artykuły
Udostępnij
Tagi

Czemu biegunka jest potrzebna?

Pozwolić organizmowi zwalczyć samemu biegunkę, pomagając mu tylko nawadnianiem czy hamować ją już przy pierwszych objawach? Naukowcy z Brigham and Women’s Hospital w Bostonie zbadali mechanizmy odpornościowe, stojące za powstawaniem biegunki w wyniku infekcji.

Czemu biegunka jest potrzebna?

O biegunce mówi się, gdy do wypróżnień dochodzi co najmniej trzy razy dziennie, a stolec jest nieuformowany, upłynniony, o zwiększonej objętości. Przyczyny tego zaburzenia trawienia są różnorakie.

Biegunkę mogą powodować zarówno zakażenia wirusowe, u dzieci najczęściej rotawirusami (to tak zwana „grypa żołądkowa”), jak również zakażenia bakteryjne (często Salmonella i Escherichia coli) i zatrucia endotoksynami bakteryjnymi (na przykład bakterii z rodzaju Staphylococcus). Powodem wystąpienia biegunki mogą być także alergie pokarmowe, stres, wahania hormonalne. Biegunka może być skutkiem ubocznym stosowania niektórych leków, w tym antybiotykoterapii. Jest objawem zespołu jelita wrażliwe, choroby Leśniowskiego-Crohna, a nawet zapalenia trzustki czy jelit.

Istnieje kilka podziałów biegunek. Trwająca do 10 dni biegunka określana jest jako ostra, zaś dłużej trwająca jako przewlekła. Według innego podziału można mieć do czynienia z biegunką poantybiotykową (gdy dochodzi do zachwiania równowagi flory bakteryjnej), osmotyczną (najczęściej spowodowaną nadwrażliwością na białka mleka, na gluten czy wywołaną środkami przeczyszczającymi), a także wydzielniczą (wywołaną przez gronkowce) oraz wysiękową (w kale pojawiają się krew, śluz i białka; jest objawem poważnych schorzeń).

Należy zawsze pamiętać, że biegunka bez odpowiedniego nawadniania organizmu jest niebezpieczna dla zdrowia, a nawet życia, ponieważ może prowadzić do odwodnienia.

Z biegunką zdrowiej

Ale do czego potrzebna jest nam biegunka w czasie zakażeń bakteryjnych czy wirusowych? Istnieje hipoteza, według której biegunka jest jednym ze sposobów usunięcia z organizmu chorego szkodliwych patogenów. Hamowanie biegunki może zatem niepotrzebnie wydłużyć infekcję i doprowadzić do większych szkód w jelitach. Ostatnio tę hipotezę potwierdzili naukowcy z Bostonu.

W swoim eksperymencie wykorzystali myszy, które zakażali bakterią Citrobacter rodentium. Działa ona na organizm gryzonia tak jak bakteria Escherichia coli na ludzi, wywołując ostrą infekcję. Dwie doby po zakażeniu zauważono, że u badanych myszy zwiększa się przepuszczalność bariery jelitowej, a jedno z białek odpornościowych (interleukina 22, IL-22) powoduje wzrost aktywności białka klaudyna-2. Wiadomo, że klaudyna-2 ma ważny wpływ na zwiększanie przepuszczalności bariery jelitowej oraz pośredniczy w tworzeniu kanałów sodowych. Przepuszczalność bariery jelitowej jest jednak ograniczona do niewielkich cząsteczek, na przykład wody. Oznacza to, że do jelit może przedostawać się woda, jednak z jelit nie mogą się wydostawać wywołujące zakażenie bakterie, bo są zbyt duże. Do zmian w przepuszczalności bariery jelitowej w przypadku zainfekowanych myszy dochodziło jeszcze zanim doszło do powstania stanu zapalnego w jelitach i powstania uszkodzeń w nabłonku jelitowym.

To skłoniło naukowców do zbadania, jak ilość klaudyny-2 w organizmie wpłynie na rozwój infekcji Citrobacter rodentium. Niektóre ze stosowanych leków przeciwbiegunkowych jest inhibitorami właśnie tego białka. Uczeni wykorzystali specjalnie zmodyfikowane genetycznie gryzonie, u których wywołano deficyt lub nadprodukcję klaudyny-2. U myszy, u których brakowało tego białka, zauważono mniej nasiloną biegunkę, jednak choroba trwała dłużej, miała cięższy przebieg, a bakterie skolonizowały dalsze odcinki jelita. Stan zapalny jelit był również rozleglejszy, a uszkodzenia nabłonka głębsze niż u myszy z grupy kontrolnej.

Ta sama infekcja u myszy z nadekspresją klaudyny-2 przebiegła krócej, a uszkodzenia w jelitach były mniejsze. Zmniejszenie uszkodzeń w jelitach zauważono również u myszy z niedoborem klaudyny-2, u których sztucznie wywołano biegunkę osmotyczną. Sugeruje to, że biegunka jest jednym z mechanizmów obronnych organizmu, który ma za zadanie usunięcie bakterii wraz z kałem z organizmu. Wydaje się zatem, że stosowanie inhibitorów klaudyny-2 podczas biegunki bakteryjnej może przynieść więcej szkody niż pożytku, bo w ten sposób pozbawia się organizm naturalnego sposobu na zneutralizowanie zagrożenia.

 

Na podstawie:

Tsai P. Y. et al. L-22 upregulates epithelial claudin-2 to drive diarrhea and enteric pathogen clearance. Cell Host & Microbe, 21 (6) (2017) 671-681

Tagi
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w toku rejestracji w zakresie dostępu i korzystania z Portalu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach edukacyjnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Wyrażam zgodę na używanie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827, 1198, z 2015 r. poz. 1069).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.