artykuły
Udostępnij

Wygaszanie kształcenia techników

Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek wysłała w ostatnim czasie do mediów komunikat dotyczący wygaszania kształcenia techników farmaceutycznych. Jak poinformował portal www.rynekaptek.pl, według przedstawicieli izby „W całkowitej tajemnicy trwają konsultacje w sprawie wygaszania i wyeliminowania z rynku techników farmaceutycznych. W zupełnej ciszy rozpoczyna się proces powolnej likwidacji tego zawodu”.

Wygaszanie kształcenia techników

To stwierdzenie jest tak samo prawdziwe, jak wypowiedzi prezesa izby Pawła Klimczaka, wygłaszane w czasie obrad parlamentarnego zespołu ds. regulacji rynku farmaceutycznego i na komisji zdrowia, gdy mówił, że pacjenci nie mogą liczyć w polskich aptekach na opiekę farmaceutyczną ze strony farmaceutów.

Udawane zdziwienie?

W rzeczywistości trudno udawać zdziwienie planami wygaszania kształcenia techników farmaceutycznych, bo projekt rozporządzenia w tej sprawie pojawił się w kwietniu 2014 roku. Zakładał, że od początku roku szkolnego 2016/2017 zawieszona zostanie rekrutacja kandydatów do pierwszej klasy (na pierwszy semestr) szkół prowadzących kształcenie w zawodzie technik farmaceutycznych. W związku z tym ostatnia rekrutacja do tych szkół odbyć się miała w semestrze zimowym w roku szkolnym 2015/2016. – Kształcenie w tym zawodzie będzie prowadzone do zakończenia nauki, tak więc osoby, które rozpoczną naukę przed rokiem szkolnym 2016/2017, będą mogły ją ukończyć i uzyskać kwalifikacje do wykonywania zawodu. Jednocześnie osoby, które uzyskają kwalifikacje do wykonywania zawodu technika farmaceutycznego, nie stracą ich po zakończeniu kształcenia w tym zawodzie – informował nas w połowie 2014 roku ówczesny rzecznik resortu zdrowia, Krzysztof Bąk.

Rzecznik dodawał, że decyzja o zamknięciu kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny poprzedzona została szczegółową analizą obowiązującego prawa. Pod uwagę wzięto też rosnącą liczbę techników farmaceutycznych, co przekładało się na liczbę bezrobotnych z tym wykształceniem. W pierwszej połowie 2013 roku było 1617 bezrobotnych techników farmaceutycznych, w drugiej połowie 2013 roku – 2119. Tym samym zawód technika farmaceutycznego należał do tzw. zawodów nadwyżkowych (należał do nich już od 2009 roku). Problematyczne stawało się już nawet odbycie obowiązkowej dwuletniej praktyki w aptece.

Podnoszono też wówczas kwestię poziomu kształcenia techników. – Kierownicy aptek wielokrotnie występowali do NIA sygnalizując błędy popełnione przez techników farmaceutycznych przy pracy – dodawał wspomniany Krzysztof Bąk.

Ostatecznie, w sierpniu 2014 roku zapadła decyzja, że moment wygaszania kształcenia techników farmaceutycznych zostanie przesunięty na początek roku szkolnego 2018/2019.

Tysiące kobiet odchodzi?

To dowodzi, jak bardzo izba mija się z prawdą. Przede wszystkim twierdząc, że zaprzestanie kształcenia techników w bardzo krótkim czasie doprowadzi do braków na rynku pracy. Niepoważnie brzmi argument, że nowi technicy są potrzebni, bo zawód jest sfeminizowany i „tysiące kobiet corocznie odchodzi, by zająć się rodziną”. Gdyby było to prawdą, nie byłoby dziś bezrobotnych techników – niestety, grupa ta jest wciąż bardzo liczna. W pierwszej połowie 2016 roku było 1409 zarejestrowanych bezrobotnych techników farmaceutycznych.

Dzisiejsze pretensje i irytacja izby byłyby zrozumiałe, na przykład gdyby doszło do przyspieszenia terminu rozpoczęcia wygaszania kształcenia techników farmaceutycznych, nic takiego jednak nie nastąpiło. W połowie minionego roku resort edukacji narodowej informował wręcz – w związku z petycją grupy posłów – że ewentualną decyzję o utrzymaniu tego kształcenia mógłby wydać jedynie minister zdrowia. Mógłby, ale nie wydał, co oznacza, że wcześniejsza decyzja w tej sprawie pozostaje w mocy. Jednocześnie resort edukacji przypominał, że jej wydanie było poprzedzone analizami oraz obecną i przewidywaną sytuacją na rynku pracy, że decyzja poparta została przez ekspertów, samorząd zawodowy, przedstawicieli towarzystw naukowych i stowarzyszeń zawodowych.

