artykuły
Udostępnij

Komórki dendrytyczne – broń antyrakowa

Według Głównego Urzędu Statystycznego liczba zgonów w Polsce spowodowanych przez choroby nowotworowe stale wzrasta. Odsetek osób, które umarły z powodu raka, wynosił w 1990 r. 19%, zaś w 2010 r. nowotwór był przyczyną ponad jednej czwartej zgonów. Mobilizuje to naukowców do stworzenia skutecznego sposobu walki z drugim, po chorobach układu krążenia, co do częstości, zabójcą Polaków.

Komórki dendrytyczne – broń antyrakowa

Mali żołnierze

Jednym z pomysłów na walkę z rakiem jest wykorzystanie własnych komórek organizmu pacjenta do zniszczenia groźnego przeciwnika. Takie działanie jest bezpieczniejsze i korzystniejsze dla organizmu niż stosowanie obciążających już osłabiony organizm chemio- i radioterapii. Taką nadzieją medycyny są komórki dendrytyczne.

Komórki dendrytyczne są rodzajem białych krwinek. Uczą organizm rozpoznawania, które komórki wchodzą w jego skład, a które należą do wrogich organizmów, na przykład bakterii czy grzybów. Są niezbędne do powstawania pamięci immunologicznej, która odpowiada za skuteczność wszystkich szczepionek. Komórki dendrytyczne prezentują innym białym krwinkom, przede wszystkim wykazującym zdolność do fagocytozy, antygeny, które występują na powierzchni obcych komórek.

Jednak niekiedy komórki dendrytyczne przynoszą ludzkiemu organizmowi więcej szkody niż pożytku. Wirus HIV nauczył się wykorzystywać komórki dendrytyczne do transportu do innych białych krwinek-limfocytów T. Po wniknięciu do nich, zamiast być pochłonięty i zneutralizowany, powoduje on ich śmierć.

Czasem także rozpoznawanie przez komórki dendrytyczne „swoich” i „wrogów” zawodzi. Nieprawidłowa klasyfikacja komórek jest przyczyną niektórych chorób autoimmunologicznych, takich jak toczeń czy atopowe zapalenie skóry. Błędnie określone jako „wrogowie” komórki, na przykład skóry, są niszczone, co wywołuje stan zapalny.

 

Indywidualnie dopasowana broń

Wiele działań lekarzy i twórców nowych leków skupia się na nauczeniu organizmu wykrywania zmienionych nowotworem komórek i takiej odpowiedzi immunologicznej, która prowadziłaby do zniszczenia ich. Szansą na ten rodzaj terapii są komórki dendrytyczne.

Taka terapia polega wycięciu guza u chorego na raka oraz na pobraniu od pacjenta krwi. Z niej otrzymywane są komórki dendrytyczne, które w laboratorium umieszcza się w koktajlu białkowym, stworzonym z komórek wyciętego wcześniej guza. W takim środowisku komórki dendrytyczne uczą się rozpoznawania charakterystycznych dla komórek nowotworowych antygenów. Tak przygotowane komórki dendrytyczne oczyszcza się i wstrzykuje z powrotem do organizmu pacjenta. Tego rodzaju szczepionka wywołuje odpowiedź immunologiczną skierowaną przeciw mikroprzerzutom, które są niezwykle trudne do wykrycia i wyeliminowania. Mikroprzerzuty są pojedynczymi zmienionymi chorobowo komórkami, które mogą przemieszczać się po całym organizmie, powodując nowe ogniska choroby. Dzięki nauczeniu przez komórki dendrytyczne limfocytów rozpoznawania komórek rakowych, możliwe jest ich zniszczenie zanim mikroprzerzut zamieni się w groźny dla życia pacjenta guz.

 

Wysoka skuteczność,  wysoka cena

W pierwszych badaniach skuteczność szczepionki z komórek dendrytycznych, które miały kontakt z antygenami nowotworu, wynosiła 60%. Oznacza to, że u 60% pacjentów, poddanych tej terapii, powstała korzystna odpowiedź immunologiczna. Po pięciu latach 63% pacjentów nie miało śladów choroby nowotworowej w organizmie. To samo szczęście spotkało zaledwie 18% osób, które stanowiły grupę kontrolną i nie zostały zaszczepione komórkami dendrytycznymi.

Podawanie chorym ich własnych komórek jest niezwykle bezpieczną i skuteczną metodą walki z rakiem. Jednak zanim ten rodzaj terapii stanie się popularnym sposobem leczenia nowotworów złośliwych minie na pewno wiele czasu. Przy dzisiejszym rozwoju techniki pobieranie, izolowanie i uczenie komórek dendrytycznych jest bardzo drogie i niewielki odsetek naprawdę potrzebujących będzie mógł pozwolić sobie na to leczenie. Na szczęście naukowcy nie ustają w poszukiwaniach innych, równie nieinwazyjnych, ale tańszych metod walki z nowotworami.

 

 

Agnieszka Mielcarek

 

gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.