artykuły
Udostępnij

Jak zatrzymać inspektora?

W potyczce inspektorzy farmaceutyczni – apteki łamiące prawo, zdrowy rozsądek i przepisy nie zawsze są górą. Przekonała się o tym na własnej skórze Zofia Wrzesińska, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Bydgoszczy. Tocząc bój z apteką, która brała udział w odwróconym łańcuchu dystrybucji leków, wystawiła się na dwa prokuratorskie zarzuty.

Jak zatrzymać inspektora?

Wszystko zaczęło się od apteki z Włocławka, która została w 2013 roku przyłapana na uczestnictwie w odwróconym łańcuchu leków i decyzją WIF, następnie podtrzymaną przez GIF, straciła zezwolenie na działanie. Sprawa została też przez WIF zgłoszona do prokuratury.

Umorzenie i problem z zażaleniem

Prokurator Beata Smolewska z Włocławka nie dopatrzyła się w działaniu apteki znamion czynu zabronionego i umorzyła sprawę. W uzasadnieniu myliła odsprzedawanie leków z ich zwrotem do hurtowni, twierdziła, że odwrócony łańcuch nie jest niedozwolony, by za chwilę zaprzeczyć samej sobie i napisać, że właściciele apteki nie mieli świadomości bezprawności swego działania.

WIF, nie chcąc pogodzić się z oddaleniem zarzutów wobec apteki i jej właścicieli, sporządził zażalenie na decyzję prokurator, ale – zanim zajął się nim sąd – musiała najpierw stoczyć bój o to, by prokurator Smolewska w ogóle przesłała to zażalenie do sądu (pośrednictwo prokurator było konieczne, bo taką ścieżkę dla zażaleń przewiduje prawo). Prokurator odmówiła zrobienia tego, twierdząc, że WIF jako składający zażalenie, nie jest… stroną sprawy, a tym samym nie ma prawa składać zażalenia.

Nieistniejące przestępstwo?

Kuriozalność postępowania prokurator dostrzegł sąd, zażalenie więc w końcu do niego trafiło, a potem zostało uwzględnione. Sprawa przeciwko włocławskiej aptece i jej właścicielom powinna więc się toczyć dalej. Jednak nie tym zajęła się wówczas prokurator Smolewska, ale formułowaniem zarzutu wobec WIF – postawiła Zofii Wrzesińskiej, wojewódzkiemu inspektorowi farmaceutycznemu w Bydgoszczy, któremu podlegają terytorialnie apteki we Włocławku, zarzut przekroczenia uprawnień. Przestępstwo miało polegać na zgłoszeniu do prokuratury informacji o nieistniejącym przestępstwie.

Trudno dziś stwierdzić, co wywołało większą konsternację w bydgoskim inspektoracie – czy umorzenie postępowania wobec właścicieli apteki łamiącej prawo, czy postawienie w stan oskarżenia inspektor Wrzesińskiej. Pewnie to drugie. Dlatego zainteresowana wystąpiła do prokuratury z wnioskiem o wyłączenie prokurator Smolewskiej z prowadzenia jej sprawy, argumentując, że wcześniejsze działania prokurator budzą uzasadnione wątpliwości, co do jej bezstronności w tym postępowaniu.

Żądanie przeszukania

Co zrobiła w tym momencie prokurator? Nie czekając na decyzję przełożonych przygotowała postanowienie o żądaniu wydania rzeczy i przeszukaniu biur GIF i WIF w Bydgoszczy. Przebieg tych zdarzeń i w Warszawie, i w Bydgoszczy długo jeszcze będą pamiętać. Samo wejście policji było już nie lada wydarzeniem, jeszcze większym – przeszukania (do których nie powinno w ogóle dojść, bo urzędy wydały z własnej woli wszystkie dokumenty odnośnie sprawy, co zostało oficjalnie potwierdzone przez policję) oraz obecność w trakcie przeszukań mecenasa Jacka Nieszpuaura, reprezentującego włocławską aptekę. Pan mecenas dzwonił w czasie przeszukań do prokurator, mówił jej po imieniu, zaglądał gdzie chciał – relacjonował wówczas wydarzenia Paweł Trzciński, rzecznik prasowy GIF.

