artykuły
Udostępnij
Tagi

Zakażenia szpitalne

Na świecie zakażenia szpitalne są jedną z głównych przyczyn wysokiej śmiertelności hospitalizowanych pacjentów.

Zakażenia szpitalne

Wpływają one na rozwój wielu negatywnych zjawisk, podnosząc zachorowalność, śmiertelność, a także koszty leczenia. Zakażenia szpitalne definiuje się „jako zakażenie, które nie występowało ani nie znajdowało się w okresie wylęgania, gdy chory był przyjmowany do szpitala, a jego nabycie nastąpiło podczas jego pobytu w szpitalu”. Zgodnie z definicją, zakażeniem szpitalnym może być zarówno to, które ujawniło się podczas pobytu w szpitalu, jak i to którego pierwsze objawy wystąpiły po wypisaniu ze szpitala.

Aby skonkretyzować rozpoznanie zakażenia szpitalnego, przyjęto kilka kryteriów, które muszą wystąpić, by mowa była o zakażeniu na terenie zakładu opieki zdrowotnej, a mianowicie należy zweryfikować, czy chory poddany hospitalizacji w momencie przyjęcia do szpitala nie był w okresie wylęgania choroby zakaźnej; czy w chwili przyjęcia u pacjenta nie występowały żadne objawy zakażenia; a także czy zakażenie ujawniło się nie wcześniej niż po 48 godzinach od momentu przyjęcia do szpitala. Jednocześnie należy mieć na uwadze również fakt, że istnieją drobnoustroje, co do których okres wylęgania jest znacznie dłuższy niż 48 godzin, a wśród nich wymienia się na przykład Legionella, wirusy B i C zapalenia wątroby oraz HIV.

Zakażenia związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym zakażenia szpitalne, stanowią aktualnie najpoważniejszy problem zdrowia publicznego, ponieważ obejmują w każdym kraju około 5-10 procent wszystkich hospitalizowanych. Przy czym średnią wartość określono na 8,7% z wahaniami od 11,8% w krajach Basenu Morza Śródziemnego, 10% w krajach azjatyckich, do 7,7% e Europie i 9% w krajach zachodniego Pacyfiku. Według szacunkowych danych, w całej Unii Europejskiej rocznie występuje około 5 milionów przypadków zakażeń szpitalnych, z czego około 50 tysięcy stanowi bezpośrednią przyczynę zgonu.

Integralnym czynnikiem towarzyszącym zakażeniom szpitalnym jest lekooporność drobnoustrojów występujących w zamkniętych środowiskach szpitalnych, często atakujących najsłabszych pacjentów, wymagającym skomplikowanej antybiotykoterapii, a w niektórych przypadkach opornych na wszystkie dostępne medycynie leki. Częstotliwość występowania zakażeń pozostaje w ścisłym związku z rodzajem wykonywanych u pacjentów zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych. Dzięki wprowadzeniu odpowiednich rozporządzeń pojawił się obowiązek stosowania procedur prewencyjnych, monitorowania zakażeń szpitalnych oraz kompleksowego nadzoru epidemiologicznego. Sprecyzowano także obowiązki kierowników zakładów opieki zdrowotnej oraz pracowników medycznych w stosunku do działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń. Ponadto określono wzory raportów zakażeń i drobnoustrojów alarmowych. Należą do nich: raport półroczny o zakażeniach szpitalnych i drobnoustrojach alarmowych, raport roczny o zakażeniach szpitalnych i drobnoustrojach alarmowych, raport o podejrzeniu ogniska epidemicznego oraz raport o wygaszeniu ogniska epidemicznego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kierownicy zakładów opieki zdrowotnej oraz inne osoby udzielające świadczeń zdrowotnych obowiązani są do prowadzenia dokumentacji realizacji powyższych działań. Ponadto kierownicy szpitali lub zespołów zakładów opieki zdrowotnej, w skład których wchodzi szpital, są obowiązani do wdrożenia i zapewnienia funkcjonowania systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych.

 

Tagi
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w toku rejestracji w zakresie dostępu i korzystania z Portalu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach edukacyjnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Wyrażam zgodę na używanie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827, 1198, z 2015 r. poz. 1069).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.