artykuły
Udostępnij

Specyfika chłoniaków

Nieprawidłowy rozrost komórek układu limfatycznego prowadzi do rozwoju chłoniaków. Chłoniaki są bardzo zróżnicowaną grupą nowotworów, obejmującą nawet kilkadziesiąt odmian klinicznych. Jakie są najczęstsze postacie choroby? 

Specyfika chłoniaków

Każdego roku w Polsce diagnozowanych jest około 7500 nowych przypadków chłoniaków, co sprawia, że nowotwór ten jest jednym z najczęściej występujących (6. miejsce wśród nowotworów u mężczyzn, 7. miejsce u kobiet). Istnieje kilkadziesiąt postaci choroby, różniących się między sobą objawami oraz rokowaniami. W wielu przypadkach objawy nowotworu są niespecyficzne i mogą być mylone ze zwyczajną infekcją wirusową lub bakteryjną. Rozwojowi chłoniaka towarzyszy powiększenie węzłów chłonnych, gorączka, osłabienie, utrata masy ciała (powyżej 10 procent masy wyjściowej), nocne poty, długo utrzymujący się kaszel i duszność w czasie wysiłku, a także uporczywe swędzenie skóry, mylone z atopowym zapaleniem skóry. Gdy infekcja zostanie wykluczona lub pacjent nie reaguje na antybiotykoterapię, powinien być to sygnał do konsultacji z hematologiem.

Choroba wielu imion

Jedną z najczęściej występujących odmian choroby jest chłoniak Hodgkina, który diagnozowany jest szczególnie często u młodych osób (w wieku od 15 do 35 lat) i stanowi około 15 procent wszystkich chłoniaków. Około 10 procent wszystkich zachorowań na chłoniaki to chłoniaki grudkowe, w których średni wiek zachorowania to ponad 60 lat. Chłoniaki strefy brzeżnej stanowią między 10 a 15 procent wszystkich chłoniaków i mogą przez wiele lat nie dawać objawów. Dynamiczny postęp choroby charakteryzuje chłoniaka rozlanego z dużych komórek B, który stanowi 30 procent przypadków. Najbardziej złośliwą odmianą choroby jest chłoniak Burkitta, który zaledwie w ciągu kilku tygodni od wystąpienia pierwszych objawów zaczyna zagrażać życiu. Wśród dorosłych stanowi około 2 procent przypadków, występuje za to częściej u dzieci i osób chorych na AIDS (odpowiednio 20-50 procent oraz 40 procent wszystkich chłoniaków w danej grupie).

W części postaci nowotworu czynniki ryzyka nie są znane (dotyczy to chłoniaka Hodgkina, chłoniaka grudkowego, chłoniaka rozlanego z dużych komórek B czy chłoniak Burkitta), w innych przypuszcza się, że znaczenie ma wiek oraz zakażenie niektórymi patogenami (wirusem Epstein-Barr, bakterią Helicobacter pylori czy wirusem zapalenia wątroby typu C).

Leczenie

Zastosowana terapia zależy od rodzaju chłoniaka, który rozpoznano u danego pacjenta. W przypadku chłoniaka Hodgkina jest to zazwyczaj chemioterapia w 2-3 cyklach i napromieniowanie okolic zmienionych chorobowo. Rokowania są zazwyczaj bardzo dobre – trwała remisja jest uzyskiwana w 80-90 procent przypadków. W zaawansowanym stadium liczba cykli leczenia jest zwiększana do 6-8 razy. Gdy choroba nawraca, stosowana jest ponownie chemioterapia wraz z autologicznym przeszczepem komórek krwiotwórczych, a przy kolejnych niepowodzeniach – leki w postaci przeciwciał, przeszczepy szpiku od rodziny lub osób niespokrewnionych.

Chłoniaki grudkowe rozwijają się długo i często nie dają objawów. Jeśli choroba nie powoduje ucisku na inne narządy ze względu na masywne zmiany węzłowe, zajęcia szpiku czy śledziony, szybko postępującego przebiegu lub objawów ogólnych (gorączka, utrata masy ciała, nocne poty), leczenie przeciwnowotworowe nie jest włączane, zalecana jest za to kontrola stanu zdrowia co 3-4 miesiące. W nielicznych przypadkach konieczna jest radioterapia, która zazwyczaj przynosi pozytywne efekty. Gdy jednak konieczne jest systemowe leczenie, stosowana jest immunochemioterapia. Znaczne wydłużenie czasu wolnego od choroby przynosi stosowanie rytuksymabu, leku będącego przeciwciałem, w rytmie 1 podania co 2-3 miesiące przez 2 lata. Podobne schematy leczenia stosowane są w przypadku chłoniaka strefy brzeżnej.

Chłoniak rozlany z dużych komórek B leczony jest początkowo 6-8 cyklami rytuksymabu i chemioterapii wielolekowej. Od 50 do 90 procent chorych przeżywa 5 lat od zakończenia leczenia (w zależności od początkowych rokowań). W 60-90 procent przypadków po uzyskaniu remisji choroba nigdy nie wraca. Gdy jednak dojdzie do nawrotu choroby, stosowana jest chemioterapia lekami wcześniej nie używanymi oraz przeszczep własnych komórek krwiotwórczych od pacjenta.

Chłoniak Burkitta ze względu na gwałtowny przebieg choroby musi być leczony szybko i intensywnie. Szanse wyleczenia przy zastosowaniu złożonych programów chemioterapii są na poziomie 70-90 procent.

 

Na podstawie:

Strona Krajowego Rejestru Nowotworów (onkologia.org.pl)

gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w toku rejestracji w zakresie dostępu i korzystania z Portalu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach edukacyjnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Wyrażam zgodę na używanie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827, 1198, z 2015 r. poz. 1069).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.