artykuły
Udostępnij

Nadobecność

Źle się czujesz, a mimo to idziesz do pracy? Martwisz się, bo nie udało ci się zorganizować na czas opieki nad chorym dzieckiem, a nie możesz pozwolić sobie na L4? W takich sytuacjach mówi się o zjawisku prezenteizmu, nazywanego też nadobecnością w miejscu zatrudnienia.

Nadobecność

Ostatnie dziesięciolecia przyniosły głębokie przemiany na rynku pracy w Polsce. Głównymi pracodawcami stali się prywatni przedsiębiorcy, a pracownicy etatowi coraz częściej zastępowani są przez osoby samozatrudniające się lub pracowników firm zewnętrznych (tzw. outsourcing). Umowy o pracę z zapewnionymi prawami (wynikającymi m.in. z „Kodeksu Pracy”) oraz badaniami profilaktycznymi w zakresie medycyny pracy zastępowane są często umowami cywilno-prawnymi, podlegającymi mniejszej ochronie.

Coraz powszechniejsze jest również wprowadzanie tzw. elastycznego czasu pracy, który oznacza możliwość wykonywania części zadań w domu. Zazwyczaj jednak elastyczny czas pracy traktowany jest przez pracodawców raczej jako wydłużenie standardowych godzin pracy niż możliwość pracy zdalnej w dogodnym dla pracownika terminie. Pracownicy mają kontakt z pracodawcą przez całą dobę – może to oznaczać służbowe telefony lub odbieranie i odpowiadanie na służbowe wiadomości poza standardowymi godzinami w biurze.

Kolejnym problemem jest niepewność zatrudnienia i obawa o małe szanse na znalezienie nowej pracy, odpowiadającej kompetencjom i oczekiwaniom pracownika. We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach chęć utrzymania zatrudnienia może się stać ważniejsza niż własne zdrowie, co prowadzi w sposób bezpośredni do nadobecności w miejscu pracy.

Chory w pracy

Istnieje wiele polskich słów, którymi próbuje się opisać zjawisko w języku angielskim określane jako „presenteeism” lub „sickness presence”. Po polsku zjawisko to nosi nazwę prezenteizmu, prezencji chorobowej, nadobecności w miejscu pracy lub niezdrowej nadgorliwości. Wszystkie te słowa odnoszą się do sytuacji przychodzenia do pracy i wykonywania w niej zadań przez osoby chore lub nie czujące się zdrowe. Prezenteizm może oznaczać również brak skupienia się na pracy w wyniku problemów ze znalezieniem opieki dla dziecka lub osoby bliskiej, wymagającej opieki.

W konsekwencji chory lub myślący o bliskich pracownik zmniejsza swoją produktywność, dekoncentruje się, a wykonywane przez niego zadania są obciążone ryzykiem popełnienia błędu. W przypadku przychodzenia do pracy z chorobą zakaźną dodatkowo chory pracownik ryzykuje zakażeniem pozostałych współpracowników, klientów lub podopiecznych.

Symulacja epidemii grypy w przedsiębiorstwach wykazała, że jednodniowa absencja chorych na grypę pracowników w miejscu pracy obniża ryzyko przeniesienia wirusa aż o 25 procent. Jednocześnie dwudniowa obecność pracowników pomimo choroby powoduje wzrost prawdopodobieństwa rozprzestrzenienia się wirusa o 39 procent. Dodatkowo obecność chorego na grypę w miejscu pracy zamiast w domu może wyraźnie zaostrzyć objawy chorobowe oraz przyczynić się do późniejszej dłuższej nieobecności w pracy, osłabienia, dalszych powikłań i kosztownego leczenia.

Obniżenie kosztów

Koszty absencji chorobowej w Polsce wynoszą rocznie 11 miliardów złotych. Część przedsiębiorstw wprowadza specjalne programy mające na celu obniżenie kosztów związanych z nieobecnością pracowników w pracy. Niebezpieczeństwem takich projektów jest afirmacja obecności pracownika w pracy nawet podczas choroby i przedstawianie prezencji chorobowej jako aktu odpowiedzialności i lojalności wobec współpracowników i miejsca pracy. Jednak niezdrowa nadgorliwość, często połączona z elastycznym czasem pracy powoduje wzrost obciążenia psychicznego, stres oraz podniesienie poziomu agresji. Z tych zjawisk wynikają z kolei problemy zdrowotne, w tym bóle pleców i stawów, migreny, depresja, alergie, astma, cukrzyca, choroby serca, nadciśnienie, uzależnienia czy nawet choroby nowotworowe.

Zjawisko prezenteizmu w Polsce badane jest m.in. w Zakładzie Epidemiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Badania wśród pracowników umysłowych (nauczycieli, pielęgniarek, pracowników biurowych, pracowników call-center, sprzedawców, kierowców zawodowych) wykazały, że większość z nich wykazuje nadobecność w miejscu pracy. Badani często nawet nie zdawali sobie z tego sprawy, bagatelizując bóle gardła, kaszel, nieżyt nosa (świadczące o infekcji), bóle głowy czy przemęczenie.

Na podstawie:

K. Zakrzewska, Prezenteizm – niezdrowa nadobecność w miejscu zatrudnienia. Przegl. Epidemiol. 68 (2014) 157 - 159

gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w toku rejestracji w zakresie dostępu i korzystania z Portalu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach edukacyjnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Wyrażam zgodę na używanie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827, 1198, z 2015 r. poz. 1069).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.