artykuły
Udostępnij
Tagi

Młodzi nie są zainteresowani

Młodzi lekarze niechętnie specjalizują się w medycynie rodzinnej. Nie zachęca ich do tego ani system kształcenia, ani stereotypowe oceny tej specjalizacji. Decyzji studentom medycyny nie ułatwia też specyfika tej specjalizacji – szeroki zakres wiedzy niezbędny do pracy w POZ czy ograniczenia diagnostyczne.

Młodzi nie są zainteresowani

- W Polsce mamy dziś nieco ponad jedenaście tysięcy specjalistów medycyny rodzinnej, a w POZ pracuje około trzydzieści tysięcy lekarzy. Oznacza to, że zaledwie co trzeci lekarz przyjmujący w POZ ma tę specjalizację. Oprócz nas w POZ pracują też interniści i pediatrzy, ale także lekarze wielu innych specjalności. To pokazuje skalę niedoboru lekarzy medycyny rodzinnej – mówi doktor Michał Sutkowski, lekarz specjalista medycyny rodzinnej i chorób wewnętrznych, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych i jednocześnie rzecznik prasowy Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

Jak najbliżej

Tymczasem działające efektywnie w praktyce systemy opieki zdrowotnej oparte są właśnie na POZ i medycynie rodzinnej. – WHO w swych dokumentach jasno stwierdza, że priorytetem powinno być załatwianie jak największej liczby spraw zdrowotnych jak najbliżej miejsca zamieszkania pacjenta – dodaje doktor Michał Sutkowski. – A to oznacza w POZ. Lekarz z wielką torbą, przyjaźniący się ze swoim pacjentami – ten wzorzec nigdy nie zwiódł, nic go nie zdeprecjonowało. System powinien promować w związku z tym medycynę rodzinną.

Z każdym problemem medycznym

Nie robi tego jednak, młodzi lekarze też nie garną się do medycyny rodzinnej. – Pierwszy problem czy też trudność, to zakres wiedzy i umiejętności, które trzeba opanować w ramach naszej specjalizacji – tłumaczy doktor Michał Sutkowski. – Nie umniejszając nic innym specjalizacjom, bo przecież internista czy pediatra też zszyje ranę czy zajrzy do ucha jeśli trzeba, lekarz rodzinny w ramach specjalizacji uczy się takich rzeczy, jest przygotowywany do tego, że musi sobie dawać radę z najróżnorodniejszymi przypadkami, czasem z bardzo trudnymi sytuacjami medycznymi, bo do lekarza rodzinnego trafić może pacjent z każdym problemem medycznym. Do tego lekarz rodzinny często nie ma się kogo poradzić, zupełnie inaczej niż w szpitalu, gdzie są koledzy tej samej specjalności, zespół pielęgniarski czy ordynator. W przychodni lekarz bywa sam, przez co nie tylko nie ma wsparcia, ale też bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wszystko, nie jest anonimowy, podczas gdy w szpitalu ta odpowiedzialność jednak się trochę rozmywa.

Już wie, co będzie robił

Do wyboru specjalizacji lekarza rodzinnego nie zachęca też system kształcenia. Zajęcia z tego zakresu są dopiero na 6 roku studiów. – To jest taki moment, w którym każdy student medycyny już raczej wie, co będzie dalej robił – nie ma wątpliwości doktor Sutkowski. – Takie decyzje podejmuje się na trzecim, czwartym roku, gdy zaczynają się zajęcia kliniczne. Pod ich kątem młodzi ludzie uczestniczą w kołach naukowych, rozwijają się. Z medycyną rodzinną kontakt mają przed szóstym rokiem studiów jedynie w ramach praktyk studenckich, na których jest mało kontaktu z pacjentem, a dużo pracy administracyjnej.

Ta biurokracja towarzyszy lekarzom POZ przez cały okres aktywności zawodowej. Młodzi ludzie zdają sobie z tego sprawę. W szpitalach, lekarze często administracyjno-biurokratyczne obowiązki powierzyć mogą komuś innemu, w przychodniach POZ – nie.

Nie tylko piszący skierowania

To wpływa także na sposób postrzegania specjalizacji. Dla wielu, także dla lekarzy innych specjalności, lekarz rodzinny to lekarz piszący skierowania do specjalistów, wystawiający recepty. – Tak bywamy postrzegani również przez studentów, kształconych w ramach modelu akademickiego nakierowanego na szpitalnictwo – dodaje rzecznik KLR. – Oczywiście, edukacja przyszłych lekarzy musi być nastawiona na szpitalnictwo, student powinien jednak mieć możliwość zorientowania się, że medycyna rodzinna to bardzo trudna specjalizacja, wymagająca bardzo szerokiej wiedzy. Do tego uprawiana w trudnych warunkach, bo bez wsparcia diagnostycznego, nowoczesnego oprzyrządowania, bez którego studenci medycyny nie wyobrażają sobie pracy, bo tego są uczeni. Poniekąd jest to słuszne, bo skoro taki sprzęt istnieje, to dlaczego z niego nie korzystać, w POZ zwykle nie ma jednak do niego dostępu, lekarzowi musi więc wystarczyć wywiad z pacjentem, badanie przedmiotowe i proste analizy krwi, moczu, podstawowe badania USG.

Potrzebny model opieki zdrowotnej

Medycyna rodzinna ma jeden ogromny plus – jeśli lekarz nie pracuje w placówce świadczącej nocną i świąteczną pomoc lekarską, ma wolne soboty, niedziele i święta. Dla wielu lekarzy, z różnych powodów, ma to ogromne znaczenie.

Ten plus nie wystarcza dziś jednak, by zachęcić studentów medycyny do zainteresowania się tą specjalizacją. – W POZ większość lekarzy ma powyżej pięćdziesięciu lat – podsumowuje doktor Sutkowski. – Wszędzie jest za mało lekarzy, ale tu braki są szczególnie wielkie. Niedługo, gdy dziś pracujących lekarze zaczną odchodzić na emerytury, będzie jeszcze większy problem. Miejsc rezydenckich dla młodych lekarzy chcących specjalizować się w medycynie rodzinnej nie ma natomiast wiele – 350-400 rocznie, choć na tle innych specjalności to i tak dużo. Taka liczba nie wystarczy jednak, by zastąpić odchodzących na emerytury, starszych kolegów, dlatego powinien rozpocząć się dyskurs nad modelem opieki zdrowotnej w Polsce. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku panował entuzjazm, do medycyny rodzinnej garnęli się ci najbardziej przedsiębiorczy lekarze, którzy często tworzyli swoje przychodnie od zera, tworząc niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Dużo im wtedy obiecywano, ale te obietnice nie zostały zrealizowane, a entuzjazm lekarzy nie został wykorzystany. Nie było stabilnych przepisów, wiele spraw toczyło się nie według przyjętych wówczas założeń, ale siłą bezwładności. Wystarczy powiedzieć, że dopiero teraz pisany jest projekt ustawy o POZ; na razie akty normatywne odnośnie medycyny rodzinnej i POZ znajdują się jednak w wielu różnych przepisach.

Tagi
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w toku rejestracji w zakresie dostępu i korzystania z Portalu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach edukacyjnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Wyrażam zgodę na używanie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827, 1198, z 2015 r. poz. 1069).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.