Baza chorób - Alergia

pokaż wszystkie

Ostra pokrzywka i obrzęk naczynioruchowyOBJAWY CHOROBY

Ostra pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy  
 
 
  Objawy skórne pokrzywki to zwykle swędzące bąble na skórze, które niekiedy mogą być też bolesne lub piekące. Mogą one zlewać się ze sobą na skórze lub być dobrze ograniczone i wyraziste. Najczęściej są zlokalizowane na kończynach i tułowiu, chociaż mogą się pojawić w każdej okolicy ciała. (Typowymi przyczynami ostrej pokrzywki jest reakcja na zimno, reakcja na lek, użądlenie owada (komara, pszczoły, osy), czy oparzenie się pokrzywą).


Kiedy jednak na naszym ciele pojawią się różowe lub porcelanowo-białe swędzące bąble o płaskiej powierzchni, nie spowodowane kontaktem z pospolitym ziółkiem, jakim jest pokrzywa - mamy najpewniej do czynienie z tzw. pokrzywką, której podłożem jest alergia skórna.      Jak odróżnić ostrą pokrzywkę od przewlekłej?
 
Pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy określa się, jako ostre, jeśli trwają krócej niż 6 tygodni. Pokrzywkę trwającą dłużej nazywamy przewlekłą. Wyjątkiem jest przewlekła pokrzywka, która pojawia się pierwszy raz u danego pacjenta. W takim przypadku, jeśli po 6 tygodniach pojawiają się nawracające epizody pokrzywki - praktycznym podejściem jest uznanie pierwszej pokrzywki za ostrą.

 
Najczęściej na ostrą pokrzywkę cierpią dzieci.

Co trzecią ujawnianą przyczyną pokrzywki jest uczulenie na pokarm. Ostra pokrzywka występuje też często u młodzieży. Przewlekła pokrzywka występuje natomiast częściej u kobiet w wieku średnim.


Czym różni się obrzęk naczynioruchowy od pokrzywki?

Obrzęk naczynioruchowy dotyczy głębszych warstw tkanki podskórnej. Zmiany w przebiegu obrzęku naczynioruchowego są mniej wyniosłe, niż w pokrzywce i występują głównie w tych częściach ciała, gdzie obecna jest luźna tkanka łączna, a więc na twarzy, powiekach, błonach śluzowych warg i języka. Jeśli w obrębie obrzęku znajdą się zakończenia nerwów czuciowych może to spowodować ból.


Jakie są objawy pokrzywki i objawy obrzęku naczynioruchowego?

Część objawów jest wspólna  i może mieć postać: miejscowego zaczerwienienia, obrzęku i rumienia, pokrzywki grudkowej, bąbli, pokrzywki miejscowej, skórnych lub mieć charakter śluzówkowych objawów reakcji anafilaktycznej zwiazanej z wydzielaniem histaminy, itp.


Jak odróżnić objawy pokrzywki od obrzęku naczynioruchowego?

 
Nie jest to zadanie łatwe, bowiem wiele objawów obu chorób, jak wspomnieliśmy wyżej jest podobnych. Chociaż obrzęk może być objawem izolowanym, to bardzo często występuje jednocześnie z pokrzywką, potęgując jej objawy. Wspólny zespół objawów może pojawić się jednocześnie w ciągu kilku minut lub godzin od zadziałania bodźca wyzwalającego, lub przebiegać skrycie rozwijając się w dłuższym czasie. Dla obu chorób charakterystyczne jest szybkie zanikanie objawów - tj. pokrzywki, rumienia, obrzęku, itp. Specyfiką obrzęku jest natomiast gwałtowność pojawiania się i krótkotrwałość trwania oraz charakterystyczna lokalizacja - obrzęk policzków, warg, jamy ustnej, tchawicy, krtani, szyi.

cd - s 2

 
cz 2

PRZYCZYNY CHOROBY

Czy obrzęk naczynioruchowy może wystąpić samoistnie u chorego, bez towarzyszących objawów pokrzywki?
 

Tak, typową przyczyną takiego obrzęku naczynioruchowego jest uczulenie na leki, niektóre pokarmy, ogniska zakażeń, pasożyty, a zwłaszcza na użądlenia przez owady - osy, pszczoły. Odczyn immunologiczny w naczyniach włosowatych powoduje wówczas zwiększenie ich przepuszczalności, wysięk osocza krwi do przestrzeni tkankowej i narastanie obrzęku.


