wytwarza podstawowe składniki krwi odpowiedzialne za jej krzepliwość, natlenienie, gospodarkę cholesterolo­wą i odporność organizmu. Bierze również udział w przemianach białek i aminokwasów i witamin.  

Podsumujmy podstawowe funkcje fizjologiczne wątroby:  

● Synteza substancji niezbędnych fizjologicznie: -  tworzenie i wydzielanie żółci, -  synteza białek osocza krwi: albumin, heparyny, protrombiny, fibrynogenu.  

● Metabolizm składników pokarmu, w tym oczyszczanie ustroju -  rozkład kwasów tłuszczowych, synteza i przemiana cholesterolu i fosfolipidów, - wytwarzanie mocznika i aminokwasów -  przetwarzanie cukrów, - rozkład estrogenów.

● Magazynowanie (spichrzanie): - glikogenu - witamin, minerałów, itp. - tłuszczu

       
Budowa wątroby dobrze służy jej czynnościom  

Wątroba pełni swe funkcje wytwórcze dzięki temu, że w jej wnętrzu, jak w dużym obiekcie przetwórczym znajdują się tysiące „hal produkcyjnych” tzw. zrazików oraz „stanowiska robocze” – hepatocyty – pojedyncze komórki wątroby. W zrazikach i hapatocytach wątroby trwa nieustanna, ogromna i skomplikowana przemiana składników dostarczonych z zewnętrz, głównie z pożywieniem. Hematocyty - pełnią bowiem dwie role: - przetwarzają składniki odżywcze z pokarmów na takie, jakich potrzebuje nasz organizm oraz odtruwają ciało z toksyn wszechobecnych w pokarmach, wodzie i środowisku, które wydalane są później z moczem i kałem. Niektóre z przetworzonych przez hepatocyty składników – np. glukoza jest magazynowana w wątrobie w postaci glikogenu.  2. WĄTROBA WYTWARZA SUBSTANCJE NIEZBĘDNE DLA ORGANIZMU

 Wątroba a przemiany węglowodanów

Jedną z najważniejszych funkcji wątroby jest przemiana glukozy, która została wchłonięta w jelitach do krwi. Nadmiar glukozy ponad bieżące potrzeby organizmu zostaje w wątrobie zatrzymany i chemicznie „zagęszczony” - dzięki temu powstaje tzw. zwierzęca skrobia – czyli - glikogen. Ten zapasowy wielocukier jest zmagazynowany w wątrobie i zapewnia utrzymywanie prawidłowego stężenia glukozy we krwi w sytuacji jej niedoboru. Dzięki tzw. buforowaniu, czyli szybkiemu ponownemu rozkładaniu się glikogenu  do glukozy i wydzielaniu do krwi – organizm zapobiega niedocukrzeniu w okresach międzyposiłkowych, czy podczas okresowych głodówek.


 Wątroba uczestniczy w przetwarzaniu białek z pokarmu w białko „ludzkie”.

Udział wątroby w metabolizmie białek polega na tworzeniu i przemianach niektórych aminokwasów, które są podstawową jednostką "budulcową" ludzkiego białka. Białka z pokarmów są stopniowo rozkładane, aż do pojedynczych aminokwasów. Następnie, w zależności od bieżących potrzeb naszego organizmu – są łączone we właściwej kolejności – tworząc w ten sposób nowe białko niezbędne do regeneracji lub budowy komórek i tkanek naszego ciała. Ponadto dzięki swym niezwykłym zdolnościom syntezy chemicznej wątroba wytwarza i wydziela do krwi wysoce złożone białka osoczowe, enzymy oraz substancje odpowiedzialne za krzepliwość krwi. 

Wątroba a przetwarzanie tłuszczów i białek

 Narząd pełni ważną rolę w metabolizmie tłuszczów. Tłuszcze wchłonięte w jelitach dostają się do wątroby i znaczna część z nich jest zużyta do produkcji niezbędnych organizmowi substancji fizjologicznych. Najważniejsze z tych substancji stanowią kompleks tłuszczów i białek: cholesterol i lipoproteiny różnej gęstości. Lipoproteidy wprowadzone z wątroby do krwi docierają do różnorodnych tkanek, gdzie służą budowie i regeneracji błon komórkowych, wytwarzaniu hormonów płciowych, itp. W wątrobie dokonuje się również przemiana cukrów i białek na tłuszcze oraz spalanie kwasów tłuszczowych. Ponadto w metabolizmie białek wytwarzany jest mocznik z amoniaku powstającego w trakcie przekształcania aminokwasów w ketokwasy.    

