artykuły
Udostępnij

Rewolucja w aptekach!

W sprinterskim tempie działa parlamentarny zespół ds. regulacji rynku farmaceutycznego. Już na trzecim posiedzeniu zaprezentował projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego, zawierający ważne z punktu widzenia indywidualnych aptek propozycje. Słowo klucz nowych rozwiązań to repolonizacja.

Rewolucja w aptekach!

Główne zmiany mają dotyczyć ograniczeń geograficznych, demograficznych oraz osobowych, mających obowiązywać przy wydawaniu nowych zezwoleń na otwarcie aptek. Według posłów nowe regulacje są potrzebne, gdyż rośnie ryzyko monopolizacji rynku farmaceutycznego przez międzynarodowe firmy, które już teraz mają w nim blisko 50 proc. udziałów. Nowe regulacje mają za zadanie wesprzeć małych polskich przedsiębiorców.

Tylko farmaceuta

Pierwsza sprawa to wprowadzenie zasady, że prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenia apteki ogólnodostępnej będzie miał farmaceuta z prawem wykonywania zawodu prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą lub spółka, której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie apteki (nie ma zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej), i w której wspólnikami bądź partnerami są wyłącznie farmaceuci. Wnioskodawca lub spółka nie uzyska zezwolenia na prowadzenie apteki, jeśli już wcześniej prowadzi co najmniej 4 apteki.

Jedna na 3 tys. mieszkańców

Druga sprawa to wprowadzenie ograniczenia, na podstawie którego nowe zezwolenie na prowadzenie apteki nie zostanie wydane, jeśli liczba mieszkańców w danym województwie, w przeliczeniu na jedną aptekę ogólnodostępną, jest mniejsza niż trzy tysiące.

Ograniczenie to ma nie być stosowane jedynie w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, odległość od miejsca, w którym ma zostać zlokalizowana nowa apteka do innej apteki ogólnodostępnej (mierzona w linii prostej), wynosi co najmniej tysiąc metrów. Ten zapis, wprowadzający elementy geografii aptek, ma w zamyśle zachęcać do otwierania aptek w miejscach, gdzie nasycenie nimi nie jest jeszcze wystarczające w odniesieniu do kryteriów demograficznych przyjętych przez zespół.

Niedokończone – jak wcześniej

Projekt nowelizacji zakłada, że w stosunku do postępowań wszczętych i niezakończonych z dniem wejścia w życia ustawy, zezwolenia na prowadzenie aptek będą wydawane na podstawie przepisów dotychczasowych, a wszystkie wydane wcześniej zezwolenia zachowają ważność.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 7 dni od ogłoszenia.

Poseł Waldemar Buda, przewodniczący parlamentarnego zespołu ds. regulacji rynku farmaceutycznego podkreśla, że wprowadzenie takich szybkich zmian, przed wejściem dużej nowelizacji Prawa farmaceutycznego, jest konieczne z uwagi na sytuację na rynku aptecznym. Przyznaje, iż jest ona fatalna, a każda chwila przedłużania obecnego stanu przybliża indywidualne apteki do upadku.

Zmiany zaproponowane przez komisję prowadzić mają więc do powiązania aptek z farmaceutami, zwiększenia ich wpływu, ale także odpowiedzialności związanych z prowadzeniem apteki.

Nadmiar nie służy rynkowi

- Nowe zezwolenia na prowadzenie aptek będą wydawane wyłącznie tam, gdzie dziś jedna apteka przypada na więcej niż trzy tysiące mieszkańców, chcemy w ten sposób zwiększyć dostępność mieszkańców do aptek. Natomiast tam, gdzie rynek jest nasycony, powstawanie nowych aptek nie służy ani funkcjonowaniu tego rynku, ani zdrowej konkurencji.

Poseł Waldemar Buda zapowiada zamiar wprowadzenia projektu nowelizacji pod obrady Sejmu już na najbliższym posiedzeniu, a więc na początku listopada (3-5 listopada). Wszystkie zainteresowane strony poprosił o zgłoszenie uwag do projektu do 28 października.

Z inicjatywy NRA

Z takiego obrotu sprawy zadowolona jest Naczelna Rada Aptekarska. Podkreśla, że wejście tych zmian w życie oznacza powrót do tradycyjnej roli apteki, traktowanej jako placówka ochrony zdrowia, a nie sklep z lekami. – Zespół parlamentarny powstał z naszej inicjatywy, bardzo dziękujemy posłowi Budzie i innym parlamentarzystom za przychylność i zaangażowanie, za wysłuchanie naszych informacji o dzisiejszej sytuacji na rynku aptecznym i jej negatywnych konsekwencjach, w tym przede wszystkim dla pacjentów – mówi Elżbieta Piotrkowska-Rutkowska, prezes NRA.

Odmienne zdanie w czasie zebrania zespołu prezentowały sieci apteczne i skupiające je organizacje.

Projekt ustawy o zmianie Prawa farmaceutycznego dostępny jest pod adresem:

http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/441_20161020/$file/441_20161020.pdf

natomiast nagranie z trzeciego spotkania zespołu parlamentarnego ds. regulacji rynku farmaceutycznego można znaleźć pod adresem:

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=3C44CDB34C932E4FC1258050003186E3#.

Na sejmowej stronie zespołu są też dostępne wszystkie inne informacje na temat jego prac.

 

gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w toku rejestracji w zakresie dostępu i korzystania z Portalu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach edukacyjnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Wyrażam zgodę na używanie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827, 1198, z 2015 r. poz. 1069).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.