Jakie są wówczas objawy obrzęku naczynioruchowego?

Objawy występują nagle, jako obrzęk skóry właściwej i tkanki podskórnej. Skóra staje się napięta i połyskująca. Widoczne zmiany pojawiają się najczęściej na twarzy, w okolicach powiek i warg. Gdy obejmą język lub podniebienie - powodują utrudnienie łykania. Zlokalizowany w innych miejscach ciała może spowodować obrzęk języka i gardła, cechujący się chrypką i trudnościami w przełykaniu. Wystąpienie tego typu objawów kwalifikuje chorego do natychmiastowego leczenia doraźnego, gdyż zwiastują one możliwość wstrząsu anafilaktycznego. Groźne, choć rzadkie są objawy neurologiczne - obrzęk mózgu, bóle głowy, zamroczenie, drgawki. Czasem może dołączyć się obrzęk stawów, kolka brzuszna.


Czy obrzęk naczynioruchowy może być u tych osób niebezpieczny dla zdrowia i życia?

Tak, jeśli obejmie górne drogi oddechowe. Mechanizm obrzęku polega bowiem na porażeniu naczyń włosowatych i zwiększeniu ich przepuszczalności, przy jednoczesnym skurczu naczyń i tętnic żylnych. W tym obszarze może to spowodować zagrażające życiu zwężenie krtani (obrzęk głośni)- np. po ukąszeniu osy czy pszczoły w język.Jak ustalić, co mogło wywołać u chorego pokrzywkę i obrzęk?

Jeśli przyczyna pokrzywki nie jest znana najlepszym sposobem diagnozy jest dokładny wywiad lekarski. Lekarz powinien zapytać o niedawno zażywane leki, preparaty ziołowe, kosmetyki i inne substancje, np. występujące w miejscu pracy oraz o czas, jaki upłynął od ich użycia do wystąpienia objawów. Powinien też zapytać o dotykane, zjedzone, a nawet inhalowane pokarmy, gdyż one mogą być przyczyną zarówno pokrzywki, jak tez objawów obrzęku. Przyczyną objawów chorobowych mogą być również czynniki fizyczne, takie jak: zimno lub wysoka temperatura, promienie słoneczne, wysiłek fizyczny, wspomniane już użądlenia owadów, silne emocje, itp. Wszystkie te czynniki wywołują obfity "wyrzut histaminy" z komórek tucznych, która jest jednym z głównych mediatorów w patogenezie pokrzywki.


Przyczyny pokrzywki i przyczyny obrzęku naczynioruchowego

Do potencjalnych przyczyn tej choroby skóry zalicza się wirusowe infekcje dróg oddechowych, wirusowe zapalenia wątroby oraz mononukleozę zakaźną.


Czy choroby ogólnoustrojowe mogą być przyczyną objawów skórnych?

Tak, objawy ostrej pokrzywki i obrzęku naczynioworuchowego mogą wywołać choroby: autoimmunologiczne, tkanki łącznej, choroby tarczycy, nowotwory układu siateczkowo-śródbłonkowego.


Czy nowo użyty lek, czy pierwszy raz zjedzony pokarm może być przyczyna choroby?
 
Tak! Ostatnio zażyty nowy lek, o którym wiemy, że jest potencjalnym alergenem, czy po raz pierwszy w życiu zjedzony egzotyczny pokarm, przebywanie w skażonym chemicznie środowisku - to początek listy możliwych przyczyn pokrzywki i obrzęku.  Należy to jednak potwierdzić odpowiednimi testami pod nadzorem lekarza alergologa.

 
Czy możliwy jest obrzęk naczynioruchowy wywołany samoistnie przez organizm?
 
Jest to możliwe, w rzadkich przypadkach, zazwyczaj występujących rodzinnie, jeśli u chorego ma miejsce wrodzony niedobór pewnej substancji zwanej inhibitorem C1 esterazy. Inhibitor  C1 esterazy hamuje mechanizmy składowe tzw. dopełniacza - ważnego elementu układu odpornościowego. Stały, wysoki (80-70%) deficyt inhibitora powoduje objawy chorobowe, które mogą już wystąpić w dzieciństwie, lecz najczęściej spotyka się je w wieku pokwitania.


Jeśli nie uda się wykryć czynnika sprawczego...