W konsekwencji przeszukania bydgoski WIF sparaliżowano na dziesięć dni, bo zabrano z biura całą dokumentację, nie tylko odnośnie włocławskiej sprawy, ale i innych prowadzonych postępowań. W wielu z nich przedstawicielem aptek był Jacek Nieszpaur.

I GIF, I WIF złożyły zażalenia w sprawie przeszukań. Podnosiły kwestię absurdalności ich przeprowadzania, skoro dokumenty zostały wydane oraz fakt, że przeszukania przebiegały w sposób nieprawidłowy, odbiegający od przyjętych standardów, w sposób przekraczający granice prawa (bo nie jest dopuszczalne, by strona wpływała na sposób wykonywania przeszukania i zatrzymania rzeczy).

Zażalenia zostały przez sądy uwzględnione, sprawy to jednak nie zakończyło. Trafiła do sądu, który wytknął prokurator Smolewskiej liczne wady przeprowadzonego przez nią postępowania, na przykład to, że nie przesłuchała wszystkich ważnych świadków. Akt oskarżenia przeciwko Zofii Wrzesińskiej trafił więc ponownie do prokuratury.

Nowa sprawa, nowy zarzut

Po takim obrocie sprawy prokurator Smolewska straciła chyba do tego aktu oskarżenia serce, ale zajęła się innym. Gdy WIF wniósł do prokuratury o zbadanie działalności właścicieli kolejnej apteki, tym razem z Kowala, prokurator Smolewska najpierw umorzyła postępowanie w tej nowej sprawie, a następnie napisała nowy akt oskarżenia przeciwko Zofii Wrzesińskiej. Skierowała też do wojewody kujawsko-pomorskiego, bezpośredniego przełożonego WIF zapytanie między innymi o miejsce zamieszkania Zofii Wrzesińskiej, adres urzędu skarbowego, z którym się rozlicza, tworząc wokół niej atmosferę podejrzliwości.

Jest podejrzenie, jest zgłoszenie

Odpowiedzią inspektor było złożenie w prokuraturze wniosku o bezzwłoczne odsunięcie prokurator Smolewskiej od sprawy, w której była oskarżoną. Powołano się na fakt, iż toczy się przeciwko prokurator postępowanie dyscyplinarne, w którym postawiono jej zarzuty rażącego i oczywistego naruszenia przepisów procedury karnej oraz uchybienia godności prokuratora. Przełożeni prokurator Smolewskiej, niechętnie, ale jednak zgodzili się zmienić prokuratora prowadzącego sprawę bydgoskiej WIF, która (po kolejnych bojach, bo najpierw została jedynie zawieszona, z czym nie chciała zgodzić się inspektor Wrzesińska) została w końcu umorzona. Nowy prokurator przyznał w uzasadnieniu postanowienia, że inspektor farmaceutyczny miał prawo, a nawet obowiązek powiadomienia o popełnieniu przestępstwa, co do popełnienia którego był przekonany.

W ten oto sposób wymiar sprawiedliwości przez trzy i pół roku zajmował się nie apteką, która brała udział w odwróconym łańcuchu dystrybucji leków, ale WIF, który chciał doprowadzić, by prawo było respektowane.

W konsekwencji właściciele apteki z Włocławska uniknęli kary, bo w międzyczasie zmieniły się przepisy – nowelizacja Prawa farmaceutycznego z 2015 roku w praktyce, choć wbrew woli ustawodawców, depenalizowała udział w odwróconym łańcuchu dystrybucji leków, do którego doszło przez wejściem zmienionych przepisów w życie. Apteka z Kowala przestała działać. Kary być może nie uniknie natomiast prokurator Smolewska, bo wciąż toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne.

 

gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w toku rejestracji w zakresie dostępu i korzystania z Portalu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach edukacyjnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Wyrażam zgodę na używanie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827, 1198, z 2015 r. poz. 1069).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.