artykuły
Udostępnij
Tagi

Czterowalentne w walce z grypą

Stosowanie czterowalentnych szczepionek przeciw grypie to nowy standard w profilaktyce tej choroby. Zapewniają one pacjentom najszerszą możliwą ochronę i są najlepiej dostosowane do obecnej sytuacji epidemiologicznej. Dzięki obecności w szczepionce 2 linii wirusa grypy typu B, eliminują ryzyko związane z niedopasowaniem wirusa grypy typu B w szczepionce.

Czterowalentne w walce z grypą

Grypa wywoływana jest przez trzy typy wirusa grypy: A, B i C. Wirusy typu A (głównie A/H1N1 i A/H3N2) w wyniku skoku antygenowego mogą być przyczyną pandemii, natomiast wirusy typu B (dwie linie Yamagata i Victoria), co 2-4 lata są przyczyną epidemii. Problem z wirusem typu B polega na tym, że od roku 2000 obie linie tego wirusa Yamagata i Viktoria krążą jednocześnie w populacji, a ich dominacja się zmienia. Przewidywanie więc, która linia będzie dominować w nadchodzącym sezonie jest bardzo trudne.

Czterowalentny standard

Odpowiedzią nazmieniającą się w ostatnich latach epidemiologię grypy, a w szczególności fakt jednoczesnego krążenia w populacji obu linii wirusa grypy typu B: Yamagata i Victoriasą szczepionki czterowalentne. To najszersza dostępna ochrona i nowy standard na rynku szczepień przeciw grypie. Dzięki nim wyeliminowane zostało właśnie ryzyko niewłaściwego doboru szczepu grypy typu B do szczepionki.Szczepionki czterowalentne mają co najmniej tak samo wysoką odpowiedź immunologiczną dla każdego z 3 szczepów wspólnych ze szczepionką TIV i wyższą odpowiedź immunologiczną dla szczepu B niezawartego w szczepionce TIV.Stosowanie szczepionek czterowalentnych zamiast trójwalentnych może umożliwić w ciągu 10 lat w Europie dodatkową redukcję nawet o 1,6 mln przypadków grypy, 37,3 tys. hospitalizacji i 14,8 tys. zgonów. Co również istotne, szersza ochrona dzięki stosowaniu tego rodzaju szczepionek pozwoli zredukować medyczne i ekonomiczne konsekwencje grypy.

Rekomendacja autorytetów

Czterowalentneszczepionki przeciw grypie dostępne są na świecie i coraz szerzej stosowane od 2013 r. Są one powszechnierekomendowane przez najważniejsze instytucje zdrowia publicznego: WHOSAGE (Strategic Advisory Group of Experts), CDC (Advisory Committee on Immunization Practices, ACIP), ECDC(European Centre for Disease Prevention and Control).W wielu krajach, w których szczepionki czterowalentne są dostępne, istnieją już lokalne rekomendacje oraz refundacja dla pacjentów z grup ryzyka np. Wielka Brytania, Kanada i Australia(dzieci, seniorzy). W Polsce szczepionki QIV rekomendowane są przez Ekspertów Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy (www.opzg.pl).

Pamiętajmy!

Każdego roku na świecie wirusem grypy zaraża się od 5 do 10% populacji osób dorosłych i między 20-30% dzieci. Grypa jest chorobą poważną, a jej powikłania mogą być śmiertelne, epidemie grypy powodują 250-500 tys. zgonów w skali globalnej oraz średnio 38,5 tys. zgonów w samej Europie. Najbardziej na konsekwencje grypy narażeni są seniorzy oraz osoby chorujące przewlekle.

 

Źródła:

 1. Brydak L: Grypa. Pandemia grypy mit czy realne zagrożenie? Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2008: 35-49.
 2. WHO Influenza fact sheet 211: Prevention and control of influenza pandemics and annual epidemics. Światowa Organizacja Zdrowia 2012. www.who.int/mdiacentre/factshhets/fs2011/en.
 3. Revised estimates of deaths associated with seasonal influenza in the US. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, 2010. www.ecdc.europa.eu/en/activities/asciadvice/lay_outs/forms.
 4. Belshe RB. The need for quadrivalent vaccine against seasonal influenza. Vaccine. 2010;28S:D45-D53.
 5. Ambrose CS, et.al., The rationale for quadrivalent influenza vaccines. Hum Vaccine Immunother. 2012; 8(1):81-88.
 6. Caini S, Huang QS, Ciblak MA at al.: Epidemiological and virological characteristics of influenza B: results of the Global Influenza B Study. Influenza Other Respir Viruses 2015; 9(Suppl 1): 3-12.
 7. Harvala H, Smith D, Salvatierra K: Burden of influenza B virus infections in Scotland in 2012/2013 and epidemiological investigations between 2000 and 2012. Euro Surveillance 2014; 19: PMID: AMBIGUOUS.
 8. Heikkinen T, Ikonen N, Ziegler T et al.: Impact of influenza B lineage level mismatch between trivalent seasonal influenza vaccines and circulating viruses, 1999-2012. Clin Infect Dis 2014; 59: 1519-24.
 9. Meldunki epidemiologiczne. www. pzh.gov.pl.
 10. WHO SAGE (Strategic Advisory Group of Experts) Strategiczny Zespół Doradczy Ekspertów. WHO WER 2012;87(21):201–216.
 11. CDC (Centre for Disease Prevention and Control) USA – Komitet Doradczy ds. Szczepień (Advisory Committee on Immunization Practices, ACIP) CDC. Prevention and Control of Seasonal Influenza with Vaccines - ACIP Reco 2016-17. MMWR 2016.
 12. ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/vaccines/pages/influenza_vaccination.aspx
 13. Wielka Brytania – Wspólny Komitet ds. Szczepień i Immunizacji (Joint Committee on Vaccination and Immunisation, JCVI) https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/456568/2904394_Green_Book_Chapter_19_v10_0.pdf
 14. Kanada – Krajowy Komitet Doradczy ds. Szczepień (National Advisory Committee on Immunization, NACI); http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/flu/uiip/docs/flu_uiip_QIV_factsheet_2015-16_en.pdf; http://www.phac-aspc.gc.ca/naci-ccni/flu-2016-grippe-eng.php#ii5
 15. Australia – Australijski Techniczny Zespół Doradczy ds. Szczepień (Australian Technical Advisory Group on Immunisation, ATAGI), http://www.immunise.health.gov.au/internet/immunise/publishing.nsf/content/ATAGI-advice-influenza-vaccines-providers#choosing

 

 

 

 

 

Tagi
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w toku rejestracji w zakresie dostępu i korzystania z Portalu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach edukacyjnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Wyrażam zgodę na używanie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827, 1198, z 2015 r. poz. 1069).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.