artykuły
Udostępnij
Tagi

Zbyt męski mózg?

Autyzm pozostaje zagadkowym schorzeniem. Nadal brak jest jednej, wiarygodnej hipotezy, która byłaby w stanie wytłumaczyć, skąd się biorą u chorych zaburzenia w sposobie zachowania oraz jak można im przeciwdziałać. Najnowsze badania obalają właściwie jednak jedną z hipotez, dotyczącą wpływu testosteronu w łonie matki na ryzyko rozwoju autyzmu.

Zbyt męski mózg?

Po raz pierwszy autyzm został opisany w literaturze medycznej w 1943 roku. Swoją nazwę wziął od słowa „autos” (gr. sam). Osoby dotknięte zaburzeniami ze spektrum autyzmu żyją w „swoim świecie”, mają problemy z komunikacją czy nawiązywaniem więzi społecznych. Życia nie ułatwia im niski poziom empatii kognitywnej, czyli takiej, która polega na możliwości zrozumienia cudzych uczuć, mimo że ich nie podzielamy.

Ekstremalnie męski mózg

W 2011 roku Simon Baron-Cohen z Uniwersytetu Cambridge w Wielkiej Brytanii sformułował hipotezę, zgodnie z którą narażenie na wysokie poziomu testosteronu w łonie matki wpływa na zachowanie dziecka w dalszych etapach rozwoju. Według tej hipotezy nadmiar testosteronu w wieku prenatalnym prowadzi do stereotypowo męskiego spojrzenia na świat: skupiania się na maszynach i ich funkcjonowaniu a nie na ludziach i odczuwanych przez nich emocjach. Im na większe stężenia testosteronu dziecko było narażone w wieku prenatalnym, tym większe jest prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń odczytywania emocji i empatii, charakterystycznych dla autyzmu.

Ta jedna z najbardziej kontrowersyjnych hipotez, dotyczących przyczyny autyzmu, nazywana jest hipotezą „ekstremalnie męskiego mózgu”. W badaniu, które doprowadziło do jej sformułowania, wzięło udział tylko 16 kobiet, którym podano pojedynczą, wysoką dawkę testosteronu. Uczestniczki eksperymentu wypadły zdecydowanie gorzej w teście Reading the Mind in the Eyes (RMET), który polegał na odczytywaniu emocji innych ludzi na podstawie ich wyrazu twarzy. Zespół stworzył też hipotezę, zgodnie z którą stosunek długości drugiego i czwartego palca w dłoni odzwierciedla poziom testosteronu, na jaki była narażona dana osoba w wieku prenatalnym.

Hipoteza „ekstremalnie męskiego mózgu” podzieliła świat naukowy. Część z badaczy uznało ją za kamień milowy w historii badania autyzmu, część zaś zarzuciła autorom badania błędny sposób rozumowania.

Brak związku

Ostatnie badanie zespołu Amosa Nadlera z University of Toronto w Kanadzie neguje hipotezę stworzoną przez badacza z Uniwersytetu Cambridge. W początkowej fazie eksperymentu wzięło udział 243 ochotników płci męskiej, w kolejnych etapach – kolejnych 400 mężczyzn. Było to więc badanie zdecydowanie większe niż to, którego autorem był Simon Baron-Cohen.

W pierwszym etapie u każdego uczestnika eksperymentu wyznaczono linię bazową poziomu testosteronu. Każdy też przechodził test RMET, stosowany wcześniej przez Baron-Cohena. Następnie naukowcy podawali badanym testosteron w formie żelu aplikowanego na ramiona lub żel placebo, a uczestnicy eksperymentu ponownie przechodzili test RMET i oznaczanie poziomu testosteronu w organizmie. W oddzielnym eksperymencie kolejne 400 osób płci męskiej przechodziło podobną dwuetapową procedurę z tym wyjątkiem, że testosteron podawany był w postaci żelu do nosa.

Nie zauważono żadnych zmian w poziomie empatii między grupami przyjmującymi placebo i testosteron pod różnymi postaciami. Nie udało się też połączyć stosunku długości palca drugiego i czwartego z poziomem testosteronu, na jaki byli narażeni badani w łonie matki.

Badanie nie jest jednak w stanie z całą pewnością odrzucić hipotezy o roli testosteronu w wieku prenatalnym na ryzyko rozwoju autyzmu, ponieważ do tego potrzebne byłoby określanie poziomu tego męskiego hormonu w płynie owodniowym, co mogłoby się wiązać z dużym ryzykiem poronienia. Niemniej udowodniono z całą pewnością, że poziom testosteronu u osób dorosłych nie wiąże się ze spadkiem empatii i zdolności odczytywania emocji u innych ludzi.

 

Na podstawie:

E. Underwood, Study challenges idea that autism is caused by an overly masculine brain. Science (2019) DOI: 10.1126/science.aaz3700

 

Tagi
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.