Baza chorób - Alergia

pokaż wszystkie

Alergia uszkadza nosNie wszyscy wiedzą, że długotrwały alergiczny nieżyt może uszkodzić ważne funkcje nosa i spowodować dotkliwe powikłania zdrowotne. Zrozumienie istoty zagrożenia dla zdrowia często bywa zachętą do podjęcia racjonalnego leczenia.U alergików z nieznanych dokładnie powodów układ odpornościowy “myli” niegroźne pyłki kwiatowe, cząstki pokarmu i inne zwykle neutralne dla zdrowia substancje z groźnymi zarazkami czy pasożytami. Mobilizuje to komórki odpornościowe do wytężonej i przewlekłej walki z pozornym, lecz masowo napływającym “agresorem” - alergenem. Skutkiem tej walki są objawy wyrządzające poważne szkody zdrowiu.POŻYTECZNE KOMÓRKI RZĘSKOWE NOSA
 
Wbrew obiegowym poglądom nos służy nie tylko wdychaniu i wydychaniu powietrza. Do ważnych fizjologicznie i zaskakująco skutecznych jego funkcji należy oczyszczanie powietrza z kurzu, alergenów i zarazków oraz regulacja temperatury i wilgotności powietrza


Budowa błon śluzowych nosa i gardła

Mało kto wie, jak zbudowana jest błona śluzowa jam nosowych i zatok przynosowych oraz gardła, oskrzeli i oskrzelików, (częściowo tchawicy) i jak ważną odgrywa rolę w naszej fizjologii. W 80% składa się ona z komórek rzęskowych, i w 20% z komórek kubkowych, zdolnych do bardzo intensywnego wydzielania śluzu. Aby zrozumieć, jak nabłonek wypełnia swe dość złożone funkcje należy jednak przyjrzeć się budowie pojedynczej komórki śluzowej.


Zarówno większe, jak i mniejsze rzęski są widoczne dopiero pod mikroskopem. 

            


Jak zbudowana jest pojedyncza komórka rzęskowa nosa?

Na powierzchni każdej komórki rzęskowej znajduje się około 40 małych rzęsek, zdolnych do wykonywania falistych ruchów i "usuwania" z nosa obcych ciał, alergenów, kurzu, zarazków. Pomiędzy nimi jest wielokrotnie więcej (250-400) - jeszcze mniejszych rzęsek (na rys. w kolorze czerwonym), które swymi ruchami wspomagają większe
 

Jaką rolę pełnią mikroskopijne rzęski?

Miliony "falujących" rzęsek są "miotłą", która nie wymiata jednak "na sucho". Są one zanurzone w lepkim śluzie, wydzielanym przez komórki kubkowe. Lepkość śluzu służy podobnie, jak lep na muchy "obezwładnieniu" osadzających się mikroskopijnych drobin zarazków, alergenów, kurzu, itp. ¬ródłem zaopatrzenia w śluz jest wydzielina komórek kubkowych znajdujących się w nabłonku. Optymalna gęstość śluzu warunkuje odpowiednią kleistość w stosunku do drobin ciał obcych, a jednocześnie umożliwia rzęskom swobodny ruch "wiosłowania" i wymiatania.


Jak architektura nosa wpływa na filtrowanie powietrza?

Odpowiednie ukształtowanie jam nosowych - zwłaszcza ich przedniej części - wytwarza specyficzne turbulencje, wskutek których zanieczyszczenia wdychane wraz z powietrzem, uderzają w lepką warstwę śluzu pokrywającą nabłonek górnych dróg oddechowych i przyklejają się do niego. Gdy cząsteczki zanieczyszczeń są większe (powyżej 10 mikrometrów) osadzają się w 90%, tuż za przedsionkiem jamy nosowej, zaś gdy są mniejsze - blisko połowa przykleja się nieco dalej, na poziomie małżowiny nosowej dolnej.


Co jeszcze powinniśmy wiedzieć o budowie nabłonka błony śluzowej?

