artykuły
Udostępnij
Tagi

Geny a orientacja

Naukowa dyskusja nad wpływem genów na zachowania seksualne u ludzi trwa od co najmniej 25 lat. Najnowsze ogromne badanie pokazuje, że nie istnieje „gen homoseksualizmu”, orientacja seksualna wynika raczej z niewielkich zmian w wielu miejscach genomu.

Geny a orientacja

Wyniki analiz, przeprowadzonych przez naukowców z Broad Institute w Cambridge oraz Harvard Medical School w Bostonie zostały przedstawione na corocznym spotkaniu American Society of Human Genetics pod koniec października bieżącego roku.

Metodologia

Zespół badaczy, którym kierował Andrea Ganna, analizował dane pochodzące od setek tysięcy osób, które dostarczyły naukowcom jednocześnie próbki swojego DNA oraz wypełniły kwestionariusze związane z zachowaniem, w tym skłonnościami seksualnymi. Informacje zostały zgromadzone podczas dwóch badań genetycznych: dla brytyjskiego Biobanku oraz prywatnej, amerykańskiej firmy 23andMe.

W wypełnianej przez uczestników ankiecie znalazło się pytanie o to, czy kiedykolwiek dana osoba uprawiała seks z osobą tej samej płci. Łącznie zidentyfikowano 450 939 osób, które nigdy nie przeżyły doświadczenia homoseksualnego (były zdecydowanie heteroseksualne) oraz 26 890 osób, które miały co najmniej jedno doświadczenie homoseksualne. Ze względu na to, że postawione w kwestionariuszu pytanie obejmuje zarówno osoby, które tylko raz w życiu uprawiały seks z osobą tej samej płci, jak również zdeklarowane osoby homoseksualne, badacze nazwali takie zachowania najogólniej „nieheteroseksualnymi”.

4 wersje

Naukowcy analizowali próbki genetyczne pod kątem poszukiwania specyficznych wariantów DNA, które są częstsze u osób z grupy przyznającej się do „zachowań nieheteroseksualnych”. Znaleziono 4 miejsca w genomie, różniące się wersjami genów u zdeklarowanych heteroseksualistów oraz u pozostałych osób. Geny te znajdują się na 7, 11, 12 oraz 15 chromosomie.

Dwa z tych wariantów są specyficzne wyłącznie dla nieheteroseksualnych mężczyzn. Jeden ze zidentyfikowanych wariantów genetycznych powiązano wcześniej z łysieniem typu męskiego, a jeden z odczuwaniem zapachów (a przecież zapachy odgrywają bardzo ważną rolę w postrzeganiu atrakcyjności partnera).

Wszystkie 4 warianty genetyczne zostały też wcześniej powiązane z większym ryzykiem wystąpienia zaburzeń nastroju oraz chorób psychicznych, w tym depresji, schizofrenii czy choroby afektywnej dwubiegunowej. Autorzy analizy podkreślają, że niekoniecznie geny mogą powodować wystąpienie tych zaburzeń psychicznych, lecz społeczny odbiór zachowań nieheteroseksualnych może wpływać na psychikę osób o doświadczeniach homoseksualnych.

To skomplikowane

Badacze zaznaczają, że nie istnieje coś takiego jak „gen homoseksualizmu”. Ich analiza pokazała, że ludzkie zachowania seksualne są skomplikowane i zależą prawdopodobnie od niewielkich zmian w materiale genetycznym.

Co ciekawe, wymienione wyżej warianty DNA (częściej występujące u osób nieheteroseksualnych) nie mogą być markerem homoseksualizmu. Występują one bowiem również u zdeklarowanych heteroseksualistów.

Heteroseksualne osoby posiadające te warianty genów mają większą liczbę partnerów seksualnych, co pokazuje, że są one korzystne ewolucyjnie. Może to również tłumaczyć fakt, że te warianty DNA nie zanikają w populacjach – mimo że częściej występują u osób nieheteroseksualnych, które w naturalnym środowisku nie mogą mieć ze sobą potomstwa.

 

Na podstawie:

M. Price, Giant study links DNA variants to same-sex behaviour. Science (2018) DOI:10.1126/science.aav7875

Tagi
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.