Resort nie wnioskował o utrzymanie

Temat powracał też później. W listopadzie 2016 roku na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej znalazła się informacja potwierdzająca, że od roku szkolnego 2018/2019 w szkołach prowadzących kształcenie w zawodzie technik farmaceutyczny nie będzie prowadzona rekrutacja kandydatów do klasy pierwszej na semestr pierwszy. „Zgodnie z informacjami uzyskanymi z resortu zdrowia obecnie prowadzone są działania w zakresie przeprowadzenia ponownej analizy w kontekście zapotrzebowania na techników farmaceutycznych na rynku pracy. Decyzja o ewentualnym przywróceniu możliwości kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny zostanie podjęta przez ministra zdrowia po zakończeniu tej analizy” – czytamy tam jeszcze.

Załącznikiem do tej informacji jest nieco wcześniejsze pismo resortu zdrowia, w którym napisano wprost, że Ministerstwo Zdrowia nie składało wniosku o utrzymanie kształcenia w zawodzie technika farmaceutycznego, a jedynie w związku z planowanymi zmianami w systemie oświaty, prosiło resort oświaty o uwzględnienie specyfiki medycznego kształcenia zawodowego, tj. utrzymanie kształcenia w zawodach właściwych dla ministra zdrowia w obecnym kształcie, co nie oznacza zmiany decyzji w sprawie wygaszania kształcenia techników farmaceutycznych.

Następnie resort zdrowia pisze: „przywrócenie kształcenia w ww. zawodzie stanowi odrębną kwestię. Informujemy, iż w Ministerstwie Zdrowia zostały podjęte działania w zakresie przeprowadzenia ponownej analizy w kontekście zapotrzebowania na techników farmaceutycznych na rynku pracy. W ramach przedmiotowych działań dotyczących oceny zapotrzebowania na techników farmaceutycznych w systemie ochrony zdrowia zostały wysłane ankiety m.in. do przedsiębiorstw przemysłu farmaceutycznego oraz do hurtowni farmaceutycznych celem uzyskania informacji na temat liczby zatrudnianych przez ww. przedsiębiorstwa i hurtownie techników farmaceutycznych oraz zapotrzebowania na przedstawicieli tej grupy zawodowej w kolejnych latach”.

Nie nagle, nie w tajemnicy

Korespondencja między ministerstwami zdrowia i edukacji dowodzi więc kilku kwestii. Po pierwsze, że nic w tej sprawie nie dzieje się nagle. Jest wręcz przeciwnie – rozporządzenie określające termin rozpoczęcia wygaszenia kształcenia techników farmacji znane jest od dawna. Po drugie, że raczej nie przestały być aktualne powody, dla których zdecydowano o wygaśnięciu kształcenia techników. Po trzecie, że dyskusja tocząca się obecnie na ten temat bynajmniej nie jest prowadzona w tajemnicy.

Tezy o działaniu w tej sprawie w tajemnicy nie broni też kolejna kwestia, przywoływana przez izbę, a mianowicie ukazanie się na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji projektu rozporządzenia ministra edukacji w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (projekt nosi datę 22 grudnia 2016 roku; ma to związek z przyjęciem przez Sejm w grudniu minionego roku ustawy Prawo oświatowe). W projekcie tym zapisano, że „od roku szkolnego 2018/2019 w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej (na pierwszy semestr), w której realizuje się kształcenie w zawodzie technik farmaceutyczny. Kształcenie w tym zawodzie prowadzi się do zakończenia cyklu kształcenia. Rozporządzenie wchodzi w życie 1 września 2017 roku”.

O jakiej tajemnicy myśli więc izba, jeśli każdy bez problemu może przeczytać zarówno projekt rozporządzenia, jego uzasadnienie, jak i uwagi doń zgłaszane?

Po co kształcić potencjalnych bezrobotnych?

Komunikatu izby nie sposób więc uznać za coś więcej niż próbę manipulacji faktami. Nieudaną próbę, dodajmy, skoro podawane przez izbę informacje tak łatwo zweryfikować.

Izba, ściśle współpracująca ze Związkiem Zawodowym Techników Farmaceutycznych, chcąc działać skutecznie powinna raczej szukać rzeczywistych argumentów dla utrzymania kształcenia w tym zawodzie, skoro uznaje to za konieczne. No chyba, że takich argumentów nie widzi. Wówczas faktycznie pozostaje tylko manipulacja faktami. Rodzi się jednak pytanie: Po co? Po co kształcić kolejne roczniki techników, skoro rynek nie jest w stanie wchłonąć nawet tych techników, którzy już ukończyli kształcenie? Po co młodzi ludzie mają zdobywać zawód, który nie czyni ich atrakcyjnymi pracownikami w oczach potencjalnych pracodawców?

gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.