 

Wątroba a cholesterol i żółć – czyli dobre trawienie tłuszczu

Asocjacja - wątroba i cholesterol jest tutaj pozytywne. Komórki wątroby produkują bowiem bezustannie z cholesterolu żółć – bez której nie byłoby możliwe trawienie tłuszczów oraz wchłanianie wielu cennych rozpuszczalnych w nim witamin. Żółć zbierana jest do dużego przewodu, którym wnika do przejściowego magazynka - woreczka żółciowego. Z woreczka żółciowego żółć wypływa w reakcji na obecność pokarmu - do dwunastnicy, w której dokonuje się trawienie tłuszczu. Warto wspomnieć, że cholesterol w odpowiednich ilościach (i składzie chemicznym) jest również niezbędnym składnikiem hormonów (płciowych i innych) oraz uczestnikiem czynności układu nerwowego. Jego niedobór powoduje zaburzenia samopoczucia i skłonności depresyjne.      


3. ROLA W¡TROBY W ODTRUWANIU I MAGAZYNOWANIU


Zdolności przetwórcze narządu służą odtruwaniu ustroju  

Wielkie zdolności metaboliczno - przetwórcze wątroby doskonale przykładają się na zdolność wychwytania z krwi i chemicznego unieszkodliwiania tych wszystkich sub­stancji chemicznych, które narząd sklasyfikuje jako szkodliwe.  

Z jakich substancji wątroba odtruwa organizm?


Na czelne listy tych substancji są: chemiczne zanieczyszczenia żywności, toksyny roślinne, zwierzęce i bakteryjne, metale ciężkie, toksyczne związki organiczne, dioksyny, hormony obecne w nadmiarze w pokarmie, cząstki chemiczne niektórych leków itp.  

Dlatego wątroba jest najważniejszym (obok nerek) narządem odtruwającym organizm z szkodliwych substancji.

Szkodliwe substancje awiają, gdyż pochodzą z różnorodnych uszlachetniających i utrwalających dodatków do żywności, coraz częściej z przewlekle stosowanych leków, itp. Szczególnie istotna jest funkcja oczyszczania krwi ze składników wręcz trujących. Po wchłonięciu z jelit produktów przemiany materii krew zawiera bowiem wiele toksyn chemicznych i organicznych.  

Nadzorcy ustrojowej oczyszczalni – hepatocyty  

Wątroba jest efektywną chemiczną tarczą i oczyszczalnią odtruwającą organizm z toksyn pokarmowych, metabolitów fizjologicznych i polekowych oraz innych zabsorbowanych toksycznych związków - będących zanieczyszczeniami środowiskowymi. Komórki wątroby – wspomniane już hepatocyty wchła­niają i dezaktywują niepotrzebne organizmowi - obumar­łe, zdegenerowane lub uszkodzone komórki, które dotarły zwrotnie drogą krwi. a także wirusy, bakterie oraz szkodliwe substancje, które dostały się do organizmu wraz z pożywieniem. Wszystkie te substancje są neutralizowane w wątrobie w wyniku skomplikowanych reakcji biochemicznych i wydalane do żółci jako nieszkodliwe. Z tą czynnością wiąże się także inaktywacja czyli unieczynnienie wielu hormonów, których zbędna obecność nieustannie pobudzałyby i zaburzała czynności niektórych narządów i ich funkcje fizjologiczne. "  

Komórki wątroby potrzebują dużych ilości energii  

Hepatocyty dla swej intensywnej pracy pochłaniają olbrzymie ilości energii. Dostosowując się do swych zadań wykształciły największe zdolności przetwarzania fizjologicznych substancji energetycznych, spośród innych komórek ciała. Umożliwia to duża, aż 20% zawartość ich mitochondriów -  mikro elektrowni komórkowej przetwarzającej glukozę z krwi na wysokowydajną energię biochemiczną w postaci ATP (wysokoenergetycznych związków fosforowych). Duże, wydajne mitochondria umożliwiają wątrobie jej złożone i intensywnie przebiegające funkcje przetwórcze.

