artykuły
Udostępnij

Amalgamat do lamusa

Po termometrach rtęciowych przyszła pora na amalgamatowe wypełnienia: Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której planowane jest wprowadzenie całkowitego zakazu stosowania wypełnień stomatologicznych, zawierających rtęć. Od jak dawna amalgamaty były stosowane przez dentystów? Co sprawia, że nadal są stosowane?

Amalgamat do lamusa

Chemicznie amalgamaty są stopami rtęci z innymi metalami. Większość znanych metali tworzy z rtęcia amalgamaty – wyjątkiem jest właściwie tylko żelazo. W amalgamatach stomatologicznych stosowane są najczęściej srebro, cyna, miedź, kadm oraz niekiedy cynk.

(Niezbyt) estetyczny efekt

Charakterystyczne wypełnienia z amalgamatów używane są w stomatologii od ponad stu pięćdziesięciu lat. Jako materiał, amalgamat charakteryzuje się wysoką wytrzymałością – większą niż wypełnienia ceramiczne, glasjonomerowe czy kompozytowe; większą nawet niż samo szkliwo zębów. Plomba amalgamatowa może wytrzymać nawet trzydzieści-czterdzieści lat. W czasie twardnienia materiał rozszerza się, co zmniejsza ryzyko pojawienia się w zębie wtórnej próchnicy. Zatrzymaniu procesów próchniczy sprzyjają też substancje uwalnianie w czasie procesów elektrochemicznych, które zachodzą w amalgamacie.

Amalgamaty mają jednak szereg wad. Po pierwsze różnią się znacząco od koloru zdrowego zęba, przez co wypełnienie może wyglądać mało estetycznie. Ponadto, stop rtęci nie wiąże się ani ze szkliwem, ani z zębiną. Przewodzi za to ciepło – co może skutkować pojawieniem się dolegliwości bólowych po zjedzeniu gorących albo bardzo zimnych potraw.

Wielokrotnie próbowano potwierdzić lub obalić tezę o szkodliwości wypełnień amalgamatowych. Badania naukowe wykazały, że prawidłowo wykonane wypełnienia (niemające bezpośredniej styczności z metalowymi wkładami lub koronkami) nie uwalniają dużych ilości rtęci do organizmu.

Na opary rtęci narażeni są jednak lekarze stomatolodzy, zarówno podczas przygotowywania wypełnienia amalgamatowego, jak również podczas jego wymieniania. Aby możliwie ograniczyć ekspozycję dentystów na pary rtęci, współcześnie stosowane amalgamaty są kapsułkowane. Ze względu na toksyczność rtęci znaczna część zakładów stomatologicznych odchodzi od stosowania zawierających ten ciężki metal wypełnień.

Osobnym problemem jest uwalnianie się toksycznej rtęci z plomb podczas kremacji zwłok ludzkich.

Zakaz importu i eksportu

W 2008 roku weszło w życie europejskie porozumienie dotyczące zakazu eksportu rtęci. Wtedy też zaczęto wycofywać z obiegu termometry rtęciowe i zastąpiono je termometrami alkoholowymi. Termometry rtęciowe są przykładem termometrów cieczowych, składających się z kapilary (czyli bardzo cienkiej rureczki) zamkniętej z obu stron, ze zbiorniczkiem z cieczą z jednej strony. Pod wpływem temperatury obecna w zbiorniczku ciecz zwiększa swoją objętość i wędruje w górę kapilary. Substancjami, które wykorzystuje się teraz w termometrach cieczowych (w miejsce toksycznej rtęci) są alkohole (przykładowo izopropanol), węglowodory (takie, jak pentan, toluen) lub stopy metali (chociażby galinstan).

W przyjętej w marcu 2017 roku rezolucji w sprawie ograniczenia stosowania w Unii Europejskiej szkodliwej dla środowiska i ludzkiego zdrowia rtęci planowane jest wprowadzenie całkowitego zakazu stosowania plomb amalgamatowych do roku 2030. Początkowo zakaz miałby dotyczyć zakładania takich wypełnień u kobiet w ciąży i karmiących, a także u dzieci i młodzieży do lat piętnastu.

Dziś w Polsce plomby amalgamatowe stosowane są u pacjentów korzystających z opieki stomatologicznej w ramach leczenia finansowanego przez Narodowy Fundusz zdrowia od kła do ósemki, zarówno w dolnej, jak i górnej szczęce. „Białe”, chemoutwardzalne wypełnienie przysługuje wyłącznie w przednich zębach: jedynkach, dwójkach i kłach. Pacjent może zdecydować się na inne wypełnienie niż amalgamatowe, jednak będzie ono wykonane po cenie rynkowej – zazwyczaj wynoszącej ponad sto złotych.

Za wprowadzeniem rezolucji było sześciuset sześćdziesięciu trzech parlamentarzystów, ośmiu było przeciw a dwudziestu ośmiu wstrzymało się od głosu.

gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w toku rejestracji w zakresie dostępu i korzystania z Portalu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach edukacyjnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Wyrażam zgodę na używanie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827, 1198, z 2015 r. poz. 1069).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.