artykuły
Udostępnij

Leczy cukrzycę i… Parkinsona?

Czy lek stosowany w terapii cukrzycy okaże się być równie skuteczny w leczeniu choroby Parkinsona? W jaki sposób eksenatyd ma hamować rozwój tej neurodegeneracyjnej choroby? Jak wysoka jest jego skuteczność?

 

Leczy cukrzycę i… Parkinsona?

Choroba Parkinsona jest jednym z najczęstszych schorzeń neurodegeneracyjnych. Dotyka około 1 procenta populacji między 40 a 60 rokiem życia, choć diagnozowana jest również u ludzi znacznie młodszych. Po raz pierwszy objawy drżączki poraźnej (jak dawniej nazywano tę chorobę) zostały opisane przez lekarza Jamesa Parkinsona dwieście lat temu, w 1817 roku. Równo sto lat później odkryto, że za charakterystyczne objawy choroby odpowiadają zmiany w istocie czarnej. Rola dopaminy w rozwoju choroby Parkinsona została odkryta w 1960 roku. Do dziś nie są znane dokładne przyczyny tego schorzenia, choć wiadomo, że czynniki genetyczne są częściowo odpowiedzialne za jego rozwój.

To schorzenie neurodegeneracyjne postępuje powoli i stopniowo. Sama choroba polega na utracie komórek wytwarzających dopaminę, zlokalizowanych w istocie czarnej. Niedobór tego neurotransmitera w mózgu osób chorych sięga 70-80 procent. Chorobę poprzedzać mogą depresja, parestezje kończyn czy dyskretne zaburzenia węchowe. Z czasem chorzy zauważają spowolnienie ruchów i pewną niezgrabność, pojawiają się zaburzenia pisania oraz spowolnienie procesów psychicznych. Potem mogą pojawić się zaburzenia równowagi i niestabilność postawy, problemy ze wstaniem z łóżka lub krzesła, drżenie spoczynkowe i sztywność mięśniowa. Mogą występować objawy ze strony układu wegetatywnego w postaci ślinotoku, łojotoku czy napadowego pocenia się. Towarzyszyć im mogą niewyraźna mowa i rzadkie mruganie.

Umierają z głodu

Aktualnie dostępne leczenie choroby Parkinsona polega na uzupełnianiu niedoborów dopaminy, a zatem jej de facto leczeniem objawowym. Najsłynniejszym lekiem, stosowanym w terapii choroby Parkinsona jest lewodopa. Jest ona aminokwasem, który pod wpływem przemian w mózgu przekształcany jest w dopaminę. Jednak lewodopa jest szybko rozkładana w tkankach obwodowych, a zwiększenie dawki może powodować wystąpienie objawów niepożądanych. Stąd stosuje się lewodopę jednocześnie z inhibitorami dopa-dekarboksylazy, enzymu biorącego udział w rozkładzie lewodopy w ciele. Anatadyna również używana jest w leczeniu choroby Alzheimera, ponieważ zwiększa uwalnianie endogennej dopaminy. Inne leki to agonisty receptorów dopaminowych oraz inhibitory MAO, hamujące rozkład dopaminy.

Zwiększenie poziomu dopaminy w organizmie nie powoduje jednak spowolnienia choroby i nie hamuje obumierania komórek istoty czarnej. Dlatego naukowcy nie ustają w poszukiwaniach przyczyn choroby Parkinsona. Jedna z ostatnich hipotez mówi, że przyczyną obumierania komórek istoty czarnej może być zmniejszenie ich wrażliwości na insulinę, potrzebnej do transportu glukozy do wnętrza komórki. Niewrażliwa na insulinę komórka nie ma dostatecznie dużo energii do funkcjonowania, „umiera z głodu”. Stąd pomysł na wykorzystanie jednego z leków stosowanych w leczeniu cukrzycy - eksenatydu, do spowolnienia postępów choroby Parkinsona.

Spowolnienie, ale nie zatrzymanie

W badaniu nad skutecznością eksenatydu w leczeniu choroby Parkinsona wzięło udział łącznie 60 pacjentów ze średnio nasilonymi objawami. Podzielono ich na dwie grupy: 31 osób stosowało eksenatyd przez 48 tygodni, 29 osób zażywało przez ten czas placebo. Po 8 tygodniach od zaprzestania terapii wykonano ocenę nasilenia objawów. W grupie kontrolnej pogorszenie stanu zdrowia pacjentów w ciągu roku wynosiło 3 punkty w 200-punktowej skali i było spodziewanym tempem postępu choroby. W przypadku osób zażywających lek przeciwcukrzycowy zaobserwowano poprawę o 1 punkt względem stanu sprzed roku. Badania obrazowe mózgu pokazały nieco mniejsze tempo degeneracji istoty czarnej u osób zażywających eksenatyd niż u osób stosujących placebo.

Oznacza to, że lek spowolnia chorobę, jednak jej nie zatrzymuje ani nie przywraca sprawności chorym. Działa jednak prawdopodobnie na przyczynę choroby Parkinsona, uniewrażliwienie na insulinę, dlatego zastosowany dostatecznie wcześnie być może wydłuży czas sprawności chorych.

 

Na podstawie:

I. Aviles-Olmos, J. Dickson, Z. Kefalopoulou, A. Djamshidian, P. Ell, T. Soderlund, P. Whitton, R. Wyse, T. Isaacs, A. Lees, P. Limousin, T. Foltynie, Exenatide and the treatment of patients with Parkinson’s disease. J. Clin. Invest. 2013 Jun 3; 123(6): 2730–2736

D. Athauda et al. Exenatide once weekly versus placebo in Parkinson's disease: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. The Lancet, 2017, DOI:10.1016/S0140-6736(17)32101-3

gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.