Łatwa regeneracja uszkodzonych komórek wątroby dzięki ziołom  

Z powodu intensywnych czynności związanych z przetwarzaniem pokarmu i oczyszczaniem krwi z toksyn środowiskowych - komórki wątroby często są narażone na uszkodzenia. Dobrą wiadomością jest łatwość regeneracji uszkodzonych komórek. Warunkiem jest zaopatrzenie wątroby w odpowiednie substancje regenerujące miąższ wątroby. Na czele substancji leczniczych wspomagających regenerację uszkodzonych hepatocytów wymieniane są substancje czynne z z liścikarczocha ostowego (Cynara cardunculus L.), którego podstawową substancją leczniczą jest cynaryna i  z ostropestu plamistego(Silybum marianum), którego podstawową substancją leczniczą jest sylimaryna. Cynaryna i inne substancje z karczocha przyspieszają też odtruwanie organizmu – np. przez pobudzenie układu moczowego (usuwanie wody, chlorków i mocznika). Sylimaryna osłania dodatkowo wątrobę przed uszkodzeniami wywołanymi nadmiarem tłuszczów i cholesterolu oraz  stanem zapalnym i dolegliwościami po usunięciu pęcherzyka żółciowego, czy zaburzeniami trawienia.  

Wątroba jako organ magazynowy  

Wątroba jest też olbrzymim magazynem ustroju kumulującym zapasy niektórych ważnych substancji energetycznych, odżywczych, witamin i minerałów, itp. Zmienia np. znajdującą się we krwi w nadmiarze substancję energetyczną – glukozę – w wspomnianą wyżej substancję spichlerzową, jaką jest glikogen. Magazynuje też duże zapasy tłuszczu. Ponadto w swych komórkach przechowuje witaminy A, D, B12 i znaczne ilości żelaza. Wszystkie te substancje w odpowiednim czasie uwalnia do krwiobiegu, tak aby dotarły do komórek całego organizmu. Najważniejsze w tym wtórnym zasilaniu wątrobowym są: glikogen i witaminy. Znaczące zapasy glikogenu zamieniane są w glukozę i uwalniane z powrotem do krwi, kiedy tylko organizm odczuwa deficyt energii. Dlatego możliwe są wielodniowe głodówki, bez bezpośredniego zagrożenia dla życia! Przykładowo zapasy witaminy A wystarczają na okres ok. 1-2 lata, a witaminy D i B12 nie zabraknie dzięki dobrze zaopatrzonej wątrobie przez prawie cały rok.

 

oprac. mgr Edward Ozga Michalski

Piśmiennictwo 1. Wywiad z prof. dr hab. med. Janem Hasikiem, Olgi Kunze ‘MOJE ZDROWIE’ 1998 2. Tomografia komputerowa wątroby, Dr hab. med. Ryszard Pacho1, lek. med. Maciej Michalak, lek. med. Magdalena Gola, lek. med. Małgorzata Andrzejewska – II Zakład Radiologii Klinicznej AM w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. med. Bogdan Pruszyński; GASTROENTEROLOGIA - CZERWIEC 2003 3. Diagnostyka laboratoryjna, PZWL, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2001 4. Jak czytać i rozumieć wyniki badań lekarskich; Poradnik dla pacjenta ; lek. med. Izabela Barcińska, wyd. Literka 5. Vademecum diagnostyki i terapii; Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1

6, Wątroba – leczenie metodami naturalnymi – doc. dr hab. Aleksander Ożarowski – Wyd. PFM-2005
7. Encyklopedia Leków Medycyny Praktycznej ONLINE Internet 2003 r8. Pharmindex – 2003 9. Encyklopedia Zielarstwa i ziołolecznictwa – PWN – 2000r
10. Leki roślinne; Jerzy Lutomski, Jerzy Alkiewicz, PZWL 1993, s 19
11. Skórne manifestacje chorób wątroby Część I Nowa Medycyna – zeszyt 116 (3-4/2002) Aldona Pietrzak1, Dorota Czelej1, Bogusław Pietrzak 1 z Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Akademii Medycznej w Lublinie (Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. Barbara Lecewicz-Toruń) 2 z II Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Akademii Medycznej w Lublinie (Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. Krzysztof Przesmycki).     

Tematy powiązane
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.