Baza chorób - Choroby serca i krążenia

pokaż wszystkie

Ryzyko powikłań miażdżycy już w młodościJak się zaczyna miażdżyca?
      
Miażdżyca tętnic rozpoczyna się od osadzania się tłuszczu na wewnętrznych ściankach arterii, co sprawia, że tracą normalną elastyczność. Nawet u zdrowych osób rozwój miażdżycy rozpoczyna się już w dzieciństwie, ale u młodych osób predysponowanych genetycznie lub z tzw, czynnikami ryzyka rozwój tego procesu może zacząć się znacznie wcześniej.


Postępy miażdżycy inicjują zagrożenie powikłaniami sercowo-naczyniowymi

Kiedy kolejna warstwa tłuszczu oraz "przyrosłe" minerały na czele z wapniem znacznie zmniejszą "światło" arterii mózgowych narasta niebezpieczeństwo wystąpienia udaru mózgu. Kiedy podobne zmiany obejmą naczynia wieńcowe serca, występuje zagrożenie zawałem serca.prowadzić do zagrożenia atakiem serca, czy udarem mózgu. Otyłość, nadciśnienie tętnicze i cukrzyca, dotykające coraz częściej dzieci, to jedne z najważniejszych czynników ryzyka obok dziedzicznej hiperlipidemii, nadmiaru homocysteiny i palenia tytoniu.Zdrowe tętnice (po lewej stronie)
oraz "zabudowane" prawie całkowicie blaszką miażdżycowąNawet nastolatki nie powinny zapominać o zagrożeniu miażdżycą i chorobami serca

 Kilkunastoletni młodzi ludzie, którzy zaczynają cierpieć na nadwagę lub mają zbyt wysokie ciśnienie krwi, narażają się na niebezpieczeństwo stwardnienia ścianek arterii, najczęstszą przyczynę schorzeń serca. Te niebezpieczne objawy pojawiają się już przed trzydziestką - wynika z wielu opracowań naukowych.


Epidemia otyłości i kaskada czynników ryzyka

Najgorszym patologicznym czynnikiem miażdżycy jest i jest szerząca się powszechnie epidemia nadwagi i towarzyszysząca jej często rodzinna lub nabyta hiperlipidemia. Do mało pocieszających wyników doszli amerykańscy badacze z Uniwersytetu w Minnesota, którzy szukali odpowiedzi na pytanie o czynniki ryzyka chorób serca u młodych ludzi w wieku 13 i 15 lat. Okazało się, że w bardzo wielu przypadkach mieli oni zbyt wysokie ciśnienie krwi, które powoduje m.in. odporność na insulinę, co z kolei sprzyja powstawaniu cukrzycy typu 2.


Małoletniość nie zawsze zapobiega chorobie

Ważną przyczyną miażdżycy jest rodzinne obciążenie genetyczne pewną wadą objawiącą się hipercholesterolemią, czyli patologicznie narmiernym poziomem złego cholesterolu we krwi. Ta genetyczna choroba w swej najcięższej postaci występuje bardzo, jednak jej lżejsza postać jest stosunkowo częsta, bowiem dotyczy 1 dziecka na 500!. Choroba cechuje się niedoborem tzw. receptorów niezbędnym dla usuwania z organizmu „złego” cholesterolu LDL. Dlatego chorzy mają znacznie podwyższone stężenie "złego" cholesterolu LDL w surowicy krwi. U osób dotkniętych ciężką postacią tej choroby prowadzi to rozwoju miażdżycy w już dzieciństwie.


Rodzinne obciążenie genetyczne pogłębiają tzw. czynniki ryzyka /2/
 
Na występowanie rodzinnej hipercholesterolemii wskazuje pomiar kontrolny pomiar cholesterilu we krwi, jak też w przypadku zaniedbania badań - skórne żółte zmiany na powiekach. Badania wpływu genetycznego nosicielstwa rodzinnej hipercholesterolemii typu allela e4 wskazują na potęgowanie patologii poprzez wpływ tradycyjnych czynników ryzyka miażdżycy -  takich jak palenie papierosów, podwyższony poziom tłuszczu we krwi (trójglicerydów).
Nadmiar homocysteiny niszczy tętnice u dzieci /5/


Pod wpływem nadmiaru tej substancji we krwi uszkodzeniu ulegają np. włókna elastyny –  kordu wzmacniającego i uszczelniającego błonę wewnętrzną tętnic - tzw. śródbłonek. Reakcja obronna naczynia w postaci stanu zapalnego i reakcji komórek odpornościowych tylko przyspiesza włóknienie, uwapnianie ścianek naczyń oraz inicjuje miażdżycę. Skutkiem długotrwałego oddziaływania tej substancji na układ krwionośny jest postępująca miażdżyca oraz rosnące ryzyko zawału i udaru niedokrwiennego mózgu.

