artykuły
Udostępnij

Doświadczenie wypisane w mózgu

Naukowcy udowodnili, że przeżycia w sposób fizyczny mogą zmienić strukturę mózgu. Doświadczenie bycia ofiarą znęcania się i przemocy domowej, a nawet oglądanie programów czy  granie w gry pełne okrucieństwa odciska piętno na naszym umyśle.

Doświadczenie wypisane w mózgu

Gorsza pamięć, problemy z koncentracją i uwagą…

Tracy Vaillancourt, psycholog z Uniwersytetu w Ottawie w Kanadzie, w 2007 r. odkryła, że chłopcy, nad którymi znęcano się, mają wyższy poziom kortyzolu, hormonu stresu niż ich rówieśnicy bez takich doświadczeń. U dziewczynek tendencja ta była odwrotna. Wyższy poziom kortyzolu przez dłuższy czas może być zabójczy dla komórek nerwowych w hipokampie, strukturze mózgu, odpowiadającej za pamięć. Tłumaczyłoby to gorsze wyniki w nauce i testach pamięciowych dzieci, które były ofiarami znęcania się – niezależnie, czy katem był rówieśnik czy ktoś z rodziny.

Martin Taicher zajmował się badaniem ofiar przemocy słownej. W jego eksperymencie uczestniczyło 63 młodych dorosłych. U ofiar znęcania się werbalnego w badaniu MRI (magnetycznym rezonansem jądrowym, ang. magnetic resonance imaging) zauważono występowanie zmian w ciele modzelowatym. Struktura ta łączy półkule mózgowe. Pełni ona rolę w procesach widzenia oraz  zapamiętywania. Osoby, które doświadczyły znęcania się, mają mniej rozbudowaną otoczkę mielinową wokół neuronów ciała modzelowatego, co skutkuje gorszym kontaktem pomiędzy półkulami. Może to tłumaczyć, podobnie jak podwyższony poziom kortyzolu, problemy z pamięcią, koncentracją i uwagą u osób, które są ofiarami przemocy słownej.

Mniej istoty szarej

Zmiany w otoczkach mielinowych czy w poziomie hormonu stresu nie są jedynymi nieprawidłowościami, jakie udało się odnotować naukowcom, zajmującym się ofiarami przemocy. Szczególnie niebezpieczne jest doświadczenie przemocy w dzieciństwie, ponieważ w sposób istotny zmienia strukturę mózgu.

Joaquim Radua badał związek pomiędzy maltretowaniem w dzieciństwie a objętością istoty szarej, budującej nasz najważniejszy organ. Jako maltretowanie przyjął definicję Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która obejmuje fizyczne i psychiczne złe traktowanie, wykorzystywanie seksualne oraz zaniedbywanie, które wpływa na zdrowie, samopoczucie i rozwój dziecka. Badaczowi udało się ustalić, że maltretowanie działa jako silny czynnik stresowy, wyzwalający kaskadę zmian neurobiologicznych, prowadzących do trwałych zmian w strukturze mózgu, co także może wpływać na pogorszenie się pamięci, koncentracji i uwagi u dzieci oraz dorosłych, które w młodym wieku doświadczyły przemocy w rodzinie. W badaniu uczestniczyło 56 dzieci i 275 dorosłych, którzy byli ofiarami maltretowania, oraz 56 dzieli i 306 dorosłych, którzy stanowili próbę kontrolną.

Zespołowi z University College London udało się ustalić, że dzieci, nad którymi się znęcano, reagują na zdjęcia twarzy wykrzywionych w grymasie złości aktywnością tych samych regionów mózgu, co weterani wojenni. Wzmaga się u obu grup praca przedniego płata mózgu oraz wyspy. Sugeruje to, że obie grupy wyczulone są na wyłapywanie zagrożeń, które mogą wystąpić w środowisku w większym stopniu niż osoby, które nigdy nie doświadczyły przemocy.

Mniej istoty białej

Okazuje się, że nie tylko przeżywanie okrucieństwa na własnym doświadczeniu powoduje zmiany w pracy naszego umysłu. Zmian doświadczają także osoby, oglądające w telewizji sceny pełne przemocy oraz gracze okrutnych gier. Badaniem tych grup ludzi zajmowali się naukowcy z Indiana University School of Medicine pod kierownictwem Toma A. Hummera.

Zauważono przy użyciu MRI, że w grupie 65 młodych (19-28 lat) mężczyzn z normalnym poziomem inteligencji ci, którzy oglądali wiele scen z przemocą mieli mniej dojrzały mózg oraz problemy z czynnościami wykonawczymi. Do czynności wykonawczych zalicza się podejmowanie decyzji oraz identyfikację i rozwiązywanie problemów. Spowodowane było to mniejszą ilością istoty białej, które poziom w prawidłowym przypadku wzrasta wraz z wiekiem do mniej więcej 30 roku życia.

U graczy komputerowych, biorących udział w badaniu (22 zdrowych mężczyzn w wieku od 18 do 29 lat), zauważono ponadto nieprawidłowości w pracy płata czołowego, który odpowiedzialny jest za kontrolowanie emocji. Skutkowało to większą agresją i większymi problemami z kontrolowaniem emocji już po tygodniowym graniu w gry komputerowe pełne przemocy.

Ciężko jest jednak określić, czy zmiany w mózgu w przypadku telewidzów i graczy są przyczyną ich zainteresowania przemocą w świecie wirtualnym czy też skutkiem oglądania sprawiania krzywdy innym ludziom.

 

Agnieszka Mielcarek

Na podstawie:

Tracy Vaillancourt, et al., Variation in hypothalamic-pituitary-adrenal axis activity among bullied and non-bullied children, Aggressive Behavior 2007

Martin Teicher, et al., Preliminary evidence for sensitive periods in the effect of childhood sexual abuse on regional brain development, J Neuropsychiatry Clin Neurosci 2008

Daniel A. Peterson, et al., Acute psychosocial stress reduces cell survival in adult hippocampal neurogenesis without altering proliferation,J. Neurosci. 2007

gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.