artykuły
Udostępnij
Tagi

Na ratunek SOR

Obecnie w Polsce jest ponad 200 Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. Ze względu na liczne oczekiwania stawiane SOR-om z roku na rok ich liczba maleje.

 

Na ratunek SOR

SOR to jednostka systemu „Państwowe Ratownictwo Medyczne” (PRM), która niezwłocznie udziela świadczeń opieki zdrowotnej, polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia niezbędnego dla stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Jeśli zachodzi taka potrzeba, zapewnia transport sanitarny pacjenta do najbliższego podmiotu leczniczego wykonującego świadczenia opieki zdrowotnej w odpowiednim zakresie. Warunkiem uczestnictwa tych jednostek w systemie jest zawarcie z NFZ umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i prowadzenie medycznych czynności ratunkowych. Od stycznia 2017 roku SORom będą stawiane dodatkowe wymogi, stwierdzające, że Oddział powinien posiadać całodobowe lotnisko lub lądowisko, zlokalizowane w takiej odległości, aby było możliwe przyjęcie pacjentów znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego bez pośrednictwa specjalistycznych środków transportu sanitarnego. Jeśli ten warunek nie może zostać spełniony, dopuszcza się, że lądowisko będzie położone w pewnej odległości od SOR, jednak czas transportu pacjenta z lądowiska do SOR nie może przekraczać 5 minut.

Ze względu na liczne oczekiwania stawiane SORom zarówno przez system opieki zdrowotnej, jak i przez samych pacjentów obserwuje się malejącą ich liczbę z roku na rok. Jak podkreślają dane z licznych raportów oraz doniesienia płynące bezpośrednio od pracowników medycznych, największą bolączką dotykającą SORy, jest niestety niski poziom ich finansowania, szczególnie w kontekście zadań, które realizują, a także nieograniczonego zgłaszania się pacjentów. Traktują oni SOR jako miejsce, w którym niezależnie od wskazań powinni uzyskać pomoc medyczną. Do głównych czynników zniechęcających personel medyczny do pracy na SOR jest ich przepełnienie, często jak podkreślono- zbędę przepełnienie- lekarze często muszą przyjmować nie tylko chorych z zagrożeniem życia, ale na przykład z katarem lub pijanych; ponadto pracownicy zniechęceni są wielogodzinna pracą „na pełnych obrotach”.

Dla większości szpitali prowadzenie SOR oznacza straty, na przykład tylko w ubiegłym roku (2015),  Szpitalny Oddział Ratunkowy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie wygenerował 2,5 miliona złotych deficytu. Marszałek województwa doskonale wie na czym polega problem. Pokrywa szpitalne straty, ponieważ w przeciwnym razie takim placówkom groziłoby zamknięcie. Jednocześnie niemalże codziennie zaznacza się, że potrzebna jest zmiana systemu finansowana. Przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia zapewniają, że z roku na rok pieniądze dla szpitalnych oddziałów ratunkowych są większe, choć jest to finansowanie ryczałtowe. Ponadto stwierdza się, że problem będzie też dotąd, dopóki medycyna ratunkowa będzie traktowana jako wejście do szpitala tylnymi drzwiami. Z najnowszego raportu NIK wynika, że SORy w większości przyjmują pacjentów, którzy nie wymagają pilnej pomocy. Pomimo, że według raportu NIK-u, Szpitalne Oddziały Ratunkowe w Polsce należą do najmocniejszych ogniw służby zdrowia, to jak wspominano i tak generują straty; dzieje się tak dlatego, że po pierwsze system finansowania nie jest doskonały, po drugie dlatego, że lekarze są zobowiązani do diagnozowania wszystkich zgłaszających się pacjentów, a to kosztuje.  

Tagi
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w toku rejestracji w zakresie dostępu i korzystania z Portalu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach edukacyjnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Wyrażam zgodę na używanie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827, 1198, z 2015 r. poz. 1069).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.