Genetyczne podłoże

Zwykle przyczyną nagromadzenia się homocysteiny we krwi może być przejadanie się produktami z białka zwierzęcego (serami, lodami, napojami na bazie mleka, mięsem, itp). Ale tak naprawdę może to u dzieci nastapić dopiero wówczas, kiedy ma miejsce specyficznych defekt genetyczny. Istnieje bowiem nieliczna grupa osób z wadą genetyczną powodującą poważne zaburzenie metabolizmu homocysteiny – hiperhomocysteinemię, czyli jej patologiczny nadmiar. Wyróżnia się wrodzone i nabyte tego przyczyny. Genetyczne ujawniają się już w wieku wczesnodziecięcym.  Wśród wrodzonych defektów genetycznych niebezpiecznym dla zdrowia, ale bardzo rzadko występującym jest tzw. defekt reakcji transsulfacji. Defekt ten ujawnia się w populacji u jednej osoby na 100 000. Częstszą, lecz łagodną w skutkach anomalią genetyczną są mutacje genu metyleno-tetra-hydro-folianu (MTHFR). Ten typ mutacji zaburza znacznie łagodniej metabolizm homocysteiny. Jednak badania genetyczne dowiodły, że nosiciele tego genu mogą stanowić aż do 40% osobników w populacji, chociaż  już samo zaburzenie metabolizmu homocysteiny występuje najwyżej u ok. 10–13% ludzi...Inne uwarunkowania hiperhomocysteinemi u dzieci

Wspomniane wyżej wrodzone defekty genetyczne ujawniają się już w wieku wczesnodziecięcym. Ponadto predyspozyję do zaburzeń metabolizmu i podwyższonego stężenia homocysteiny wykryto  u dzieci z rodzinną hipercholesterolemią oraz u dzieci z wadami cewy nerwowej, zwłaszcza z rozszczepem kręgosłupa oraz u ich matek. Podejrzewa się jednak genetyczne tło tego ostatniego zaburzenia związane prawdopodobnie z w/w mutacją w obrębie genu dla MTHFR. (Stąd w  profilaktyce obowiązuje obecnie suplementacja kwasem foliowym u kobiet w okresie rozrodczym oraz we wczesnej ciąży). Objawem ciężkiej postaci hiperhomocysteinemii u dzieci jest nasilony proces miażdżycowy, zupełnie nietypowy dla wieku, mogący powodować zawały serca lub udary niedokrwienne. Ponadto widoczne są zaburzenia rozwoju umysłowego dzieci.  

Nadciśnienie tętnicze u dzieci a ryzyko miażdżycy /4/

Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży występuje znacznie rzadziej niż u dorosłych. Ocenia się, że częstość występowania nadciśnienia u osób w wieku do 18. rż. wynosi 1-2 %.  Wśród czynników sprzyjających rozwojowi nadciśnienia tętniczego wymienia się nadmierne spożycie soli, otyłość i małą aktywność fizyczną. Co najważniejsze udokumentowano  związek pomiędzy masą ciała, wysokością ciśnienia tętniczego a rozwojem miażdżycy. Wiadomo również, że palenie tytoniu, zwłaszcza u młodzieży, wpływa na tworzenie się wczesnych zmian miażdżycowych w aorcie i dużych naczyniach.

Na koniec zalecenie diagnostyczne przy podejrzeniu miażdżycy: /3/

Udokumentowano, że cechą tej choroby jest to, że proces miażdżycowy rozwija się zwykle jednocześnie w wielu tętnicach. Wyniki licznych badań wskazują, że pogrubienie błony wewnętrzno-środkowej tętnic szyjnych i udowych oraz obecność w ich ścianie blaszek miażdżycowych współistnieje równolegle z miażdżycą tętnic wieńcowych. Dlatego też zaleca się ultrasonograficzną ocenę tętnic szyjnych i udowych - co jest uznaną metodą pozwalającą z dużą dokładnością określić prawdopodobieństwo zaawansowanej miażdżcy i choroby wieńcowej .

Najlepsza profilaktyka - to racjonalna dieta i wysiłek fizyczny

Należy też utrzymywać wagę ciała optymalną do wzrostu i wieku. Pomoże w tym świadomość rodziców dziecka i samego rosnącego młodego człówieka. dobrym wskaźnikiem prawidłowej masy ciała jest tzn. indeks optymalnej  masy ciała <25 (ang. body mass index = BMI = waga w kilogramach/wzrost w metrach do kwadratu)

Piśmiennictwo:
1. Aktualne spojrzenie na profilaktykę i leczenie miażdżycy Marek Naruszewicz  Terapia NR 7 (78), LIPIEC 1999
2. Synergiczny wpływ polimorfizmu epsilon genu apolipoproteiny E oraz niektórych tradycyjnych czynników ryzyka na przedwczesną chorobę niedokrwienną serca, Kardiologia Polska  9/2007 autorzy: Anna Balcerzyk, Iwona Żak, Jolanta Krauze
3. Ultrasonograficzna ocena tętnic udowych w porównaniu z oceną tętnic szyjnych pozwala na lepsze przewidywanie obecności i zaawansowania choroby wieńcowej;  Kardiologia Polska  7/2007  autorzy: Cezary Sosnowski, Tomasz Pasierski, Ewa Janeczko-Sosnowska, Anna Szulczyk, Rafał Dąbrowski, Jacek Woźniak, Andrzej Sumiński, Witold Rużyłło
4.  Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży  Prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz; MEDYCYNA PRAKTYCZNA ONLINE - http://www.mp.pl/artykuly
5.   Homocysteina przyczyną udarów i zawału?  Prof. dr hab. Edward Bald - Kierownik Zakładu Chemii Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, a dr Leszek Czupryniak - asystent w Klinice Przemiany Materii Akademii Medycznej w Łodzi- publikacja internetowa 2003-10-17
5. Publikacje internetowe Portalu Farmaceutyczno-Medycznego
6. Endyklopedie internetowe
Tematy powiązane
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.