Baza chorób - Alergia

pokaż wszystkie

Przewlekła pokrzywka i obrzęk naczyniowyOBJAWY I PRZEBIEG CHOROBY

Jakie są objawy  przewlekłej pokrzywki ?

Objawy przewlekłej pokrzywki sa analogiczne jak pokrzywki ostrej. Są to blade lub różowe, dobrze "obrysowane" wykwity na skórze w postaci nieregularnych plam lub bąbli, często otoczone przez rumień /fot. poniżejżej/. Wykwity i bąble pojawiają się stale lub znikają i nawracają, niekoniecznie w tym samym miejscu; mogą być swędzące lub piekące.

Kiedy jednak na naszym ciele pojawią się różowe
lub porcelanowo-białe swędzące wypukłości,
czy bąble o płaskiej powierzchni, nie spowodowane kontaktem z pospolitym ziółkiem, jakim jest pokrzywa - mamy najpewniej do czynienie z tzw. pokrzywką, której podłożem jest alergia skórna.
     


Jakie są objawy obrzęku naczynioruchowego?

Obrzęk naczynioruchowy dotyczy głębszych warstw tkanki podskórnej, zaś objawy są podobne, jak w pokrzywce, toteż niekiedy trudne do odróżnienia, zwłaszcza, jeśli współistnieją ze zmianami pokrzywkowymi.Przewlekła pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy - opisy przypadków

Przypadek 1.

Kobieta w średnim wieku wkrótce po podjęciu niechcianej pracy biurowej dostała pokrzywki. Pokrzywka pojawiała się przez kilka miesięcy na rękach, zaraz po wyjściu z domu do biura i znikała po kilkunastu godzinach. (Na ramieniu kobiety widoczne są wyraźnie obrysowane plamiste wykwity. /fot /.) Z upływem tygodni objawy pogłębiały się wywołując dotkliwy świąd. Próby ustalenia przyczyny, pomimo usilnych prób lekarza alergologa nie przyniosły rezultatu. Dolegliwość uśmierzało stosowanie leków antyhistaminowych. Pokrzywka znikła od momentu, kiedy kobieta zmieniła pracę. Stwierdzenie, że choroba miała wyłącznie przyczynę czysto psychosomatyczną byłoby jednak zbytnim uproszczeniem, choć nie mogło być wykluczone. Prawdopodobne było to również, że w pokoju, w którym kobieta pracowała, lub w stołówce, w której jadała znajdował się czynnik wywołujący pokrzywkę.

Przypadek 2.

Młody mężczyzna, u który już w dzieciństwie miał przewlekłą pokrzywkę i obrzęk naczynioruchowy wywołany kontaktem z rybami - zgłosił się do lekarza z silnym obrzękiem na lewym policzku, który obejmował wargi, język i głośnię (część krtani) i utrudniał oddychanie. Pomimo, że dotąd dobrze pamiętał, że dolega mu alergia na ryby i starał się ich starannie unikać - nie ustrzegł się ponownego kontaktu z rybą wskutek pocałunku kobiety, która przed chwilą skonsumowała porcję węgorza. Podanie adrenaliny, leku przeciwhistaminowego i kortykosteroidu spowodowało ustąpienie obrzęku naczynioruchowego. Lekarz ustalił przy pomocy testów silną alergię na węgorza i kilka innych ryb.

 
Jak długo trwa przewlekła pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy?

Pokrzywkę lub obrzęk naczynioruchowy określamy, jako przewlekłe, jeśli wykwity, bąble i obrzęk pojawiają się stale lub nawracają w okresie dłuższym, niż 6 tygodni. Przewlekłe nawroty wykwitów, bąbli i obrzęku mogą występować codziennie, okresowo, np. raz lub kilka razy w miesiącu. Toteż w przeciwieństwie np. do ostrej pokrzywki, która trwa od kilku godzin do 6 tygodni i nie pojawia się już więcej - pokrzywka przewlekła lub skłonność do jej wystąpienia może trwać przez wiele lat.


Czym grożą te choroby?

