artykuły
Udostępnij

Nowelizacja nieco pomoże

Rozmowa z Grażyną Rogalą-Pawelczyk, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Nowelizacja nieco pomoże

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o zawodzie pielęgniarek i położnych. Oddala ona ryzyko, że wkrótce zabraknie w Polsce pielęgniarek i położnych?

Nie. Ustawa ta może jednak nieco zmniejszyć problem, zachęcić niewielką grupę osób, które z różnych względów nie pracują w zawodzie, do podjęcia pracy zgodnej z wykształceniem. Chodzi tu przede wszystkim o te osoby, które do końca 2014 roku, pomimo ukończenia liceum medycznego bądź szkoły pomaturalnej kształcącej pielęgniarki, nie uzyskały prawa wykonywania zawodu. Tak na przykład zdarzało się w przypadku kobiet, które zaraz po zakończeniu edukacji pozostawały w domach, wychowując dzieci, dotyczy to też osób, które zaraz po szkole na dłużej wyjechały z kraju. Z dniem 1 stycznia bieżącego roku, gdyby nawet chciały powrócić do położnictwa lub pielęgniarstwa, wyrósł przed nimi potężny problem – musiałyby pójść na trzyletnie studia. Nie zgadzałyśmy się z tym, uważałyśmy, że wprowadzenie takiego rozwiązania jest błędem w świetle narastających problemów z zapewnieniem pacjentom właściwej opieki pielęgniarskiej.  Parlament wysłuchał naszych argumentów i  obecnie przepisy gwarantują takim osobom, że  po przejściu przeszkolenia będą mogły wykonywać wyuczony zawód.

Nowelizacja zmienia też wymagany czas przeszkolenia dla cudzoziemców, którzy mając odpowiednie wykształcenie, chcą w Polsce podjąć pracę w zawodzie pielęgniarki lub położnej. Ten fakt również ma oddalić ryzyko braku pielęgniarek.

Czas stażu w przypadku cudzoziemców rzeczywiście będzie krótszy. Wynosić będzie nie jak dotychczas dwanaście, a sześć miesięcy. Na liczbę pielęgniarek na rynku  to nie wpłynie, bo w ciągu ostatnich kilku lat ledwie kilkudziesięciu cudzoziemców starało się o przejście takiego stażu i możliwość pracy w Polsce. Dla wielu z nich jest to zresztą tylko krok w stronę wyjazdu dalej na Zachód.

W informacjach o nowelizacji pojawia się też uwaga, że pozwoli ona na rozwianie niejasności związanych z podejmowaniem pracy po przerwie. O jakie niejasności chodzi, co się zmieni?

Oczekiwałyśmy i to znalazło się w ustawie, że w przypadku osób, które przerwały kiedyś pracę, a teraz chcą do niej wrócić, obowiązkowe przeszkolenie będzie uznawane za wykonywanie zawodu. Bo tak przecież jest w rzeczywistości. Takie osoby wykonują pracę, tyle że pod kierunkiem opiekuna. Tymczasem były do tej pory różne interpretacje tej kwestii. Teraz mamy porządek i uczciwe postawienie sprawy.

Jakie praktyczne znaczenie ma dla pielęgniarek fakt, że za działalność dydaktyczną pielęgniarek i położnych uznawane będzie nie tylko kształcenie i doskonalenie innych pielęgniarek i położnych, ale także osób wykonujących inne zawody medyczne?

Dla wielu osób ma to ogromne znaczenie. We wszystkich zawodach, gdzie niezbędna jest znajomość podstaw pielęgnowania, w więc nie tylko w pielęgniarstwie i położnictwie, ale także przykładowo w szkołach dla opiekunów medycznych nauczycielem tego przedmiotu musi być pielęgniarka lub położna. Ale, ponieważ ta praca dydaktyczna nie zawsze była uznawana za wykonywanie zawodu, po pięciu latach nauczyciel, o ile nie uczył przyszłych pielęgniarek, tracił prawo do wykonywania zawodu. A tracąc to prawo, nie mógł dalej nauczać, nie mógł też wrócić do pracy w przychodni czy szpitalu. To była kuriozalna sytuacja, bo osoby o bardzo wysokiej wiedzy i umiejętnościach zawodowych nagle przestawały móc być aktywne zawodowo. Podobny problem dotyczył osób pracujących w domach małego dziecka, izbach małego dziecka czy innych tego typu placówkach, gdzie wymagane jest wykształcenie pielęgniarskie. To powodowało wiele problemów, zmuszało pielęgniarki do zmieniania pracy, przechodzenia od edukacji do pracy w podmiotach leczniczych, byle nie stracić uprawnień zawodowych.

