www.pfm.pl/indeks_lekow/lek/www.pfm.pl/indeks_lekow/lek/7549
Wtorek, 1 grudnia 2015r. • Blanki, Edmunda, Eligiusza

Indeks leków - BCG Szczepionka SSI


BCG Szczepionka SSI - 1 dawka (0,1 ml) zawiera 2-8 x 105 CFU żywych atenuowanych Mycobacterium bovis. 1 dawka (0,05 ml) zawiera 1-4 x 105 CFU żywych atenuowanych Mycobacterium bovis.

Wskazania:
Czynne uodparnianie przeciw gruźlicy. Szczepionka powinna być stosowana zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.

Skład:
1 dawka (0,1 ml) zawiera 2-8 x 105 CFU żywych atenuowanych Mycobacterium bovis. 1 dawka (0,05 ml) zawiera 1-4 x 105 CFU żywych atenuowanych Mycobacterium bovis.

Działanie:
Szczepionka do czynnego uodparniania przeciw gruźlicy. U osób szczepionych zwykle stwierdza się dodatni wynik próby tuberkulinowej po 6 tyg. Czas trwania odporności po szczepieniu nie jest znany, ale istnieją przesłanki o zanikaniu odporności po 10 latach.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników szczepionki. Zwykle szczepienie należy odłożyć u pacjentów z gorączką lub uogólnionymi infekcjami skóry. Egzema nie jest przeciwwskazaniem, ale szczepionkę należy podać w miejsce wolne od zmian. Szczepionka nie powinna być podawana pacjentom leczonym układowo kortykosteroidami lub poddawanym leczeniu immunosupresyjnemu, w tym radioterapii; pacjentom z nowotworem złośliwym (np. chłoniakiem, białaczką, ziarnicą złośliwą lub innymi nowotworami układu siateczkowo-śródbłonkowego); pacjentom z pierwotnymi lub wtórnymi niedoborami odporności; osobom zakażonym wirusem HIV, w tym niemowlętom urodzonym przez matki HIV dodatnie. U tych pacjentów może dojść do nasilonej reakcji po szczepieniu, z możliwym uogólnionym zakażeniem BCG. Zgodnie z zaleceniami WHO, w rejonach gdzie jest wysokie ryzyko zachorowania na gruźlicę i zakażenia wirusem HIV, może być wskazane stosowanie szczepionki BCG u osób HIV-dodatnich, bez objawów choroby. Szczepionka nie powinna być stosowana u pacjentów otrzymujących leki przeciwgruźlicze.

Środki ostrożności:
Jeżeli jest to możliwe, pacjenci powinni pozostać pod obserwacją pod kątem reakcji alergicznych przez okres do 15-20 min po szczepieniu. W czasie szczepienia powinny być dostępne środki potrzebne do postępowania w przypadku w przypadku anafilaksji. Osoby z dodatnim wynikiem próby tuberkulinową (należy uwzględnić krajową definicję dodatniego wyniku próby tuberkulinowej) nie wymagają szczepienia (zastosowanie szczepionki u tych osób może spowodować wystąpienie ciężkiej reakcji miejscowej). Wstrzyknięcie wykonane zbyt głęboko zwiększa ryzyko zapalenia węzłów chłonnych i powstania ropnia.

Ciąża i laktacja:
Mimo, że nie stwierdzano szkodliwego wpływu szczepionki BCG na płód, to nie zaleca się szczepienia w okresie ciąży i laktacji. Jednakże, na terenach gdzie ryzyko zakażenia gruźlicą jest duże, szczepienie można podawać podczas ciąży lub laktacji jeżeli korzyść ze szczepienia przewyższa ryzyko.

Efekty uboczne:
Niezbyt często: ból głowy, gorączka, powiększenie okolicznych węzłów limfatycznych >1cm, sączące owrzodzenie w miejscu wstrzyknięcia (w tym przypadku należy ułatwić wyschnięcie owrzodzenia, unikać otarć np. przez zbyt obcisłe ubranie). Rzadko: rozsiane zakażenie BCG i powikłania takie jak zapalenie kości lub zapalenie szpiku, reakcje alergiczne (w tym reakcja anafilaktyczna), ropiejące zapalenie węzłów chłonnych, powstanie ropnia. Spodziewana reakcja na skuteczne szczepienie obejmuje stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia, przechodzące w zmianę miejscową, która po kilku tyg. może ulec owrzodzeniu. W ciągu kilku miesięcy goi się pozostawiając małą, płaską bliznę. Reakcja miejscowa może obejmować rumień i tkliwość uciskową. Po wprowadzeniu szczepionki do użycia, zgłaszano omdlenia wśród pacjentów, u których wykonywano wstrzyknięcia. Zgłaszano również napady drgawek. Nasilona odpowiedź na szczepionkę, która może być spowodowana nieumyślnym wstrzyknięciem podskórnym lub podaniem za dużej dawki.

Interakcje:
Śródskórne szczepienie BCG może być wykonane równocześnie ze szczepionkami zawierającymi inaktywowane lub żywe drobnoustroje, w tym z potrójną szczepionką przeciw odrze, śwince i różyczce. Inne szczepionki podawane w tym samym czasie nie powinny być podawane w to samo ramię. Jeżeli inne szczepionki nie zostaną podane w tym samym czasie, zwykle należy zachować przerwę nie krótszą niż 4 tyg. pomiędzy podaniem jakichkolwiek dwóch szczepionek zawierających żywe drobnoustroje. Ze względu na ryzyko wystąpienia zapalenia okolicznych węzłów chłonnych, nie zaleca się podawania przez 3 mies. żadnych innych szczepionek w ramię, w które zastosowano szczepionkę BCG.

Dawkowanie:
Śródskórnie. Dorośli i dzieci od 12 mż.: 1 dawka 0,1 ml odtworzonej szczepionki. Niemowlęta poniżej 12 mż.: 1 dawka 0,05 ml odtworzonej szczepionki. Przed podaniem szczepionki należy uwzględnić oficjalne zalecenia dotyczące wykonania próby tuberkulinowej. Szczepionka powinna być wstrzyknięta dokładnie śródskórnie w ramię, nad dystalnym przyczepem mięśnia naramiennego do kości ramiennej (w ok. 1/3 górną część ramienia).


<< Powrót do listy


Encyklopedia leków nie zastępuje wizyty w gabinecie lekarskim i nie służy samoleczeniu.
Danych o lekach dostarcza: Pharmindex (c) UBM Medica Polska.

sonda / plebiscyt


Co sądzisz o możliwości kupowania marihuany leczniczej w aptece?


Array ( [1] => Jestem za, pod warunkiem ścisłej kontroli recept [2] => Jestem przeciw, powinna być tylko w szpitalach [3] => To dobry pomysł, powinna być szeroko dostępna [4] => Jestem przeciw, będą fałszowane recepty [5] => Jestem przeciw, nie powinna w ogóle być udostępniana [6] => Jestem za, wolę marihuanę niż dopalacze [7] => Co sądzisz o możliwości kupowania marihuany leczniczej w aptece? )