artykuły
Udostępnij

Proszę wstać. Sąd idzie.

Sądy aptekarskie są organami samorządu rozpatrującymi sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej aptekarzy. Mają uprawnienia między innymi do nakładania kar.

Proszę wstać. Sąd idzie.

Naczelny Sąd Aptekarski działa na podstawie ustawy o izbach aptekarskich. Ma szereg zadań – oprócz rozpatrywania spraw z zakresu odpowiedzialności zawodowej aptekarzy, uchwala także regulamin sądów aptekarskich, sprawuje pieczę nad ich działalnością, informuje Naczelną Radę Aptekarską o stanie spraw z zakresu odpowiedzialności zawodowej.

Naczelny Sąd Aptekarski jest II instancją, odwoławczą, do której trafiają sprawy rozpatrywane najpierw w sądach I instancji działających na poziomie izb aptekarskich. Takich sądów I instancji, tak jak izb, mamy obecnie w Polsce dwadzieścia.

 

Rzecznik jak prokurator

Sprawy dotyczące odpowiedzialności zawodowej aptekarzy rozpoczyna zwykle informacja trafiająca do rzecznika odpowiedzialności zawodowej, działającego przy izbie aptekarskiej. Taka informacja pochodzi najczęściej od właściwego inspektora nadzoru farmaceutycznego, czasem od niezadowolonego pacjenta, rzadko – od lekarza. Rzecznik działa w tym momencie jak prokurator – wszczyna postępowanie wyjaśniające. I ustala, czy doszło do przewinienia ze strony aptekarza.

Takim przewinieniem jest sprzeniewierzenie się zasadom etyki zawodowej lub pozostawanie w niezgodzie z przepisami regulującymi wykonywanie zawodu aptekarza. Podkreślam słowa aptekarza, nie farmaceuty, bo farmaceutą jest każdy, kto skończył studia i uzyskał dyplom, aptekarzem ten, kto pracuje w aptece bądź hurtowni farmaceutycznej – tłumaczy Kazimierz Jura, przewodniczący Naczelnego Sądu Aptekarskiego.

 

Dwie instancje

Jeśli rzecznik odpowiedzialności zawodowej uzna, że aptekarz winny jest przewinienia, kieruje sprawę do sądu aptekarskiego. Sąd ocenia dowody, wysłuchuje racji obu stron i wydaje orzeczenie. Jeśli aptekarz popełnił przewinienie – karze go, bo tu nie ma pojęcia małej szkodliwości czynu, nie ma więc win, które nie zostają ukarane. Inaczej, jak w sądach powszechnych, jest przewinienie – jest kara. Może ona mieć charakter upomnienia, nagany, zawieszenia prawa wykonywania zawodu aptekarza na okres od 3 miesięcy do 3 lat, a nawet pozbawienia prawa wykonywania zawodu.

Sprawa trafia do Naczelnego Sądu Aptekarskiego, gdy któraś ze stron postępowania jest niezadowolona z orzeczenia sądu I instancji. Zwykle z taką inicjatywą występuje osoba sądzona, bo nie zgadza się w całości bądź w części z zasądzoną karą (w części – na przykład gdy przyznaje się do winy, jednak uważa, że została zbyt surowo ukarana). Rzadziej do II instancji kieruje sprawę rzecznik odpowiedzialności zawodowej; dzieje się tak wówczas, gdy aptekarz został uniewinniony, a rzecznik obstaje na stanowisku, że był winny.

 

By się ratować

W ciągu wielu lat działalności sądów aptekarskich trafiały do nich różne sprawy, bo każdy czas przynosi nasilenie innych przewinień. Ostatnie lata również niosą za sobą pewne charakterystyczne sprawy. – Dwa typy przewinień wiążą się bezpośrednio z pogarszającą się sytuacją finansową aptek – tłumaczy Kazimierz Jura. – Aptekarze, chcąc się ratować, zaczynają robić rzeczy niezgodne z etyką lub przepisami.

 

Cel nieleczniczy

Poważnym problemem jest więc dziś sprzedaż z aptek dużych ilości preparatów zawierających w swych składzie pseudoefedrynę, substancję wykorzystywaną do produkcji amfetaminy. – Pseudoefedryna jest składnikiem leków na przeziębienie, jednak nawet w okresie wzmożonych zachorowań przeciętna apteka sprzedaje może kilkadziesiąt opakowań takich leków miesięcznie – dodaje Kazimierz Jura. – Jedna osoba kupuje jedno, może dwa opakowania, pięć czy dziesięć to już podejrzana ilość. A co dopiero sytuacja, w której dochodzi do jednorazowej sprzedaży kilkudziesięciu lub setek opakowań za jednym razem. W takim przypadku trudno przyjąć, że lek będzie wykorzystany w celach leczniczych.

 

Na słupa

Podłoże ekonomiczne ma też drugi rodzaj spraw, z którymi aktualnie borykają się sądy aptekarskie. Mają one związek z polityką cenową producentów leków, którzy sprzedają swoje produkty w różnych krajach w bardzo różnych cenach. Na przykład w Niemczech za 50 euro, a w Polsce za 20 euro. Opłaca się to mu w obu przypadkach, bo cena produkcji wynosi 2 euro, nawet w Polsce ma więc ogromny zarobek. Ta rozbieżność powoduje, że opłacalne jest kupienie leków w Polsce i odsprzedanie ich do aptek w Niemczech. Tak też się dzieje. Apteka zamawia duże ilości takiego preparatu w hurtowni, a potem odsprzedaje innej hurtowni, najczęściej powołanej do życia właśnie w tym celu. – Taka hurtownia-słup odsprzedaje następnie lek do aptek w innym kraju i wszystkie ogniwa tego łańcucha na tym zarabiają – tłumaczy Kazimierz Jura i dodaje, dlaczego taki proceder jest niezgodny z przepisami. – Ustawa Prawo farmaceutyczne wyraźnie określa, co może robić apteka. Nie daje ona możliwości odsprzedawania leków do hurtowni.

 

No i reklamy

Oprócz spraw o podłożu finansowym od ubiegłego roku, dokładnie od momentu wejścia w życie tzw. ustawy refundacyjnej, zaostrzającej rygory reklamy leków i aptek, dość dużo jest też spraw z tego zakresu.

Typowe błędy aptekarskie, wynikające z nieuwagi bądź niestaranności, takie jak wydanie niewłaściwego leku czy wadliwe wykonanie leku recepturowego, stanowią na szczęście niewielki odsetek rozpoznawanych spraw.

 

 

gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.