Cechą prawidłowej budowy komórek śluzowych nabłonka jest obecność gruczołów surowiczych i śluzowych oraz wspomnianych komórek kubkowych. Przykładowo gruczoły surowicze, w liczbie kilkudziesięciu, umiejscowione są głównie w przedniej części jam nosowych na przegrodzie nosowej i bocznej ścianie nosa. Ich obfita wydzielina usuwa duże cząsteczki zanieczyszczeń osadzające się w przedniej części jam nosowych.


W jaki sposób powietrze w nosie jest nawilżane i podgrzewane?

Podgrzewanie i nawilżanie zbyt suchego powietrza umożliwia siec drobnych naczyń tętniczych i specjalna konstrukcja naczyń żylnych wnętrza nosa. Jeśli np. wdychamy zimowe powietrze o temperaturze - 12 C - to już po sekundzie podgrzania w nosie - ma ono w gardle aż 20 C! Podobnie wysoki jest wzrost wilgotności zbyt suchego powietrza, co jest niezbędne dla zdrowia oskrzeli i płuc. To nawilgocenie jest szczególnie ważne w mieszkaniach o powietrzu przegrzanym przez kaloryfery.

Kiedy system oczyszczania dróg oddechowych przestaje działać sprawnie?

Jeśli zbyt długo oddychamy zbyt suchym, suchym, przegrzanym powietrzem lub jesteśmy narażeni na drażniący, toksyczny dym tytoniowy, pył, opary rozpuszczalników, kurz, czy toksyczne opary w miejscu pracy - w śluzówce górnych dróg oddechowych pojawia się stan zapalny. Unieruchamia to rzęski i proces oczyszczania nosa. Przyczyną ustania ruchu rzęsek są też niektóre leki. Groźnym następstwem niesprawności transportu śluzowo-rzęskowywego i samooczyszczania się nosa może być intensywne narażenie na zarazki oraz alergeny wziewne inicjujące reakcję alergiczną oraz przewlekłe zapalne nieżyty nosa.


CD -2


CHOROBY  I  TOKSYNY  SPRZYJAJ¡CE  ALERGII?


Środowisko w którym żyjemy  często zagraża śluzówce nosa

Dymy, spaliny samochodowe, opary przemysłowe, czy bardzo toksyczny dym tytoniowy powoduje przewlekłe podrażnienia i zapalenia błon śluzowych nosa. Te toksyczne substancje są jedną z ważnych przyczyn zaniku bariery ochronnej, jaką jest system śluzowo-rzęskowy nosogardła. Przyczyną pierwotną zapalenia może być też  zbyt suche powietrze z przegrzanych mieszkań,  niektóre nadużywane leki, itp. Nos staje się wówczas otwartymi wrotami dla licznych zarazków, alergenów i toksyn pochodzących ze świata zewnętrznego.
Jak zbudowana jest pojedyncza komórka rzęskowa nosa?

Na powierzchni każdej komórki rzęskowej znajduje się około 40 małych rzęsek, zdolnych do wykonywania falistych ruchów i "usuwania" z nosa obcych ciał, alergenów, kurzu, zarazków. Pomiędzy nimi jest wielokrotnie więcej (250-400) - jeszcze mniejszych rzęsek (na rys. w kolorze czerwonym), które swymi ruchami wspomagają większe
 

Czym zagraża niesprawność mechanizmu śluzowo-rzęskowego oczyszczania się nosa?

Każde uszkodzenie bariery śluzowo-rzęskowej zwiększa liczbę alergenów, wirusów, drobin toksyn i kurzu osadzających się bezpośrednio na błonie śluzowej. Obce ciała drażnią śluzówkę nosa, zaś wirusy i toksyny mogą wnikać do wnętrza komórek nabłonka. Doprowadza to po pewnym czasie do załamania się tzw. komórkowej obrony układu odpornościowego, gdyż leukocyty (białe ciałka krwi) nie są w stanie poradzić sobie, z tak dużą liczbą "agresorów". Wówczas, w wyniku wielu reakcji - pojawia się "ostatnia linia" samoobrony organizmu, w której uczestniczą mediatory procesów zapalnych: zwłaszcza histamina, jak też m.in. leukotrieny, prostaglandyny, itp. Skutkiem ich obfitego wytwarzania jest stan zapalny - najcięższa broń, jaką organizm dysponuje dla zwalczenia toksyn lub zarazków. Jednak stan zapalny jest zabójczy dla śluzówki nosa. Powiększa uszkodzenia nabłonka rzęskowego i tak błędne koło się zamyka. Przewlekły stan zapalny nosa stopniowo degeneruje pozostałe zdrowe elementy mechanizmu śluzowo-rzęskowego. Skutkiem tego, śluzówka nosa pozbawiona ochrony przed pyłkami roślin, alergenami kurzu domowego, i innymi antygenami łatwiej ulega alergizacji. Jak wynika z badań długotrwały stan zapalny, jaki się wówczas pojawia- zwany też całorocznym (lub przewlekłym) nieżytem nosa, ma najczęściej podłoże alergiczne.