Niekiedy dolegliwości nie są wysoce uciążliwe i sprowadzają się do lokalnego wysiewu wykwitów, czy bąbli, czasem jednak objawy są tak nasilone i dokuczliwe, że uniemożliwiają pracę zawodową i prowadzenie normalnego życia (Przypadek mężczyzny i kobiety). Czasami przewlekłej pokrzywce, czy obrzękowi naczynioruchowemu towarzyszy skłonność do wstrząsu anafilaktycznego, który zagraża życiu (o tym szczegółowiej poniżej) lub pojawia się nagły i silny obrzęku twarzy oraz głośni w postaci tzw. obrzęku Quinckego zagrażający uduszeniem się chorego. Niekiedy objawy przewlekłej pokrzywki i obrzęku są zwiastunem ciężkich chorób układowych.
 
 
Czy możemy odróżnić pokrzywkę od obrzęku naczynioruchowego?

 
Na obrzęk naczynioruchowy najlepiej wskazuje pojawienie się charakterystycznych objawów na twarzy, powiekach, błonie śluzowej, wargach, języku, krtani, tj. w okolicy luźnej tkanki łącznej. Wówczas wyrazisty (karykaturalny obrzęk warg, policzków) wskazuje, że mamy do czynienia z tzw. obrzękiem Quinckego. Chociaż należy też zauważyć, że prawie każde miejsce może ulegać obrzękowi, zwłaszcza ręce, i stopy.


Czy łatwo jest ustalić przyczynę przewlekłej pokrzywki i obrzęku?

Niestety nie. Przyczynę tych chorób udaje się ustalić stosunkowo rzadko i tylko u mniej, niż 20% chorych. Pomimo tej zniechęcającej statystyki należy brać pod uwagę podane poniżej typowe przyczyny - bowiem odpowiednio do obserwowanego obrazu choroby lekarz może zastosować skuteczne leczenie objawowe.
cz 2

PRZEWLEKŁA POKRZYWKA I OBRZĘK NACZYNIORUCHOWY - WYSTĘPUJ¡CE Ł¡CZNIE

Przyczyny przewlekłej pokrzywki i obrzęku dzielimy na:

- specyficzne, tj. odmienne od przyczyn ostrej pokrzywki
- na wspólne
- na nierozpoznawalne - tzw. idiopatyczne

Kiedy jednak na naszym ciele pojawią się różowe
lub porcelanowo-białe swędzące wypukłości,czy bąble o płaskiej powierzchni, nie spowodowane kontaktemz pospolitym ziółkiem, jakim jest pokrzywa - mamy najpewniej do czynienie z tzw. pokrzywką, której podłożem jest alergia skórna.
     


Specyficzne przyczyny przewlekłej pokrzywki i przyczyny obrzęku naczynioruchowego:

- przyczyna nieswoista, (idiopatyczna): stres i narażenie zawodowe (przypadek kobiety omawiany na wstępie),
    w tym trudne do rozpoznania toczące się zakażenie, obecność pasożyta w organizmie, itp.,

- leki przyjmowane przez chorego w ciągu ostatnich kilku tygodni przed wystąpieniem objawów,

- uczulenie na niektóre pokarmy, np przypadek mężczyzny omawiany na wstępie,

- bezpośredni kontakt skóry lub błony śluzowej jamy ustnej i gardła na pokarm (również omawiany przypadek mężczyzny uczulonego na ryby); a ponadto kontakt ze środkami chemicznymi (pasta do zębów, dodatki do żywności, itp.); kontakt, ze śliną zwierząt (psów, kotów, itp.),

- nadwrażliwość na czynniki fizyczne (zimno, gorąco, ucisk mechaniczny,

- opóźnione reakcje na użądlenia owadów - komarów, os, itp.

- proces autoimunizacyjny ( pokrzywka autoimmunizacyjna),

- zaburzenia hormonalne, ( kiedy występowanie pokrzywki da się powiązać czasowo z przebiegiem miesiączki),

- nowotwór złośliwy.


GDY PRZYCZYNA JEST NIE DO USTALENIA...

