artykuły
Udostępnij

Genetyczne nożyczki wytną HIV?

Leczenie zakażenia wirusem HIV poprzez wycięcie go z genomu chorego? Choć pomysł może wydawać się wyjęty rodem z filmów science-fiction, to naukowcom z Filadelfii udało się usunąć wirus z organizmu zmodyfikowanej genetycznie myszy poprzez zastosowanie molekularnych nożyczek.

Genetyczne nożyczki wytną HIV?

Jednym z „Świętych Graali” medycyny jest znalezienie całkowicie skutecznego lekarstwa na zakażenie wirusem HIV oraz na chorobę AIDS. Jedną z głównych przyczyn tego, że terapia taka nie została jeszcze wynaleziona, jest zdolność wirusa HIV do „ukrywania się” w komórkach odpornościowych ludzkiego organizmu bez wywoływaniu objawów AIDS. Podstępny wirus wykorzystuje komórki gospodarza do powielania swojego materiału genetycznego w czasie każdego podziału komórkowego ludzkich komórek CD4, a to zwiększa ilość zainfekowanych komórek i coraz bardziej obniża odporność chorego. Taka zakażona osoba również nieświadomie infekuje kolejne, co sprzyja rozprzestrzenianiu się wciąż śmiertelnego zespołu nabytego niedoboru odporności (AIDS) wśród populacji. Wirus przenosi się pomiędzy osobnikami poprzez kontakt z krwią chorego, stosunek seksualny oraz z matki na dziecko w czasie porodu lub karmienia piersią.

Według amerykańskich Centrów Kontroli i Prewencji Chorób na całym świecie zakażonych wirusem HIV może być nawet dwadzieścia sześć milionów ludzi. Krajowe Centrum ds. AIDS podaje, że od początku epidemii w 1985 do końca listopada 2016 roku w Polsce zakażonych zostało ponad dwadzieścia jeden tysięcy osób, z czego ponad tysiąc trzysta zmarło. Leczeniem objętych jest prawie dziesięć tysięcy osób. W naszym kraju statystycznie dwie osoby dziennie dowiadują się, że są zakażone wirusem HIV. Jedna na cztery zakażone osoby jest kobietą (na świecie co druga).

Molekularne nożyczki w ruch

Naukowcy z Filadelfii badali możliwość wycięcia z genomu zainfekowanego organizmu wirusa HIV na trzech modelach mysich. Gryzonie zostały specjalnie zmienione genetycznie, aby można było je zakazić wirusem, który jest niebezpieczny dla ludzi. Zbadano ostrą postać infekcji, formę przewlekłą oraz postać zaawansowaną. Badacze zastosowali technologię edycji genów CRISPR/Cas9.

Sam CRISPR (ang. Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) jest systemem, który pozwala bakteriom na obronę przez obcym materiałem genetycznym, który pochodzi, na przykład od bakteriofagów – wirusów atakujących bakterie. System ten może się wybiórczo wiązać z ustaloną sekwencją genetyczną. W nowoczesnej biotechnologii system ten jest modyfikowany za pomocą połączenia z endonukleazą Cas9, która może przecinać materiał genetyczny w pobliżu miejsca, do którego związał się CRISPR. W ten sposób można naciąć nić kwasu nukleinowego oraz wkleić w to miejsce dostarczoną zewnętrznie sekwencję nukleotydów. Sama metoda użycia „molekularnych nożyczek” jest względnie prosta do zastosowania przy dzisiejszym poziomie rozwoju techniki.

Wysoka skuteczność

Autorzy badania już wcześniej podejmowali próby wycięcia materiału genetycznego wirusa z genomu zmodyfikowanych genetycznie gryzoni. Zastosowana przez nich w najnowszym eksperymencie technika pozwoliła na osiągnięcie skuteczności terapii na poziomie od sześćdziesięciu do nawet dziewięćdziesięciu pięciu procent – w zależności od badanego modelu. Zespół inaktywował wirus HIV poprzez redukcję ekspresji genów wirusa w narządach i tkankach zmienionych genetycznie myszy.

Do zmierzenia ilości RNA pochodzącego od wirusa HIV w komórkach gryzoni naukowcy wykorzystywali metodę pomiaru bioiluminescencji in vivo. Okazało się, że udało się usunąć obce, wirusowe RNA z serca, śledziony, płuc, jelit i mózgu chorych zwierząt.

Odkrycie to wydaje się być kolejnym krokiem, przybliżającym ludzkość do znalezienia skutecznego sposobu na wyeliminowanie śmiertelnie niebezpiecznego i podstępnego wirusa HIV. Oczywiście, konieczne są kolejne badania zastosowanej przez Amerykanów metody – w tym te przy udziale ludzi.

 

Na podstawie:

Rafal Kaminski, Yilan Chen, Tracy Fischer, Ellen Tedaldi, Alessandro Napoli, Yonggang Zhang, Jonathan Karn, Wenhui Hu & Kamel Khalili, Elimination of HIV-1 Genomes from Human T-lymphoid Cells by CRISPR/Cas9 Gene Editing. Scientific Reports 6, Article number: 22555 (2016)

Chaoran Yin, Ting Zhang, Xiying Qu, Yonggang Zhang, Raj Putatunda, Xiao Xiao, Fang Li, Weidong Xiao, Huaqing Zhao, Shen Dai, Xuebin Qin, Xianming Mo, Won-Bin Young, Kamel Khalili, Wenhui Hu. In Vivo Excision of HIV-1 Provirus by saCas9 and Multiplex Single-Guide RNAs in Animal Models. Molecular Therapy, 2017

 

gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w toku rejestracji w zakresie dostępu i korzystania z Portalu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach edukacyjnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Wyrażam zgodę na używanie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827, 1198, z 2015 r. poz. 1069).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.