artykuły
Udostępnij
Tagi

E-dowód na zdrowie?

Niedługo minie 10 lat odkąd mówi się w Polsce o e-dowodach osobistych. Dokumentach, które mogłyby być jednocześnie np. kartą płatniczą czy kartą zdrowia. Resorty cyfryzacji, spraw wewnętrznych i administracji oraz zdrowia zobowiązały się do końca lipca przedstawić ostateczną koncepcję e-dowodu.

E-dowód na zdrowie?

Brane są dziś pod uwagę dwa rozwiązania. Pierwsze to połączenie dowodu z kartą zdrowia czy też precyzyjniej – z elektroniczną kartą ubezpieczenia zdrowotnego. Według drugiego pomysłu, e-dowód miałby jednocześnie być kartą płatniczą. Rząd chciałby móc przelewać na nią środki z programu 500+.

To, co już dziś nie ulega wątpliwości, to idea, która stoi u podstaw koncepcji wprowadzania e-dowodów. Jest nią potrzeba usprawnienia działania administracji i dostosowania jej usług do wymogów czasu. Jednak, czy idea ta zostanie rzeczywiście zrealizowana zależeć będzie w duże mierze właśnie od funkcji, które nowym dokumentom zostaną przypisane. Gdyby miały się w nich zawierać elektroniczne karty ubezpieczenia zdrowotnego, z dostępem do takich informacji jak historia chorób właściciela dowodu czy jego grupa krwi oraz z możliwością rejestrowania się do lekarzy czy realizowania e-recept z jego wykorzystaniem, funkcjonalność e-dowodów niewątpliwie służyłaby Polakom. Odpowiedź na pytanie, czy zostanie jej przypisana taka funkcjonalność, będzie więc miała ogromne znaczenie dla nas wszystkich.

Na odpowiedź czeka też szereg innych trudnych pytań, między innymi o uwierzytelniane e-dowodów i obywateli za ich pomocą. Czy weryfikacja ta ma następować za pomocą elektronicznego podpisu? Jak wyeliminować ryzyko, które może pojawić się wraz z możliwością zdalnego zawierania umów za pomocą e-dowodu?

Czasu na przygotowanie odpowiedzi nie ma wiele. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, sprawa powinna być zamknięta do końca marca 2019 roku. Polska otrzymała na program wprowadzania e-dowodów równowartość 297 mln złotych i będzie musiała zwrócić te pieniądze, jeśli nie zmieści się w terminie.

Stąd wspólna deklaracja wspomnianych trzech ministerstw, że już do końca lipca wypracowany zostanie harmonogram wprowadzania elektronicznych dowodów oraz przyjęte zostaną uzgodnienia, jakie funkcje ma on pełnić. Według szacunków minister cyfryzacji Anny Streżyńskiej, całkowity koszt stworzenia i wprowadzenia nowych dowodów, o ile pełnić będą funkcję karty ubezpieczenia zdrowotnego, wynieść ma 1,5 miliarda złotych. Różnicę pomiędzy unijną dotacją a tą kwotą pokryć ma państwo. Do wymiany będzie 27 milionów dowodów osobistych.

Przy okazji warto przypomnieć, że w połowie czerwca minister Streżyńska mówiła o możliwości stworzenia wielopostaciowego dowodu osobistego – zarówno w postaci karty chipowej, jak i aplikacji na urządzenia mobilne. Zauważała, że już obecnie mamy w Polsce 19 milionów smartfonów, które mogłyby być nośnikami takich aplikacji. Dodawała, że ponieważ jesteśmy mobilni, chcemy też mieć możliwość mobilnego dostępu do świata administracyjnego. Jednocześnie zauważała, że dowód w elektronicznej formie wymusi na administracji publicznej tworzenie łatwych do obsłużenia usług, wymagających mniejszej liczby dokumentów i uproszczenia procedur.

Bazą tego systemu miałby być portal obywatel.gov.pl, który zintegrowany jest już z platformą ePUAP. Dalsza integracja dotyczyłaby wszystkich ministerstw.

E-dowody, również te w wersji na urządzenia mobilne – zgodnie z deklaracją minister Streżyńskiej, mają być dostępne już w 2017 roku.

Tagi
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w toku rejestracji w zakresie dostępu i korzystania z Portalu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach edukacyjnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Wyrażam zgodę na używanie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827, 1198, z 2015 r. poz. 1069).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.