artykuły
Udostępnij
Tagi

Reumatyczne szybciej

Choroby reumatyczne należą do tych schorzeń, które generują największe koszty dla systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Reumatyczne szybciej

Szacuje się, że nawet trzykrotnie większe od bezpośrednich kosztów leczenia tych chorób mogą być ich koszty pośrednie, a więc wynikające z nieobecności chorych w pracy i przyznawanych im rent, niezbędnej pomocy ze strony osób trzecich oraz pomocy społecznej. Kluczem do ograniczenia tych kosztów, przede wszystkim jednak do poprawy jakości życia chorych, jest szybka i trafna diagnostyka tych chorób oraz wczesne rozpoczęcie ich leczenia. Prowadzić do tego ma Narodowy Program Zwalczania Chorób Reumatycznych na lata 2016-2020, w ramach którego powstać mają ośrodki wczesnego wykrywania tych chorób.

Do chorób reumatycznych należą między innymi choroba zwyrodnieniowa stawów (ChZS), reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK), łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS), dna moczanowa, toczeń rumieniowaty układowy, twardzina układowa, zapalenie wielomięśniowe, zapalenie skórno-mięśniowe, układowe zapalenie naczyń… Łącznie rozróżnia się około trzystu jednostek chorobowych, które obejmowane są wspólnym mianem chorób reumatycznych. Nie są to choroby obejmujące jedynie stawy, ale wiele układów i narządów, i w związku z tym znacząco wpływające na sytuację oraz jakość życia chorych. Jeśli są nieleczone lub źle leczone (zbyt późno lub jedynie objawowo) nieuchronnie prowadzą do utraty zdolności do pracy i inwalidztwa.

Szwankuje diagnostyka

Diagnostyka chorób reumatycznych nie przebiega wzorcowo nie tylko dlatego, że – jak wspomniano - chorzy zgłaszają się do lekarzy ze zmianami charakterystycznymi dla tych chorób zbyt późno czy dlatego, że lekarze POZ często leczą ich jedynie objawowo, nie stawiając właściwej diagnozy. Ogromnym problemem są też powszechne kolejki do specjalistów – pacjenci zazwyczaj muszą czekać na pierwszą wizytę u reumatologa długimi miesiącami. Pomimo rekomendacji Europejskiej Ligi Przeciwreumatycznej EULAR, według której od pierwszych objawów do podjęcia leczenia nie powinno minąć więcej niż 12 tygodni, średnia europejska, także Polska, jest pod tym względem znacznie wyższa. W przypadku niektórych rzadszych chorób reumatycznych oraz przy występowaniu nietypowych objawów, diagnostyka ciągnie się miesiącami, a czasem latami.

Tymczasem wczesna i trafna diagnoza jest kluczem do osiągnięcia celów stawianych przed leczeniem chorób reumatycznych. Dziś nie jest to już jak kiedyś zmniejszenie bólu i obrzęku stawów oraz przystosowanie pacjenta do utraty funkcji i niepełnosprawności – nowoczesne leczenie ma na celu zniesienie bólu, zapobieżenie destrukcji stawów, przywrócenie sprawności, poprawę jakości życia, osiągnięcie trwałej remisji. Celem długofalowym jest też doprowadzenie do sytuacji, by osoby chore mogły żyć tak samo długo, jak ich zdrowi rówieśnicy.

Dla właściwego leczenia chorób reumatycznych ogromne znaczenie ma świadomość, że nie dotykają one – jak się wciąż jeszcze powszechnie sądzi – osób starszych. W rzeczywistości chorować zaczynają często już osoby w średnim wieku, aktywne zawodowo, zdarzają się też przypadki zachorowań w wieku młodym. Około półtora miliona Polaków jest dziś rencistami z powodu chorób reumatycznych, łącznie chorować może nawet 9 milionów naszych rodaków. Z badań pochodzących sprzed kilku lat wynikało, że przyczyną aż 18 procent hospitalizacji są choroby reumatyczne, podobnie jak 13 procent zwolnień lekarskich, a trzeba mieć świadomość, że wraz ze starzeniem się społeczeństwa chorych przybywa i nadal będzie przybywać.

Jeden już jest

W związku z przypadającym w październiku Światowym Dniem Reumatyzmu, prof. Brygida Kwiatkowska, dyrektor medyczny Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji zapowiedziała, że powstaną w całej Polsce powstaną ośrodki wczesnego wykrywania zapalenia stawów. Ich stworzenie przewidziano w Narodowym Programie Zwalczania Chorób Reumatycznych na lata 2016-2020.

Taki program – wczesnego wykrywania zapalenia stawów – od 2012 roku działa w Szpitalu Uniwersyteckim im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy. Wzorowany jest na programie działającym w londyńskim szpitalu Barts i klinikach wczesnego wykrywania zapalenia stawów w USA. Zakłada bogatą diagnostykę i szybki dostęp do specjalisty. Lekarze POZ on line mogą pacjentom zakładać konta w systemie i w ten sposób zgłaszać ich do programu.

Ośrodki, które mają powstać dzięki konkursowi rozpisanemu przez Ministerstwo Zdrowia, mają zacząć działać w niedalekiej przyszłości. Nie jest znana planowana liczba takich ośrodków. Lekarze POZ, który będą kierować pacjentów do tych ośrodków mają zostać wyposażeni w specjalne kwestionariusze, które ułatwią im podjęcie decyzji, czy pacjenta należy skierować do takiego ośrodka.

Tagi
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w toku rejestracji w zakresie dostępu i korzystania z Portalu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach edukacyjnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Wyrażam zgodę na używanie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827, 1198, z 2015 r. poz. 1069).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.