Mówimy:  przewlekła nieswoista idiopatyczna pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy

Pod tym słowem mieszczą się przewlekłe pokrzywki i obrzęki, których przyczyna jest trudno rozpoznawalna. Niestety jest to jedna z najczęstszych pokrzywek u dorosłych. Często lekarze zaliczają do tej grupy podłoże psychosomatyczne: stres i frustracje, toczące się zakażenie, trudne do rozpoznania choroby ustrojowe, obecność pasożyta w organizmie, trudne do wykrycia alergeny, reakcję na substancje chemiczne, toksyny.


Czy emocje, stres mogą wywołać przewlekła pokrzywkę i obrzęk naczynioruchowy?

Tak, jest o jedna z najczęstszych przyczyn przewlekłych pokrzywek u dorosłych, zwanych też pokrzywkami idiopatycznymi, o czym może świadczyć opisany na wstępie przypadek kobiety w średnim wieku.


cd cz 3
PRZYCZYNY  CHOROBY

Na co lekarz i my powinniśmy zwrócić uwagę dociekając konkretnej przyczyny przewlekłej pokrzywki i obrzęku naczynioruchowego?


Po pierwsze powinniśmy przypomnieć sobie i ustalić listę leków, jakie przyjmowaliśmy w ciągu ostatniego miesiąca. Należy też sobie przypomnieć, czy po zjedzeniu jakiegoś pokarmu nie wystąpiła już poprzednio pokrzywka lub obrzęk naczynioruchowy.

Kiedy jednak na naszym ciele pojawią się różowe
lub porcelanowo-białe swędzące wypukłości,czy bąble o płaskiej powierzchni, nie spowodowane kontaktem z pospolitym ziółkiem, jakim jest pokrzywa - mamy najpewniej do czynienie z tzw. pokrzywką, której podłożem jest alergia skórna.
     


Jakie leki najczęściej bywają przyczyną przewlekłej pokrzywki i obrzęku naczynioruchowego?


Listę podejrzanych leków, od których powinniśmy rozpocząć identyfikowanie sprawcy wykwitów i bąbli na naszej skórze otwiera kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, (pokrzywka aspirynowa). Pokrzywka z tego powodu jest stosunkowo częsta i występuje głównie u dorosłych. Skojarzenie faktu stosowania kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (ibuprofen, naproksen, itp.) z późniejszą pokrzywką powinno zostać potwierdzone testem aspirynowym. Dość częstym i niebezpiecznym dla naszego zdrowia potencjalnym zagrożeniem jest również penicylina. Spowodowana nią pokrzywka pojawić się może z opóźnieniem 2-4 tygodni.


Jak zapobiegać przewlekłej pokrzywce wywołanej przez aspirynę i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne?


Staramy się eliminować kwas acetylosalicylowy i inne przeciwzapalne leki i zastępować je przez bezpieczne leki zastępcze przepisane przez lekarza.


Czy łatwo jest wykryć alergen pokarmowy wywołujący przewlekłą pokrzywkę?

Choć większość chorych jest prawie pewna, że przyczyną pokrzywki jest alergia na niedawno zjedzony pokarm to tzw. niewątpliwych przypadków, jak wymieniony na wstępie - uczulenia na węgorza i inne ryby - nie jest zbyt wiele. Z praktyki medycznej wynika, że próba identyfikacji alergenu pokarmowego u dorosłych jest w większości przypadków daremna. Uczulenie pokarmowe może być, np. krzyżowe tj. uczulać może zestaw dwóch lub więcej pokarmów.


Czy w takim przypadku powinniśmy wziąć pod uwagę inne przyczyny?
 
Tak, częstą przyczyną jest nadwrażliwość na czynniki fizyczne, które wymieniono wyżej. Wpływ czynników fizycznych jest łatwiejszy do ustalenia, niż innych. Dotyczy to: pokrzywki "z zimna", ucisku fizycznego, wibracji, wysiłku fizycznego, przegrzania ciała, światła słonecznego, dermatografizm, czyli wysypki spowodowanej przez drapanie się, opóźnionych reakcji na użądlenia owadów, kontaktu błony śluzowej z uczulającymi pokarmami, substancjami chemicznymi, śliną zwierzęcą, itp.


