artykuły
Udostępnij
Tagi

Smog ogłupia

Im dłużej jesteśmy wystawieni na działanie toksycznego powietrza i im więcej danego dnia jest w powietrzu zanieczyszczeń, tym gorsze są nasze zdolności językowe i matematyczne. Zmienia się też nasze zachowanie – stajemy się mniej cierpliwi i skorzy do współpracy.

Smog ogłupia

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) aż 95 procent populacji na świecie oddycha zanieczyszczonym powietrzem. Polska oraz Bułgaria są państwami Unii Europejskiej, w których problem zanieczyszczenia powietrza jest największy. Źródłem zanieczyszczeń w naszym kraju są nie tylko samochody, ale również stare lub niesprawne piece do ogrzewania domów oraz palenie w nich rzeczami, które nigdy nie powinny się tam znaleźć, np. opakowaniami syntetycznymi.

WHO zaleca, aby ilość pyłów o średnicy poniżej 2,5 mikrona (PM2,5) w powietrzu wynosiła maksymalnie 10 mikrogramów na metr sześcienny, zaś pyłów o średnicy poniżej 10 mikronów (PM10) maksymalnie 20 mikrogramów na metr sześcienny (zalecenia UE są dwukrotnie wyższe).

Statystyki Światowej Organizacji Zdrowia nie pozostawiają złudzeń co do szkodliwości nie tylko pyłów, ale również innych składników smogu: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i innych. Według nich zanieczyszczone powietrze zabija corocznie 7 milionów osób, będąc drugą najczęstszą przyczyną śmierci na świecie, zaraz po chorobach układu krążenia a przed paleniem papierosów.

Wszystko krąży

Wiadomo, że te niewielkie zanieczyszczenia mogą przedostawać się do układu oddechowego, przyczyniając się do rozwoju wielu schorzeń, w tym do astmy. Niekiedy pyły o małej średnicy przenikają też do układu krążenia, rozprowadzającego je następnie po całym organizmie.

Obecność niektórych z zanieczyszczeń powietrza prowadzić może również do występowania zaburzeń hormonalnych oraz zmian w układzie nerwowym. Wcześniejsze badania sugerowały, że w związku z zanieczyszczeniem powietrza obserwowana jest ekstremalnie wysoka śmiertelność u osób z zaburzeniami psychicznymi. Ryzyko chorób psychicznych u dzieci także jest skorelowane z jakością powietrza. A z kolei zamieszkiwanie przy często uczęszczanych drogach sprzyja występowaniu demencji u osób starszych.

Smog ogłupia?

Chińsko-amerykański zespół naukowców analizował dane pochodzące z ogólnochińskiego badania, w którym szukano związków pomiędzy zanieczyszczeniami powietrza a wynikami osiąganymi z testów matematycznych i językowych. W badaniu wzięło udział 25 tysięcy osób z 162 regionów Chin, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, osób dobrze i słabo wykształconych, dorosłych i dzieci powyżej 10 roku życia. Eksperyment trwał od 2010 do 2014 roku. To było pierwsze badanie nad wpływem smogu na zdolności kognitywne u tak dużej liczby osób z tak wielu podgrup.

Największy wpływ zanieczyszczeń na zdolności poznawcze zauważono u mężczyzn powyżej 64 roku życia z podstawowym wykształceniem. Autorzy badania porównali wpływ toksycznego powietrza na tę grupę do ekwiwalentu utraty nawet kilku lat edukacji. Według badaczy przyczyną tego stanu jest to, że słabiej wykształceni mężczyźni częściej wykonują prace fizyczne na świeżym powietrzu, np. budowlane, i często ich ekspozycja na zanieczyszczenia jest większa niż w jakiejkolwiek innej grupie.

Co ciekawe, im bardziej zanieczyszczone było powietrze w dniu wykonywania testów matematycznych i językowych, tym badani byli mniej cierpliwi i mieli mniejszą skłonność do współpracy. Osiągali też gorsze wyniki. Podobny wpływ zanieczyszczenie powietrza może mieć na osoby odbywające ważne egzaminy lub rozmowy biznesowe, osłabiając zdolności intelektualne.

 

Na podstawie:

X. Zhang, X. Chen, X. Zhang, The impact of exposure to air pollution on cognitive performance. PNAS 115 (37) (2018) 9193-9197

Tagi
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.