artykuły
Udostępnij
Tagi

Chińczycy opracują szczepionkę?

Toksoplazmoza jest chorobą brudnych rąk i niedogotowanej żywności. Choć często przebiega bezobjawowo, jest niebezpieczna dla kobiet w ciąży, a konkretnie – dla ich potomstwa. Trwają prace nad przygotowaniem szczepionki przeciw toksoplazmozie.

Chińczycy opracują szczepionkę?

Toksoplazmoza jest wywoływana przez pierwotniaki Toxoplasma gondii. Ich nosicielami są małe gryzonie i koty, ale także inne zwierzęta. Do zakażenia dochodzi po spożyciu surowego lub niedogotowanego mięsa zwierzęcia będącego nosicielem choroby (głównie wieprzowiny, baraniny lub wołowiny). Druga droga zakażenia to kontakt z kałem kotów, które są ostatecznymi żywicielami tego pasożyta, przy czym nie musi to być kontakt bezpośredni, ale z glebą lub wodą zanieczyszczoną kałem bądź spożycie zabrudzonych nimi, surowych warzyw i owoców.

Zakażenie poprzez kontakt z glebą, wodą czy wskutek spożycia warzyw jest możliwe, bo zwierzęta wraz z kałem wydalają pierwotniaki w formie przetrwalników – oocyst, które mogą przeżyć poza organizmem nawet przeszło rok, bo są odporne na takie czynniki środowiskowe, jak niskie czy wysokie temperatury.

Do zakażenia dojść może także drogą przezłożyskową, ponieważ T. gondii przenika przez łożysko do płodu, jeśli matka jest w czynnej fazie choroby (toksoplazmoza wrodzona).

Rzadko dochodzi do zakażenia wskutek transfuzji krwi lub przeszczepu zakażonych narządów.

Rzadkie, niebezpieczne powikłania

Choroba zwykle nie daje żadnych objawów i przechodzi bez powikłań. Rzadko w jej przebiegu pojawia się gorączka, ból głowy, obrzęk węzłów chłonnych czy objawy przypominające grypę. Osoby o obniżonej odporności, w tym zakażone HIV, chore na nowotwory bądź w trakcie terapii immunosupresyjnej mogą przechodzić toksoplazmozę znacznie ciężej, do jej powikłań należą zapalenie mózgu i opon mózgowych, mięśnia serca, płuc i wątroby, niedokrwistość oraz zaburzenia widzenia (w postaci ocznej toksoplazmozy).

Zachorowania na toksoplazmozę   najbardziej boją się kobiety ciężarne, bo zakażenie może skutkować ciężkimi powikłaniami dla płodu. Do konsekwencji zachorowania przez ciężarną we wczesnej fazie ciąży należą zapalenia siatkówki i naczyniówki oka, zwapnienia śródmózgowe, małogłowie lub wodogłowie. Zakażenia w zaawansowanej ciąży są od nich znacznie częstsze, ich konsekwencją może być żółtaczka, powiększenie wątroby i śledziony, zapalenia mózgu i płuc. Czasem skutki zakażenia wewnątrzmacicznego mogą ujawnić się dopiero po miesiącach lub latach od urodzenia; mogą to być zaburzenia neurologiczne i wzroku. Do odległych następstw choroby należą też padaczka, zaburzenia mowy, porażenia dziecięce, upośledzenia umysłowe, a także zez, niedowidzenie i ślepota.

Następstwem zakażenia mogą być też wewnątrzmaciczny zgon płodu lub poronienie.

W ciąży konieczne badania

Ponieważ choroba często nie daje żadnych objawów, dlatego kobiety ciężarne powinny przechodzić badania serologiczne, czyli mieć oznaczane swoiste przeciwciała klasy IgG i IgM w kierunku toksoplazmozy. Pierwsze badanie powinno być przeprowadzone jak najwcześniej. Jeśli jego wynik wskaże na przebycie zakażenia przed ciążą, ryzyko zakażenia płodu nie istnieje. Wynik ujemny powinien natomiast sprowokować ciężarną do wykonania kolejnego badania; jeśli wynik ujemny zmieni się w dodatni (nastąpi serokonwersja) czy wystąpi znaczący wzrost miana przeciwciał IgG, istnieje duże prawdopodobieństwo zachorowania.

Powtórzenie badania (jednokrotne lub dwukrotne w czasie ciąży) pozwala więc na szybkie rozpoczęcia leczenia, jeśli kobieta zachorowała już w ciąży, co jest bardzo ważne z uwagi na wspomniane możliwe powikłania dla płodu.

Leczeniu poddać powinny się nie tylko ciężarne, ale także osoby z aktywną toksoplazmozą oczną oraz o przedłużającym się lub ciężkim jej przebiegu czy osoby zażywające leki immunosupresyjne. Niestety, dostępne leki są skuteczne jedynie na pasożyty nieotorbione, są więc niegroźne dla oocyst pasożytów.

Lepiej zapobiegać

Zdecydowanie lepsze jest więc zapobieganie chorobie niż jej leczenie. Dlatego ważne jest przestrzeganie higieny, w tym mycie rąk przed rozpoczęciem i po zakończeniu przygotowywania posiłków (przed i po kontakcie z surowym mięsem i warzywami), przed jedzeniem. Wśród pożądanych zachowań sprzyjających higienie są też praca w ogrodzie w rękawiczkach i taka sama ochrona przy sprzątaniu kocich kuwet. Mycie rąk po kontakcie z kotami oraz podawanie im gotowej karmy (oraz uniemożliwianie łapania drobnych gryzoni). Zabezpieczanie produktów żywnościowych przed muchami i karaluchami. Mycie warzyw i owoców, rezygnacja z jedzenia surowego lub półsurowego mięsa oraz picia nieprzegotowanej wody z niewiadomego źródła.

Z uwagi na powszechność zakażenia toksoplazmozą – szacuje się, że dotyczy ono od 25 do nawet 75 procent ludzi – najlepszą ochronę stanowiłyby szczepienia. Badania nad szczepionką są prowadzone, jednak na udostępnienie szczepionki trzeba jeszcze poczekać. Jednak, jak donosi portal Medtube, na dobrej drodze do jej wyprodukowania są chińscy naukowcy.

W wykonanym przez chińskich badaczy doświadczeniu ocenie poddano immunogenność czynników zjadliwości T. gondii. „Badano odpowiedź immunologiczną myszy po zastosowanych szczepionkach zawierających rekombinowane białko ROP18 i kinazy białkowe zależne od wapnia. W celu obniżenia degradacji białek i wydłużenia czasu uwalniania antygenów zamknięto je w polimerze PLG. Zaobserwowano, iż szczepionki wywołały odpowiedź humoralną. W surowicy krwi myszy wykryto specyficzne przeciwciała IgG, jednocześnie w grupach kontrolnych nie stwierdzono znaczących różnic w poziomach przeciwciał przed i po immunizacji. Istotne jest również to, że poziom przeciwciał IgG u myszy, u których antygeny obudowano polimerem, był znacznie wyższy. Wyniki te wskazują, że oba rekombinowane białka indukują odporność na T. gondii. Kapsułowanie białkami PLG utrzymuje immunogenność na dłuższy czas.” – donosi portal medtube odwołując się do artykułu napisanego przez chińskich badaczy.

Tagi
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w toku rejestracji w zakresie dostępu i korzystania z Portalu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach edukacyjnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Wyrażam zgodę na używanie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827, 1198, z 2015 r. poz. 1069).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.