artykuły
Udostępnij
Tagi

Antidotum na cichego zabójcę

Amerykańskim naukowcom udało się prawdopodobnie stworzyć pierwszą odtrutkę, która może uratować życie zaczadzonych osób.

Antidotum na cichego zabójcę

Do największej liczby incydentów z tlenkiem węgla(II) dochodzi w sezonie grzewczym, od października do marca. Czad powstaje w wyniku spalania gazu lub paliw płynnych (używanych do ogrzewania wody czy pomieszczeń) przy niedostatecznym dostępie tlenu. Zatrucie tlenkiem węgla(II) jest szczególnie niebezpieczne ze względu na to, że gaz ten jest bezbarwny, bezwonny, lżejszy od powietrza i bardzo toksyczny. Przechodzi do organizmu drogami oddechowymi. Już stężenie czadu na poziomie 100-200 ppm (części na milion) powoduje bóle głowy w przeciągu 2-3 godzin. Przy 6400 ppm już po dwudziestu minutach dochodzi do zgonu. Przy czterokrotnie wyższy stężeniu wystarczą zaledwie 3 minuty, aby doszło do śmierci.

Co sprawia, że czad jest tak niebezpieczny dla zdrowia i życia człowieka? Przyczyną jest jego zdolność do wiązania się do hemoglobiny oraz innych metaloprotein. Karboksyhemoglobina, czyli białko oddechowe ze związaną cząsteczką tlenku węgla zamiast tlenu, tworzy się 210 razy chętniej niż „zwyczajna” hemoglobina. Związek z czadem jest również o wiele trwalszy, co sumarycznie przyczynia się do zmniejszenia transportu tlenu do tkanek. Największe uszkodzenia brak tlenu wywołuje we wrażliwym na niedotlenienie ośrodkowym układzie nerwowym oraz w układzie krwionośnym.

Przewlekłe zatrucie tlenkiem węgla(II), na przykład podczas regularnych kąpieli w niewietrzonym pomieszczeniu z źle pracującym piecykiem gazowym, powoduje osłabienie pamięci, upośledzenie psychiczne, objawy choroby Parkinsona. Może pojawić się także osłabienie apetytu, brak czucia w palcach, senność w dzień i bezsenność w nocy.

Dziś stosowanym leczeniem przy zatruciach czadem jest konwencjonalna lub przeprowadzana w komorze hiperbarycznej tlenoterapia. Niekiedy stosowana jest też transfuzja krwi. Metoda zastosowana przez amerykańskich uczony z University of Pittsburgh może zrewolucjonizować leczenie zatruć tlenkiem węgla(II) i uratować życie wielu osób.

Zaczadzone myszy

Już wcześniej podejmowano biochemiczne próby odczepienia tlenku węgla(II) od hemoglobiny, jednak z żaden z dotychczasowych sposób nie był skuteczny. Pierwszym zespołem badawczym, któremu ta sztuka się udała, jest grupa z Pittsburgha.

W eksperymencie, które wyniki ukazały się w czasopiśmie „Science Translational Medicine”, zwierzętami doświadczalnymi były myszy. Uśpionego gryzonia trzymano w urządzeniu monitorującym jego funkcje życiowe. Na 4,5 minuty wpuszczano do urządzenia 3% mieszaninę czadu i powietrza, co powodowało spadek ciśnienia krwi oraz nieregularny rytm serca u zwierzęcia. Po czasie ekspozycji na toksynę podawano myszy opracowaną przez naukowców odtrutkę. W 87 procentach przypadków udało się w ten sposób uratować zwierzę.

Antidotum miało formę białka, neuroglobiny, obecnej przede wszystkim w mózgu, chroniącej ten narząd przed udarem. W strukturze tego białka zawsze obecna jest cząsteczka tlenku węgla(II), który jest naturalnym produktem metabolizmu hemoglobiny. Naukowcy tak zmienili strukturę neuroglobiny, aby miała nawet do 500 razy większe powinowactwo do tlenku węgla(II) niż hemoglobina. W czasie eksperymentu udało się wykazać, że taka odtrutka rzeczywiście działa.

Czad po dostaniu się do organizmu uruchamia jednak całą kaskadę zmian, przede wszystkim w układzie nerwowym. Otwartym pytaniem pozostaje, czy samo usunięcie nadmiaru tlenku węgla(II) z krwi wystarczy, aby uratować nie tylko życie, ale również zdolności intelektualne zaczadzonej osoby.

 

Na podstawie:

www.sciencemag.org: An antidote for carbon monoxide poisoning? (dostęp 22 stycznia 2017)

M. Nieścior, T. Jackowska, Zatrucie tlenkiem węgla, Postępy Nauk Medycznych 7/2013, s. 519-522

Tagi
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w toku rejestracji w zakresie dostępu i korzystania z Portalu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach edukacyjnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Wyrażam zgodę na używanie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827, 1198, z 2015 r. poz. 1069).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.