 Co oznacza przewlekle zatkany nos i pieczenie śluzówki?


Takie objawy, jak długotrwałe zatkanie nosa i odczuwane "pieczenie" śluzówki nosa, obfita wydzielina - mogą być objawem infekcji wirusowej lub bakteryjnej, lub też wynikiem skrzywionej przegrody nosa, przerostu małżowin nosowych, a u dzieci między 3 a 9 rokiem życia - skutkiem przerostu migdałka nosowo-gardłowego - to jednak dolegliwość ta w 6 na 10 przypadków jest objawem alergii.


Czy możemy ustalić przyczynę wycieku z nosa dzięki wyglądowi wydzieliny?

Tak, chociaż nie jest to diagnoza, lecz tylko uzasadnione przypuszczenie - wygląd wydzieliny pozwala na wstępne rozpoznanie przyczyny jej wycieku:

1. Wydzielina śluzowata, może być wstępnym objawem alergicznego lub infekcyjnego nieżytu nosa (kataru)
2. Wodnista wydzielina - podobnie, jak śluzowata - wskazuje na infekcję (głównie wirusową) lub alergię wziewną
3. Wydzielina zielono zabarwiona może świadczyć o ropnym zapaleniu, najczęściej grupy tylnej zatok przynosowych
4. Żółto zabarwiona wydzielina może być skutkiem intensywnych nacieków wydzieliny kataralnej błony śluzowej nosa
5. Pienisty wyciek jednostronny sugeruje obecność ciała obcego
6. Podbarwiony krwią jednostronny wyciek wskazuje na możliwość złośliwej choroby nowotworowej jamy nosa lub zatok przynosowych


Jak odróżnić przewlekły nieżyt nosa od skutków jego wadliwej budowy?

Objawem przewlekłego nieżytu, jak też wad budowy nosa jest zatkanie nosa. Podstawą diagnozy są specjalne testy różnicujące powyższe przyczyny zatkanego nosa. Polegają one na różnej reakcji błony śluzowej nosa na popularne preparaty przeciwkatarowe - tzw. alfa-mimetyczne (ksylometazolinę, oksymetazolinę), które obkurczają zmienioną zapalnie śluzówkę nosa i udrażniają przepływ powietrza. Ocena rynoskopowa, rynomanometryczna, rynometrią akustyczną, itp. metodami pozwala obiektywnie odróżnić przyczyny zatkania nosa. Jeżeli drożność nosa pod wpływem powyższych leków nie ulega poprawie - przyczyną zatkania jest wadliwa budowa nosa, a u dzieci przerost migdałka nosowo-gardłowego.


Jak odróżnić alergiczny nieżyt nosa, od zwykłego?

Dla rozstrzygnięcia tej kwestii należy przeprowadzić specjalistyczne testy różnicujące alergiczny nieżyt nosa od niealergicznego. W tym celu stosuje się typowe metody rozpoznania alergii. Opierają się one na testach skórnych, próbach prowokacyjnych, badaniu przeciwciał IgE i cytologii błony śluzowej nosa

.
Czy wiek chorego wpływa na częstość alergicznego podłoża kataru?

Tak. Przykładowo u dzieci i osób młodych występują przede wszystkim zapalenia błony śluzowej nosa o podłożu uczuleniowym. U osób w wieku średnim częstą przyczyną są stany infekcyjne. W wieku starszym dominują niealergiczne zapalenia błony śluzowej. Istotną rolę ogrywa także płeć pacjenta. Typowe dla kobiet, szczególnie w okresie ciąży, są nieżyty hormonalne nosa. Z kolei mężczyźni, szczególnie po 40-50 roku życia, często mają zmiany polipowate błony śluzowej nosa .

cd. s 3Jak przewlekły nieżyt nosa wpływa na stan zdrowia chorego?

