artykuły
Udostępnij
Tagi

Astma odporna na leczenie

Czy można nabyć oporność na leczenie stosowane w terapii astmy? Jak często do tego dochodzi i co sprzyja takiemu zjawisku? Jakie jeszcze choroby dają podobne objawy do steroidoopornej astmy?

 

Astma odporna na leczenie

Szacuje się, że na astmę na całym świecie cierpi mniej więcej trzysta milionów osób. U około pięciu-dziesięciu procent z nich występuje przewlekła i ciężka postać choroby, niereagująca na podawane w standardowym leczeniu glikokortykosteroidy.

Osoby, u których diagnozowana jest steroidooporna postać choroby, zazwyczaj cierpią na astmę od ponad pięciu lat. Częściej ten rodzaj schorzenia dotyka kobiety. Zazwyczaj w rodzinie takiego chorego stwierdzane już wcześniej były przypadki astmy, zaś pacjenci mają większą nadreaktywność oskrzeli niż inne osoby, cierpiące na tę chorobę. Czynnikami ryzyka rozwoju opornej na leczenie glikokortykosteroidami astmy są infekcje wirusowe oraz palenie tytoniu.

Nabyta lub wrodzina

Wyróżniane są dwa typy oporności: nabyta (typ 1) oraz wrodzona (typ 2). Pierwszy rodzaj oporności spotykany jest częściej, bo u około dziewięćdziesięciu-dziewięćdziesięciu pięciu procent osób niewrażliwych na leczenie glikokortykosteroidami. Polega on na zmniejszonej zdolności przyłączania tych substancji przez limfocyty T. Indukowany jest przez cytokiny i jest odwracalny. W drugim typie oporność jest wynikiem mutacji genetycznej: czy to w genie receptora glikokortykoteroidów, czy w genach białek modulujących aktywność biologiczną tych związków chemicznych. Ten rodzaj oporności jest nieodwracalny.

Czy to na pewno astma?

Zanim lekarz potwierdzi podejrzenie steroidoopornej astmy, musi wykluczyć istnienie chorób i różnych czynników, które mogą udawać astmę lub nasilać jej nieprawidłową odpowiedź na leczenie. Do chorób, które powinny zostać wyeliminowane przed diagnozą steroidoopornej astmy, należą przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), przewlekłe stany zapalne zatok przynosowych czy dysfunkcje strun głosowych. Na złe wyniki leczenia glikokortykosteroidami mogą wpływać interakcje z innymi lekami, przyjmowanymi przez pacjenta, w tym z niektórymi preparatami przeciwpadaczkowymi czy rifampicyną. Wpływ może mieć też nieprzestrzeganie zaleceń lekarza oraz emocje.

Jeśli nie astma, to co?

Kanadyjscy naukowcy w badaniu przeprowadzonym między styczniem 2012 roku a lutym 2016 roku wykazali, że nawet jedna trzecia osób leczonych na astmę może tej choroby nie mieć. W eksperymencie brało udział ponad sześćset osób z dziesięciu miast Kanady, u których w przeciągu pięciu lat zdiagnozowano astmę. Wszyscy ochotnicy przechodzili badania pod kątem oceny wydolności układu oddechowego, w tym spirometrię.

Okazało się, że u ponad dwustu osób (czyli około jednej trzeciej) diagnoza astmy się nie potwierdziła. U dwunastu osób wykryto za to inne schorzenie, które mogło mieć objawy podobne do astmy i w ten sposób utrudniło postawienie prawidłowej diagnozy. Około ośmiu na dziesięciu pacjentów z błędnie zdiagnozowaną astmą przyjmowało na nią leki, z czego trzydzieści pięć procent robiło to regularnie, codziennie.

U dziewięćdziesięciu procent z ponad dwustu nieprawidłowo zdiagnozowanych pacjentów postanowiono stopniowo odstawiać glikokortykosteroidy. Po roku po zaprzestaniu przyjmowaniu leków u żadnego z tych pacjentów nie stwierdzono powrotu objawów choroby.

Autorzy badania zastrzegają jednak, że po czasie trudno jest dokładnie określić, czy astma u tych chorych nigdy nie występowała czy po prostu jej objawy minęły. Znamienne jest jednak to, że prawie połowy z ponad sześciuset uczestników badania diagnoza została postawiona bez wykonania spirometrii.

 

Na podstawie:

S. D. Aaron, K. L. Vandemheen, J. M. FitzGerald, et al., Reevaluation of Diagnosis in Adults With Physician-Diagnosed Asthma. JAMA. 2017;317(3):269-279.

Tagi
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w toku rejestracji w zakresie dostępu i korzystania z Portalu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach edukacyjnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Wyrażam zgodę na używanie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827, 1198, z 2015 r. poz. 1069).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.