Jak rozpoznać konkretną przyczynę przewlekłej pokrzywki i obrzęku i ją wyeliminować?
 
Jak łatwo zauważyć niektóre przyczyny pokrzywki i obrzęku jest łatwo rozpoznać i samemu potwierdzić poprzez auto-test. Możemy, bowiem sami potwierdzić chorobotwórczą rolę "zimna" - przykładając lód do ciała, przeprowadzić test "wibracyjny" aparatem do masażu, rolę "ciepła", słońca, "drapania się", itp. Eliminacja tego typu przyczyn w dużej mierze leży w naszych rękach. Z innymi powinniśmy zwrócić się o pomoc do lekarza. Należą do nich te przyczyny, których samodzielne testowanie jest niebezpieczne dla życia. (np. możliwy wstrząs anaf-ilaktyczny na jad owadów.) Ponadto są przyczyny, których nie rozpoznamy bez pomocy lekarza i skomplikowanej diagnostyki (procesy autoimmunologiczne wywoływane przez przeciwciała przeciwtarczycowe, zaburzenia hormonalne, jeśli pokrzywka występuje u kobiety cyklicznie), narażenia zawodowe, choroba nowotworowa.


Jakie leki powinniśmy stosować w leczeniu przewlekłej pokrzywki i obrzęku?
 
Szczególnie godne polecenia są leki antyhistaminowe najnowszej generacji, które nie zakłócając postrzegania i zdolności koncentracji. Aby wykonywać czynności wymagające wysokiej koncentracji - np. prowadzić samochód, bez utrudniających widzenie objawów alergicznego zapalenia spojówek, czy dokuczliwej pokrzywki - chorzy powinni zawsze mieć przy sobie lek antyhistaminowy. Godna polecenia jest zwłaszcza feksofenadyna, - dostępna w specjalnie przeznaczonej dla chorych na pokrzywkę dawkach 180 mg, która wywołuje szybki i długotrwały efekt leczniczy.


cd - cz 4
PRZEWLEKŁY OBRZĘK NACZYNIORUCHOWY BEZ POKRZYWKI

Czy można chorować na sam obrzęk naczynioruchowy - bez pokrzywki?


Taka ewentualność występuje rzadko i początkowo łatwo ją przeoczyć, ze względu na wspomniane podobieństwo objawów. Przyczyną tzw. przewlekłego izolowanego obrzęku mogą być niektóre leki, toksyny chemiczne w środowisku zawodowym, użądlenia owadów, nadwrażliwość na lateks, czynniki fizyczne - np. zimno, promienie słoneczne, itp. Ponadto przyczyna obrzęku może być wysiłek fizyczny, nadwrażliwość na ucisk (np. stóp od butów, itp.), rzadziej na pokarm.Czy przewlekły obrzęk, bez pokrzywki może być cechą wrodzoną?


Tak, wystąpienie takiej pokrzywki może wskazywać na rzadko występujący dziedziczony genetycznie niedobór substancji zwanej inhibitorem C1 esterazy. (Inhibitor z łaciny - blokada, hamulec). Niedobór ten może też być spowodowany chorobą układu limfatycznego lub układową chorobą tkanki łącznej.
Jakie są typowe objawy uwarunkowanego genetycznie przewlekłego obrzęku?
Podstawą rozpoznania bywa niekiedy charakterystyczny objaw miejscowego obrzęku spowodowanego urazem stomatologicznym - np. wyrwaniem zęba.


Jak ustalić przyczynę przewlekłego izolowanego obrzęku?
 
Dla potwierdzenia podejrzeń niezbędne są szczegółowe badania diagnostyczne. Jeśli podejrzewamy np. wrodzony niedobór inhibitora C1 esterazy - to powinno się oznaczyć stężenie jednej ze składowych - tzw. składowej C4 dopełniacza.
Tematy powiązane
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.