Jakiego postępowania lekarskiego można oczekiwać, jeśli wywiad i objawy fizykalne nie umożliwiły wykrycia przyczyny choroby?
Standardem postępowania może być w takiej sytuacji wykonanie badań laboratoryjnych - morfologia krwi, OB., badanie ogólne moczu, badanie biochemiczne wątroby, itp. w celu wykrycia choroby w stadium przedklinicznym.


Jak przebiega leczenie ostrej pokrzywki i obrzęku naczynioruchowego?

Ze względu na istotną rolę histaminy w wywoływaniu objawów pokrzywki - zwykle stosuje się, jako leków pierwszego rzutu leków z grupy antagonistów receptorów histaminowych. Stosowanie leków przeciwhistaminowych przez kilka tygodni pomaga stłumić reakcją pokrzywkową i doprowadzić do trwałego cofnięcia się choroby.

 

Zalecane leki w leczeniu pokrzywki

Zaleca się stosowanie leków antyhistaminowych nowszych generacji, które dzięki słabemu oddziaływaniu na układ nerwowy nie powodują objawów senności, osłabienia uwagi i dekoncentracji. Leki z tej grupy - feksofenadyna, loratydyna lub cetyryzyna - zwykle pozwalają skutecznie opanować pokrzywkę i obrzęk naczynioruchowy. ( Chociaż trzeba zauważyć , że cetyryzyna u niektórych chorych wywołuje niewielkie działanie sedatywne tj. senność, brak koncentracji.) W przypadku udziału czynników psychicznych w wywoływaniu pokrzywki zalecane jest stosowanie środków uspakajających.Leczenie schorzeń alergicznych


Kiedy stosować glikokortykosteroidy?

Jeśli lekarz uzna użycie tych leków za niezbędne do opanowania ostrych objawów pokrzywki -  przepisze prawdopodobnie krótkotrwała terapię miejscową, aby ograniczyć czas trwania ogólnoustrojowych działań niepożądanych.


Czy pomocne w leczeniu pokrzywki mogą być leki przeciwleukotrienowe?
 
Pomimo wstępnych doniesień o skuteczności tej nowej grupy leków wymagają one szczegółowego przebadania pod kątem ich skuteczności u chorych z ostrą pokrzywką.


Jakie mogą być skutki użądlenia owadów?
 
Użądlenie wprowadza do organizmu jad owada, który jest jedną z najczęstszych przyczyn pokrzywki i obrzęku. Niekiedy reakcja organizmu może być gwałtowna i przyjąć postać tzw. wstrząsu anafilaktycznego.


Czym dla organizmu jest wstrząs anafilaktyczny?
 
Po przekroczeniu pewnego progu histamina przedostaje się z tkanek do krążenia i może wywołać niebezpieczne reakcje ogólnoustrojowe. Towarzyszą temu objawy duszności, gwałtowny spadek ciśnienia tętniczego, niedrożność dróg oddechowych, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, utrata przytomności. Zwłaszcza gwałtowny spadek ciśnienia krwi i raptowne przyspieszenie czynności serca - prowadzi do stanu będącego bezpośrednim zagrożeniem życia i wymaga natychmiastowego samoleczenia lub  interwencji lekarza. Lekiem z wyboru jest epinefryna (adrenalina), która musi być podana natychmiast!


Każda minuta się liczy, gdy ukąszony przez owada mdleje i traci przytomność!

Pierwsza pomoc, gdy ma miejsce gwałtowna reakcja anafilaktyczna musi być udzielona bezzwłocznie. Lekiem, jaki alergik zagrożony wstrząsem powinien zawsze mieć przy sobie jest  epinefryna (adrenalina), która musi być podana natychmiast podana! Trzeba pamiętać, że osoby podatne na występowanie anafilaksji nie powinny się rozstawać z zestawami pierwszej pomocy, zaś
z zawartością i sposobem posługiwania się zestawem powinna się zapoznać cała rodzina chorego.


Jeśli chory nie jest przygotowany do samoleczenia?

 1. Należy natychmiast wzywać pomoc lekarską oraz zabezpieczyć substancję podejrzaną o wywołanie reakcji anafilaktycznej.

2. Ofiary nie pozostawiać bez opieki - gdyż słabość może spowodować nagłą utratę przytomności i nap. upadek na twarde podłoże  może wystąpić nagle i niespodziewanie,


Przewlekła pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy
Pokrzywka - co to za choroba?
Histamina i alergia
Wstrząs anafilaktyczny

oprac. mgr Edward Ozga Michalski
Konsultacja prof. dr hab. med. Andrzej Danysz.

 
Tematy powiązane
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.