Przewlekłe zaburzenia czynności nosa prowadzą zawsze do złego samopoczucia, dyskomfortu fizycznego i psychicznego. Chorzy cierpiący z powodu przewlekłego nieżytu nosa - jak już wiemy najczęściej na podłożu alergicznym - czy blokady przewodów nosowych są mniej sprawni intelektualnie, mają słabsze efekty w pracy, nauce, gorszą wydolność fizyczną. Katar, nie będąc schorzeniem śmiertelnym, upośledza sprawność organizmu ludzkiego do stopnia, który niejednokrotnie uniemożliwia normalne funkcjonowanie, prowadząc do znacznej absencji chorobowej i sporych kosztów związanych z koniecznością stosowania środków farmakologicznych oraz wynikających z upośledzenia sprawności psychofizycznej. Poważnym zagrożeniem są powikłania: zapalenie zatok przynosowych, zapalenia oskrzeli, a zwłaszcza astma.


Czy przewlekły alergiczny nieżyt nosa może spowodować polipy nosa?

Tak. Już od wielu lat lekarze alergolodzy uznają rolę alergii w powstawaniu polipów nosa. Niektórzy lekarze zwracają również uwagę na rolę alergii pokarmowej w inicjowaniu polipów. Faktem jest, że polipy towarzyszą na ogół przewlekłemu katarowi o podłożu alergicznym, przewlekłej niedrożności nosa lub astmie.


Czy przewlekły alergiczny nieżyt nosa może spowodować zapalenie zatok nosowych?

Tak, przewlekły alergiczny nieżyt nosa może doprowadzić do zapalenia zatok nosowych. Nie może tego spowodować np. popularny katar przeziębieniowy, który trwa około tygodnia. Obrzęk śluzówek nosa i zatok nie jest wówczas duży i istnieje odpływ wydzieliny z chorych zatok. Kiedy katar ma podłoże uczuleniowe, trwa dłużej - obrzęk staje się większy i odpływu dla wydzieliny może już nie być. Płyn gromadzi się wtedy w zatokach, co prowadzi do bólu nad zatokami, czyli w okolicy czoła i górnych szczęk. Może też pojawić się za oczyma - w środku czoła, jeśli zajęte są tzw. zatoki sitowe. Pamiętajmy jednak, że bóle w okolicy zatok, uczucie nadciśnienia mogą być też wynikiem ostrej infekcji, nakładającej się na alergię (lub samoistnej infekcji) i wymagają specjalistycznego leczenia. Obrzęk okolicy zatok czołowych może być powikłaniem ostrego zapalenia zatoki czołowej i wymaga bezwzględnie szybkiej konsultacji specjalisty laryngologa, z hospitalizacją włącznie.


A co z powonieniem w czasie kataru?

Powonienie zanika przejściowo w czasie ostrych stanów zapalnych, nie tylko alergicznych, ale i wirusowych i bakteryjnych. Dłuższa utrata węchu wiąże się pośrednio z alergią - wówczas, gdy jej przyczyną są polipy nosa lub ostry nieżyt polekowy.
A zasychanie, strupienie i krwawienie z nosa?
Alergia na ogół nie wywołuje krwawienia z nosa. Jego przyczyną może być nadciśnienie, długotrwałe stosowanie mikrodawek kwasu acetylosalicylowego, choroby ustrojowe (związane z zaburzeniem krzepnięcia krwi). Krwawienie może też wywołać odruchowe dłubanie w nosie. Inaczej jest z zasychaniem i ze strupieniem w nosie, które są zwykle objawem zanikowego nieżytu nosa.


Jakie patologie mogą wywołać objawy niedrożności nosa?

Mogą to być przewlekłe blokady przewodów nosowych wynikające ze: skrzywienia przegrody nosowej, nowotworowych lub nienowotworowyc
Tematy powiązane
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.