Ważnym zapisem ustawy jest też ten fragment, który odnosi się do gabinetów pielęgniarskich w szkołach.

Od dawna wiele naszych koleżanek pracujących w szkołach zgłaszało, że nie ma w nich wyposażonych gabinetów. Dyrektorzy tych placówek uważali bowiem, że to nie ich zadanie. Wychodzili z założenia, że podpisują kontrakt z pielęgniarką i to jej zadanie. Tymczasem, każda taka pielęgniarka, by mieć pod opieką odpowiednią liczbę dzieci, zwykle pracuje w trzech – czterech szkołach. Oznaczało to, że spadał na nią obowiązek doposażenia trzech lub czterech gabinetów, bez gwarancji, że szkoła przedłuży z nią kontrakt na kolejny rok. Bo jeśli nie, to co miałaby zrobić z czterema leżankami lub witrynami na leki? Z punktu widzenia szkoły natomiast, koszt pełnego wyposażenia gabinetu jest niewielki i dotyczy tylko jednego gabinetu.  Dzięki nowelizacji ustawy sprawa jest już jednoznaczna – wyposażenie gabinetów pielęgniarskich jest  zadaniem szkoły. Dotyczy to zarówno placówek publicznych, jak i niepublicznych.

Jest jeszcze kwestia podejmowania pracy na własny rachunek przez osoby, które dopiero ukończyły studia.

Do tej pory absolwenci studiów nie mogli podejmować takiej działalności, musieli najpierw przepracować dwa lata. Tymczasem dla osób, które nie mogły nigdzie znaleźć pracy samozatrudnienie było jedynym rozwiązaniem, alternatywą dla bezrobocia albo emigracji. Stanowiło też problem nie do przebrnięcia, jeśli placówka ochrony zdrowia chciała podjęć współpracę z taką osobą, ale nie na zasadzie umowy o pracę, ale umowy cywilno-prawnej. Przy niedoborze pielęgniarek i położnych z jednej strony i oczekiwaniu pracodawców, że dla wzmocnienia personelu nie trzeba będzie tworzyć nowych etatów, takie rozwiązanie, ograniczenia w rozpoczęciu działalności w ramach samozatrudnienia, budziły więc kontrowersje. Dobrze się stało, że już ich nie ma. Mamy nadzieję, że dzięki temu kilkadziesiąt, a może nawet trochę więcej osób pozostanie w kraju i rozpocznie pracę w zawodzie.

Z tego, co Pani mówi, rzeczywiście nie wynika, że wraz z nowelizacją ustawy o zawodzie pielęgniarek i położnych, nagle ich liczba się zwiększy.

Na pewno na rynku nie pojawi się nagle mnóstwo osób gotowych i mogących podjąć pracę w zawodzie, jednak ta ustawa to kilka drobnych kroków w dobrą stronę. Pozwalają one na pozyskanie niezbyt licznej grupy pielęgniarek i położnych, ale i to jest cenne. 

Jest pomysł na kolejne kroki?

Jest, liczy kilkadziesiąt stron i wpłynął już do ministra zdrowia. Mamy nadzieję, że w odróżnieniu od swego poprzednika, u którego nasze propozycje czekały latami, profesor Marian Zembala szybko podejmie z nami rozmowy. Nasz dokument odnosi się między innymi do obiecanego przez ministra wsparcia kształcenia dyplomowego i podyplomowego, rezydentur dla pielęgniarek w specjalnościach, gdzie ich szczególnie brakuje, na przykład w psychiatrii. Co warto podkreślić, rezydentury to sposób, by w zawodzie w kraju zatrzymać najlepszych, bo powinny być one drogą do specjalizacji, a na to jak pokazuje praktyka decydują się najbardziej ambitni i zdeterminowani do wykonywania tego zawodu.

MJ

gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w toku rejestracji w zakresie dostępu i korzystania z Portalu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach edukacyjnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Wyrażam zgodę na używanie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827, 1198, z 2015 r. poz. 1069).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.