Baza chorób - Choroby serca i krążenia

pokaż wszystkie

Zakrzepica - przyczyna zawału

 

Zakrzepica tętnicy wieńcowej to szczególne zagrożenie dla życia powstałe zwykle wskutek pęknięcia blaszki miażdżycowej. Wywołane tym ostre niedokrwienie serca może prowadzić do zawału i zgonu.
 

Co się dzieje w tętnicy wieńcowej w czasie zawału?

 
Gdy pod wpływem podwyższonego ciśnienia krwi lub z innego powodu w tętnicy wieńcowej pęknie błonka blaszki miażdżycowej wówczas znajdujące się w krwi liczne płytki i inne składniki krwi tworzą w tym miejscu skrzeplinę, która może się stać wkrótce najwyższym zagrożeniem dla życia.
 

Dlaczego tak niebezpieczne jest pęknięcie błony blaszki miażdżycowej?
 
Płytki krwi mylą pęknięcie blaszki miażdżycowej z raną i starają się ją „zalepić” – zamykając jednocześnie światło naczynia i tamując przepływ krwi. Podobnie zachowują się wobec skrzepliny, która przemieszcza się wzdłuż zdrowej tętnicy. W czasie krótszym, niż minuta potrafią stworzyć delikatny „korek płytkowy”, który zaczyna hamować przepływ krwi. Początkowo powstały "korek" ta, jeszcze nie powoduje całkowitego zablokowania przepływu krwi, jednak poważnie go utrudnia.
  Konsekwencją wcześniejszego błędnego rozpoznania jest już rozpoczęta kaskada reakcji chemicznych wyzwalających tzw. czynniki krzepnięcia. W wyniku działania tych czynników jedno z białek krwi przemienia się w enzym (trombinę). Enzym ten przekształca pewne białka krwi w silne nitki włóknika (włókna fibryny). Nitki włóknika oplatają „korek” z płytek krwi jak gęsta sieć. W tę sieć, niczym w pułapkę wpadają liczne komórki krwi i już w niej pozostają - tworząc rosnącą, masywną skrzeplinę, nie przepuszczająca krwi do serca. Zablokowanie skrzepliną tętnicy wieńcowej i odcięcie tym dopływu krwi do mięśnia sercowego oznacza początek zawału. Utrzymująca się przez ponad 6 godzin całkowita niedrożność tętnicy skutkuje nieodwracalną martwicą pozbawionych tlenu mięśni sercowych. Masywna martwica mięśnia sercowego wynikła z blokady więcej niż jednej tętnicy prowadzi często do zgonu.


OBJAWY ZAWAŁU

Zawał – jak rozpoznać objawy?

 
Bardzo często w czasie zawału pojawia się wielki ból. Są pacjenci, którzy porównują go z ogromnym „pazurem” rozrywającym klatkę piersiową, inni wskazują na bolesny ucisk, który da się porównać z „wielkim kamieniem” przygniatającym piersi. Wraz z bólem zjawia się irracjonalny lęk, nie wiadomo przed czym. Twarz oblewa zimny pot. Chorzy pod wpływem tych odczuć boją się poruszyć nie tylko ręką, ale i palcami. Ciśnienie tętnicze krwi – uprzednio bardzo wysokie – często spada, osiągając wartości (skurczowe) niekiedy poniżej 100 mm Hg.
 

Jak przebiega zawał w rzeczywistości? Oddajmy głos jednemu z pacjentów.
 

Dotychczas czułem się całkowicie zdrowy, mogłem swobodnie biegać, wykonywać swe obowiązki zawodowe. Chociaż kłopoty i stresy nie omijały i mnie, tak jak wielu innych, ale jak mi się wydaje dobrze sobie z nimi radziłem. Kiedy pojawiały się trudne problemy często wsiadałem na rower lub zakładałem dres, aby w trakcie sportowego wysiłku zrelaksować się i zapomnieć o stresie. Dlatego do dziś nie mogę zrozumieć, dlaczego po jednym z takich sportowych wysiłków „łagodzących” stres w klatce piersiowej pojawił się piekący ból. Poczułem się tak, jakbym jednym tchem połknął szklankę zbyt gorącej herbaty. Gimnastyka i ćwiczenia oddechowe nie przyniosły spodziewanego ratunku. Odwrotnie, pojawiły się nudności i cały się spociłem. Poczułem się tak źle, że żona wezwała pogotowie. Lekarz pogotowia zbadał mnie i oświadczył, że doznałem zawału. Nie pytając nawet o zdanie, zaordynował przewiezienie do szpitala. Próbowałem protestować, ale zrobiło mi się słabo i zemdlałem...
 

Czy zawał można przewidzieć?
 
Takie objawy jak ból dławicowy jest oczywiście istotnym ostrzeżeniem, jednak sam zawał prawie zawsze spada na człowieka, jak grom z jasnego nieba. Zjawia się w różnych godzinach doby, choć trochę upodobał sobie, jako porę ataku – czas tuż przed świtem. Częściej także, szczególnie u osób młodszych, pojawia się w okresach silnych stresów.
 

Czy zawsze występują przedzawałowe symptomy ostrzegające?
 
Zawał wyprzedza często tzw. niestabilna choroba wieńcowa objawiająca się bólami dławicowymi. Jednak czasem przewlekła i stabilna postać choroby wieńcowej nie daje sygnałów zapowiadających, a zawał jest pierwszym jej widocznym objawem            
         
Zwiastuny zawału

ZAWAŁ! – RATUNEK W DOMU


Co robić, jeśli dojdzie do najgorszego, tj. do zatrzymania krążenia przed przyjazdem lekarza?


Niezwłocznie podjąć reanimację. Jeśli w przypadku zatrzymania krążenia nie podejmiemy czynności reanimacyjnych, wyzwane pogotowie przybędzie za późno. Chory może bowiem przeżyć tylko kilka minut po zatrzymaniu akcji serca.Nagłe zatrzymanie krążenia  zatrzymanie akcji serca - jak je rozpoznać objawy ?

Typowe objawy rozpoznamy po zachowaniu się, wyglądzie chorego i stanie tętna:

•           Chory pada lub przechyla się bezwładnie na krześle, jest nieprzytomny.

•           Kolor skóry staje się blady, ziemisty, oddech staje się nieregularny, zwalniający.

•           Brak reakcji na ból, brak ruchów oddechowych i strumieni powietrza z ust i nosa.

•           Brak tętna na tętnicy szyjnej, szerokie źrenice  

Zewnętrzny masaż serca – należy rozpocząc niezwłocznie jeśli wystąpią wyżej wymienione objawy.

1.         Chorego należy położyć na podłodze

2.         Silnie uderzyć pięścią w dolną część mostka

3.         Uciskać ciężarem swego ciała mostek chorego i zwalniać ucisk w rytmie 60 razy na minutę.

4.       Zastosować sztuczne oddychanie – najlepiej wykonuje to druga osoba. Wówczas na pięć ucisków mostka – należy wykonać jeden wdech. W tym celu trzeba odchylić głowę leżącego do tyłu i wdmuchiwać powietrze do ust.    
 
 
6 godzin od zawału decydujących o życiu
 
Oprac. mgr Edward Ozga Michalski
Konsultacja prof. dr hab. med. Andrzej Danysz
 

Tematy powiązane
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w toku rejestracji w zakresie dostępu i korzystania z Portalu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach edukacyjnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Wyrażam zgodę na używanie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827, 1198, z 2015 r. poz. 1069).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.