Index leków

Decaven

Decaven, Baxter Polska
produkt w bazie ma status nieaktywny
Wskazania:
Żywienie dożylne, w celu pokrycia podstawowego lub umiarkowanie zwiększonego zapotrzebowania na pierwiastki śladowe podczas żywienia pozajelitowego.
Skład:
1000 ml roztworu zawiera 216 mg dwuwodnego glukonianu żelaza, 85 mg glukonianu miedzi, 40,5 mg glukonianu manganu, 1949 mg trójwodnego glukonianu cynku, 80 mg fluorku sodu, 0,303 mg dwuwodnego glukonianu kobaltu, 0,045 mg jodku sodu, 3,83 mg seleninu sodu, 1,15 mg czterowodnego heptamolibdenianu amonu, 1,92 mg sześciowodnego chlorku chromu. Osmolalność: 19 mOsmol/kg H2O. Osmolarność: 17,6 mOsmol/l.
Działanie:
Zbilansowany roztwór dziesięciu najważniejszych pierwiastków śladowych niezbędnych do utrzymania równowagi metabolicznej.
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na składniki preparatu. Stwierdzona cholestaza (stężenie bilirubiny w surowicy >140 µmol/l). Choroba Wilsona i hemochromatoza. Leku nie stosować u dzieci i pacjentów o mc. poniżej 40 kg oraz jeśli stężenie w surowicy któregoś z pierwiastków śladowych zawartych w preparacie jest podwyższone.
Środki ostrożności:
Lek można stosować w postaci koncentratu jako dodatek do mieszanin do żywienia pozajelitowego (należy zwrócić uwagę na zgodność składników połączonych preparatów). Należy zachować szczególną ostrożność przy podawaniu leku pacjentom z zaburzonym wydzielaniem żółci (ryzyko zaburzeń eliminacji manganu, miedzi i cynku z żółcią, co może doprowadzić do nagromadzenia się i przedawkowania tych pierwiastków w organizmie). Zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (wydalanie pierwiastków śladowych może być zmniejszone). U pacjentów poddawanych licznym transfuzjom krwi, przy równoczesnym podawaniu dożylnym leku wzrasta ryzyko przeciążenia żelazem.
Ciąża i laktacja:
Leku nie należy podawać w ciąży i podczas karmienia piersią, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w ciąży i podczas karmienia piersią.
Efekty uboczne:
U pacjentów odżywianych przez dłuższy czas pozajelitowo obserwuje się większą częstość występowania niedoborów żelaza, cynku i selenu. Ponadto mogą wystąpić niedobory jodu, ze względu na małą jego zawartość w preparacie.
Dawkowanie:
Dorośli. Zalecaną dawką dobową dla pacjentów o przeciętnym i umiarkowanie zwiększonym zapotrzebowaniu na pierwiastki śladowe jest 1 but. (40 ml) koncentratu. W przypadku znacznie podwyższonego zapotrzebowania na pierwiastki śladowe (tj. rozległe oparzenia, nasilony katabolizm pourazowy) można podać 2 but. (80 ml) koncentratu na dobę, monitorując poziom pierwiastków śladowych w surowicy. Leku nie należy podawać w postaci nierozcieńczonej. Rozcieńczając lek należy uwzględnić końcową osmolarność roztworu np. 40 ml koncentratu można rozcieńczyć dodając co najmniej 250 ml 0,9% roztworu chlorku sodu do wlewów dożylnych lub 40 ml koncentratu można rozcieńczyć dodając co najmniej 500 ml 5-70% roztworu glukozy do wlewów dożylnych. Jeśli lek rozcieńczymy roztworem glukozy o stężeniu powyżej 20% powstałego roztworu nie można podawać bez dalszego rozcieńczenia w taki sposób, aby ostatecznie stężenie glukozy nie przekraczało 20%, ze względu na końcową osmolarnosć roztworu. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i wątroby oraz w przypadkach łagodnej cholestazy należy dostosować dawkowanie do stanu chorego.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.